Informační povinnost zaměstnavatele

Zákoník práce přináší novinky týkající se informační povinnosti zaměstnavatelů při vzniku pracovního poměru.

Zákoník práce v § 37 stanoví, které informace je zaměstnavatel povinen sdělit zaměstnanci písemně.

Tuto povinnost má od 1. října 2023.


Nová informační povinnost zaměstnavatele po novele zákoníku práce

Zákoník práce přináší novinky týkající se informační povinnosti zaměstnavatelů při vzniku pracovního poměru. Nově se tato povinnost vztahuje i na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, nikoli pouze na klasické pracovní poměry.

Co je to paragraf 37 zákoníku práce?

Zákoník práce v § 37 stanoví, které informace je zaměstnavatel povinen sdělit zaměstnanci písemně.

Co je povinností zaměstnavatele?

Jestliže pracovní smlouva nespecifikuje práva a povinnosti zaměstnance, zaměstnavatel má povinnost tyto informace poskytnout písemně.

Jedná se o následující údaje: jméno zaměstnance, název a sídlo zaměstnavatele, podrobnosti o práci, dovolené, zkušební době a dalších aspektech pracovního vztahu. Novela zákoníku práce rozšiřuje tuto povinnost o další údaje jako: délku zkušební doby, postup při rozvazování pracovního poměru, údaje o odborném rozvoji, týdenní pracovní dobu, rozvržení pracovní doby, přesčasy, odpočinky a další

Jak splnit informační povinnost zaměstnavatele?

Zaměstnavatel musí informace poskytnout písemně. Elektronicky pouze v případě, že si tento dokument může zaměstnanec na pracovišti vytisknout. Zaměstnavatel má povinnost uchovat doklad o předání informací.

Od kdy platí informační povinnost zaměstnavatele?

Pokud tyto informace neobsahuje pracovní smlouva, musí zaměstnavatel zaměstnance nejpozději do 7 dnů od vzniku pracovního poměru o těchto skutečnostech písemně informovat. Tuto povinnost má od 1. října 2023.

Co musí dokument obsahovat:


  • Název a sídlo zaměstnavatele
  • Popis druhu práce a místa jejího výkonu
  • Nárok na dovolenou a způsob jejího určování
  • Délku a podmínky trvání zkušební lhůty
  • Podmínky rozvázání pracovního poměru a délku výpovědní lhůty
  • Informace o vzdělávání a odborném rozvoji
  • Informace o prácovní době a způsobu jejího rozvržení
  • Informace o přestávkách a rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku
  • Informace o mzdě/ platu a výplatním termínu
  • Info o kolektivních smlouvách a orgánu soc. zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné

Informační povinnost zaměstnavatele DPP

Informační povinnost zaměstnavatele vzor

Informování o obsahu pracovního poměru vzor

informační povinnost zaměstnavatele §37

Po kliknutí na tlačítko "stáhnout" dojde k automatickému stažení souboru. Pokud soubor nemůžete najít, zkontrolujte prosím složku "stahování".

Aktuality a novinky z trhu práce na našem blogu
Pracovní pohovory jsou skvělou příležitostí, jak poznat potenciální zaměstnavatele a zjistit, zda je to pro vás ta…
Končíte se studiem nebo v zaměstnání? Strašák v podobě úřadu práce je tady. Spoustě lidem naskáčou osypky…
Každá změna v pracovním životě může být výzvou, zejména pokud jde o ukončení pracovního poměru. Jedním z…

S čím vám můžeme pomoci?