Popis pracovní náplně v životopisu

Popis pracovní náplně v životopisu je klíčovým prvkem, který pomáhá zaměstnavateli pochopit vaše schopnosti a zkušenosti.

Při psaní pracovní náplně se vyplatí být stručný a zároveň jasně vyjádřit, co jste během svých pracovních zkušeností dělali. Zde je několik tipů, jak toho dosáhnout:

Šablona životopisu ke stažení zdarma

Jak popsat svou pracovní náplň

 • Uveďte konkrétní pozici:
  Začněte tím, že uvedete název pozice, kterou jste měli, a název společnosti, kde jste pracovali.
 • Používejte akční slovesa:
  Použijte silná akční slovesa, která lépe vystihují vaše dovednosti a aktivity. Například "řídil/a jsem," "organizoval/a jsem," "vytvořil/a jsem," "koordinoval/a jsem," apod.
 • Zaměřte se na výsledky:
  Nejen popište, co jste dělali, ale také jaké výsledky jste dosáhli. Zmiňte dosažené cíle, zlepšení nebo přínosy, které jste přinesli firmě.
 • Uveďte klíčové zodpovědnosti:
  Vyjmenujte hlavní činnosti a úkoly, které jste vykonávali ve své roli.
 • Přizpůsobte se pozici, na kterou žádáte:
  Zaměřte se na ty dovednosti a zkušenosti, které jsou pro pozici, na kterou žádáte, relevantní.
 • Buďte konkrétní:
  Vyvarujte se obecných a nejasných formulací. Uveďte co nejkonkrétnější informace.

Pracovní náplň vzor

Manažer prodeje, ABC společnost s.r.o., Praha, Česká republika

·  Řízení a motivace týmu prodejních zástupců, vedení týmových porad a stanovení prodejních cílů.
·  Identifikace nových obchodních příležitostí a návrh strategií pro rozvoj trhu.
·  Vypracování a implementace marketingových kampaní zaměřených na zvýšení povědomí o produktech společnosti.
·  Koordinace s oddělením výroby a logistiky pro zajištění včasné dodávky zákazníkům.
·  Zodpovědnost za sledování prodejních ukazatelů a reportování výsledků řídícímu týmu.
·  Navazování a udržování dlouhodobých vztahů s klíčovými zákazníky a partnery.
·  Dosáhnutí 15% nárůstu prodejního obratu v prvním roce práce díky implementaci strategie cross-sellingu.
·  Úspěšně vedl/a tým k dosažení a překonání měsíčních prodejních kvót po dobu 8 po sobě jdoucích čtvrtletí.


Popis pracovní pozice vzor

Administrativní asistent/ka, XYZ společnost s.r.o., Brno, Česká republika

·  Zajišťování efektivního běhu kanceláře a podpora denních administrativních operací.
·  Správa kalendářů a plánování schůzek pro manažery a tým.
·  Zodpovědnost za příjem a distribuci pošty a doručování e-mailové korespondence.
·  Příprava a formátování dokumentů, tabulek, prezentací a zpráv.
·  Vedení evidencí a archivace důležitých dokumentů a smluv.
·  Komunikace s interními a externími partnery, zákazníky a dodavateli.
·  Koordinace cestovních aranžmá pro zaměstnance a manažery.
·  Účast na poradách a zápisech důležitých informací a úkolů.
·  Zajištění správné funkčnosti kancelářského vybavení a zařízení.
·  Aktualizace a udržování databází, seznamů kontaktů a interních systémů.
·  Podpora při organizaci firemních akcí a setkání.
·  Efektivně řídil/a a organizoval/a pracovní postupy v kanceláři, což vedlo k zvýšení produktivity o 20 %.
·  Vyvinul/a a zavedl/a nový systém sledování dokumentů, což vedlo k 30% zkrácení času potřebného pro vyhledání důležitých informací.
·  Zajišťoval/a rychlý a přesný překlad důležitých dokumentů mezi českým a anglickým jazykem.
·  Vytvořil/a a udržoval/a přehlednou a aktuální evidenci skladových zásob a potřebního kancelářského materiálu.


otázky z pracovních pohovorů

Pracovní pohovor otázky a odpovědi

Čeká vás pracovní pohovor a nechcete nic podcenit?

Do 46 stran jsme pro vás sepsali všechny záludné otázky, s kterými se na pohovoru běžně setkáte.

V ebooku najdete vysvětlení, proč se vás na to ptají a jakou očekávají odpověď. Poradíme vám také, jak si říct o požadovanou mzdu.

Popis pracovní činnosti vzor

Personalista/ka, ABC společnost s.r.o., Praha, Česká republika

·  Nábor a výběr nových zaměstnanců, včetně tvorby pracovních inzerátů, vyhledávání vhodných kandidátů a pohovorů.
·  Proaktivní vyhledávání a oslovování potenciálních kandidátů v různých zdrojích.
·  Provedení pohovorů a hodnocení kandidátů s důrazem na jejich dovednosti, zkušenosti a kulturu firmy.
·  Správa personální dokumentace, vedení pracovních smluv, a koordinace procesu přijímání nových zaměstnanců.
·  Organizace a zajištění nováčkovských školení a uvítacího programu pro nově příchozí zaměstnance.
·  Podpora vedení a zaměstnanců v personálních otázkách, včetně řešení konfliktů a problémů.
·  Pravidelná aktualizace a správa personálních dat a evidence zaměstnanců v personálním informačním systému.
·  Zajišťování správného dodržování pracovních práv a předpisů týkajících se zaměstnaneckých vztahů.
·  Účast na vedení a organizaci zaměstnaneckých hodnocení a rozvojových rozhovorů.
·  Aktivní zapojení do firemní kultury a snaha o udržení pozitivního pracovního prostředí.
·  Úspěšně naplnil/a 15 otevřených pracovních pozic během 6 měsíců díky efektivní rekrutaci a výběrovému procesu.
·  Zlepšil/a dobu obsazení pracovních pozic o 30 % implementací strategie online rekrutace.
·  Provedl/a školení zaměstnanců v oblasti firemní kultury a komunikačních dovedností, což vedlo k 25% snížení konfliktních situací v týmu.


Náplň práce vzor

Účetní, XYZ účetní a daňové poradenství, Brno, Česká republika

·  Vedení účetní evidence a záznamů o finančních transakcích společnosti.
·  Zpracování účetních dokladů, včetně faktur, bankovních výpisů, výdajových dokladů apod.
·  Sestavování měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních výkazů.
·  Kontrola a správa účetních knih a podpora účtování v souladu s platnými předpisy a standardy.
·  Příprava a podání daňových přiznání a závěrek společnosti.
·  Monitorování pohledávek a závazků společnosti a včasné vyřizování plateb a faktur.
·  Komunikace s auditorskou firmou při potřebných auditních kontrolách.
·  Spolupráce s interními odděleními pro zajištění přesných finančních dat.
·  Podpora managementu při finanční analýze a tvorbě rozpočtu.
·  Sledování aktuálních změn v účetních předpisech a informování týmu o těchto změnách.
·  Zavedl/a nový systém digitálního skenování dokladů, což snížilo manuální práci o 40 % a zlepšilo přesnost účetnictví.
·  Úspěšně vytvořil/a automatizované reporty o finančních výsledcích pro manažery, což umožnilo rychlé rozhodování na základě aktuálních dat.
·  Zlepšil/a proces sledování pohledávek, což vedlo ke zkrácení doby úhrady o 20 dní a zvýšilo likviditu společnosti.


otázky z pracovních pohovorů

Pracovní pohovor otázky a odpovědi

Čeká vás pracovní pohovor a nechcete nic podcenit?

Do 46 stran jsme pro vás sepsali všechny záludné otázky, s kterými se na pohovoru běžně setkáte.

V ebooku najdete vysvětlení, proč se vás na to ptají a jakou očekávají odpověď. Poradíme vám také, jak si říct o požadovanou mzdu.

Pracovní zkušenosti vzor

Zákaznický servisní zástupce, ABC společnost s.r.o., Praha, Česká republika

·  Poskytování vysoké úrovně zákaznického servisu a odpověď na dotazy zákazníků přes telefon, e-mail nebo online chat.
·  Řešení stížností a problémů zákazníků s empatií a profesionálním přístupem.
·  Zaznamenávání a evidování zákaznických požadavků a podání případné zpětné vazby týmu managementu.
·  Poskytování informací o produktech a službách společnosti a podpora zákazníků při výběru správného produktu nebo služby.
·  Sledování a aktualizace stavu objednávek a doručení zákazníkům.
·  Spolupráce s dalšími odděleními společnosti, jako je logistika nebo marketing, za účelem vyřešení zákaznických požadavků.
·  Aktualizace a udržování databáze zákazníků a záznamů o komunikaci s nimi.
·  Návrh a účast na zlepšování procesů zákaznického servisu.
·  Pravidelná účast na školeních a trénincích, aby byly znalosti o produktech a zákaznickém servisu stále aktuální.
·  Zaznamenal/a 95 % pozitivních hodnocení zákazníků za kvalitu zákaznického servisu.
·  Řešil/a složité zákaznické stížnosti s úspěšností 80 % a zvýšil/a spokojenost zákazníků.
·  Aktivně přispěl/a k úspěšnému zavedení nového systému CRM, což zvýšilo efektivitu zákaznického servisu o 30 %


Moderní vzory životopisů ke stažení
životopis v angličtině
životopis v angličtině
motivační dopis vzor

Kterou sekci životopisu potřebujete upravit?

Jak napsat efektivní životopis, co by měl obsahovat a jak se vyhnout běžným chybám?

Osobní profil

Jak se představit v životopisu? Co vyplnit do sekce "o mně"?
Více informací →

Schopnosti a dovednosti

S jakými dovednostmi 100% zaujmete náboráře?
Více informací →

Popis pracovní náplně

Jak popsat pracovní náplň? Inspirujte se!
Více informací

Jazykové úrovně

Jak správně popsat, na jaké úrovni ovládáte jazyky?
Více informací →

Zájmy

Originální ukázky, jak popsat zájmy neotřelým způsobem
Více informací →

Vzory ke stažení

Hledáte hotové vzory životopisů ke stažení?
Více informací

Reference

Za sebe musím jednoznačně doporučit a vyzdvihnout chci hlavně rady při psaní CV. Tyto tipy mě nakoply, abych celý životopis předělala a pochopila, co v něm personalisté hledají. Myslím, že i díky tomuto nakopnutí a skvěle psanému blogu na mampohovor.cz se mi povedlo novou práci najít a přesvědčit HR, že tam patřím.
TerezaHR generalistka
Zázraky se dějí a to díky vám, dneska mi jen hodinu po odeslání přišlo pozvání na pohovor do jazykové školy. Mám takovou radost, že během jednoho dne mohu na tři pohovory... Děkuji a snad to vše zvládnu, bylo by to skvělé. Krásný večer a ještě jednou děkuji!
MarkétaPrůvodkyně a koordinátorka společenských akcí
Absolvoval jsem druhé kolo pohovoru u společnosti XY a dnes mi dali vědět, že by rádi se mnou spolupracovali. Navíc jsem včera absolvoval první kolo dalšího pohovoru u jiné firmy, takže je vidět, že Vaše pomoc s je opravdu úspěšná a já Vám moc za to děkuji!
Petrspecialista zákaznické péče
Řeším změnu zaměstnání a přestože mám bohaté zkušenosti v oboru, praxi a vysokoškolské vzdělání, tak se žádné nabídky práce nehrnuly. Už jsem přestávala věřit, že vůbec něco najdu. Hledala jsem tedy rady, jak životopis upravit a zaujmout personalisty. Doporučuji všem, po úpravě se mi ozvalo již několik společností.
Kateřinamanažerka obchodního oddělení
0
životopisů stažených z našeho webu tento rok
0
%
více pozvánek k pohovorům díky upravenému životopisu