Dohoda o práci

na dálku 2024

Novela zákoníku práce č. 281/2023 reagovala na složitou situaci zaměstnavatelů týkající se administrace pracovněprávních vztahů při práci na dálku, běžně známé jako home office.

Jedním z klíčových opatření je nyní povinnost uzavírat písemné dohody.

Tato povinnost platí od 1. listopadu 2023.


Novela zákoníku práce home office

Co je to práce z domova?

Práce z domova, známá též jako home office, představuje flexibilní pracovní model, kdy zaměstnanec část pracovní doby vykonává mimo sídlo firmy, ve svém vlastním zvoleném prostředí.

Jaký zákon řeší úpravu pro práci z domova?

Novela zákoníku práce č. 281/2023 reagovala na složitou situaci zaměstnavatelů týkající se administrace pracovněprávních vztahů při práci na dálku, běžně známé jako home office.

Nově musí zaměstnavatelé se svými zaměstnanci uzavřít písemnou dohodu, pokud chtějí pracovat na dálku, a to nejpozději do 1. listopadu 2023. Tato dohoda je vyžadována i pro nové zaměstnance.

Kdo má nárok na home office?

Žádost o práci z domova může svému zaměstnavateli předložit každý. Zaměstnavatel nemusí žádosti vyhovět, dokonce se k ní ani vyjádřit.

Výjimku tvoří následující skupiny zaměstnanců: těhotné ženy, rodiče pěčující o dítě mladší devíti letzaměstnanci, kteří dlouhodobě pečují o osobu blízkou závislou na cizí pomoci ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Pokud si tito zaměstnanci zažádají o home office, měl by jim zaměstnavatel vyjít vstříc, pokud to charakter práce umožňuje. V opačném případě se musí zaměstnavatel písemně zdůvodnit, proč žádosti nevyhověl.

Může zaměstnavatel práci z domova nařídit?

Zákon umožňuje písemné nařízení práce na dálku ve zvláštních situacích například při opatřeních veřejné moci, jako bylo během pandemie covidu-19. Zaměstnanci musí reagovat na výzvu zaměstnavatele tím, že buď písemně určí místo pro práci na dálku, nebo oznámí, že nemají vhodné místo pro její provádění.

Náhrada výdajů za home office

I po novelizaci můžete zaměstnancům poskytovat náhradu nákladů tak, jak to bylo doposud. Tato náhrada bude zahrnovat reálné náklady, které zaměstnanec prokáže, a které jsou spojeny s prací na dálku.

Nově máte také možnost dohodnout se s zaměstnancem, že tato náhrada nebude poskytována.

Kromě toho můžete nově uzavřít dohodu nebo stanovit firemní předpis, dle kterého budete zaměstnancům poskytovat paušální částku náhrady nákladů. Výše této paušální částky bude určena prováděcí vyhláškou MPSV č. 299/2023 Sb.

Co by měla obsahovat dohoda o práci z domova?

Do této chvíle bylo možné sjednávat dohody ústně; nově však bude nutné tuto dohodu zaznamenat písemně. Může být uzavřena samostatně nebo jako součást pracovní smlouvy.

Nepodepíše-li se dohoda, zaměstnavatel se vystavuje riziku přestupku a může čelit pokutě až 300 tisíc Kč.


  • Specifikace místa/ míst, odkud bude práce na dálku vykonávána
  • Rozsah práce
  • Způsob, jak bude zaměstnanec se zaměstnavatelem komunikovat
  • Popis, jak bude práce zadávána a kontrolována
  • Způsob rozvržení pracovní doby
    Se zaměstnancem se můžete domluvit, že bude pracovat na dálku během doby, kterou si sám stanoví. Tato doba však nesmí přesáhnout 12 hodin.
  • Specifikace náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku
    Dohoda proplacení reálných nákladů, které zaměstnanci vznikly, nebo paušální částka každoročně určená Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Aktuálně 4,6 Kč za odpracovanou hodinu. Taktéž lze smluvně ošetřit, že náklady na práci z domova nebudou zaměstnavatelem propláceny.

Jak vypovědět dohodu o práci z domova?

Dohodu o práci na dálku lze vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu s 15denní výpovědní lhůtou. Novela zákoníku práce umožňuje nastavit odlišnou délku výpovědní doby nebo dokonce možnost vyloučit vypovězení dohody.

Dohoda o práci z domova vzor

Dohoda o práci na dálku vzor

Dohoda o práci na dálku vzor
Dohoda o práci na dálku vzor 2023

Po kliknutí na tlačítko "stáhnout" dojde k automatickému stažení souboru. Pokud soubor nemůžete najít, zkontrolujte prosím složku "stahování".

Aktuality a novinky z trhu práce na našem blogu
Pracovní pohovory jsou skvělou příležitostí, jak poznat potenciální zaměstnavatele a zjistit, zda je to pro vás ta…
Končíte se studiem nebo v zaměstnání? Strašák v podobě úřadu práce je tady. Spoustě lidem naskáčou osypky…
Každá změna v pracovním životě může být výzvou, zejména pokud jde o ukončení pracovního poměru. Jedním z…

S čím vám můžeme pomoci?