Dohoda o provedení práce

Aktualizovaný přehled zohledňující i změny platné od července 2024

Kompletní a srozumitelný přehled všech změn a aktuálně platných pravidel upravujících dohody o provedení práce v roce 2024.


Dohoda o provedení práce 2024

Dohoda o provedení práce neboli DPP může díky úlevám na dani a odvodech snížit celkové náklady na práci a v určitých případech tak může být pro obě strany výhodnější.

Limitem i nadále zůstává 300 odpracovaných hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele a výdělek do výše 10 000 Kč měsíčně, při překročení částky podléhá odvodům.


DPP smlouva

 • Kolik DPP může zaměstnanec uzavřít:
  Dohodu o provedení práce může uzavřít zaměstnanec s několika zaměstnavateli. Platí zde ale důležité pravidlo - zaměstnanec nesmí odpracovat pro jednoho zaměstnavatele více než 300 hodin ročně.
 • Pozor na minimální mzdu:
  Zaměstnanec musí dostat alespoň minimální mzdu. Pro rok 2024 byla minimální mzda stanovená na 18 900 Kč hrubého měsíčně - tedy 112,50 Kč za hodinu.
 • Zrušení DPP a výpovědní lhůta:
  Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou smlouvu bez uvedení důvodu kdykoli vypovědět. Pokud dojde k vypovězení, platí výpovědní lhůta 15 dnů a výpověď musí být vždy podána písemně.

DPP vzor

Dohoda o provedení práce nad 10000


 • DPP do výše 10 000 Kč měsíčně
  Jedná-li se o jediný příjem zaměstnance, který v daném měsíci nepřekročí výší 10 000 Kč, nepodléhá tento příjem zdanění v případě, kdy má zaměstnanec u zaměstnavatele podepsané Prohlášením poplatníka daně z příjmu.
 • DPP u více zaměstnavatelů - daň z příjmu
  Pokud má zaměstnanec podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmu u jiného zaměstnavatele (ať už DPP či HPP), musí být z každé další uzavřené dohody o provedení práce stržena daň z příjmu ve výši 15 %.
 • DPP u více zaměstnavatelů - odvody
  Původně se plánovaly dva limity pro odvody pojistného u dohod o provedení práce (DPP) – jeden pro ty, kdo pracují jen pro jednoho zaměstnavatele, a druhý pro ty, kteří mají více zaměstnavatelů. V roce 2024 se však od tohoto záměru ustoupilo a pro všechny dohody o provedení práce platí jednotný limit 10 000 Kč měsíčně. To znamená, že pokud si dohodář vydělá méně než 10 000 Kč za měsíc, nemusí platit pojistné.
 • DPP nad 10 000 Kč měsíčně
  Překročí-li výše příjmu z DPP částku 10 000 Kč měsíčně, vzniká povinnost odvést sociální a zdravotní pojištění a příslušné daně.

Dohody o provedení práce náležitosti 2024

Max 300 hodin u jednoho zaměstnavatele

Překročením se stává dohoda neplatná - došlo k odpracování stanoveného počtu hodin v daném roce.

Neomezená výše odměny

Zákon stanovuje pouze minimální mzdu - pro rok 2024 je to 112,50 Kč.

Jednoduché uzavření i rychlá výpověď

Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou ukončit DPP kdykoliv bez udání důvodu s 15 denní výpovědní lhůtou.

Výpovědní lhůta

15 denní výpovědní lhůta. V prvních 3 měsících trvání lze ukončit DPP ihned.

Nárok na dovolenou

Po novelizaci zákoníku práce 2024 nově nárok na dovolenou.

Úlevy na daních a odvodech

* za výše uvedených podmínek nepodléhá dani z příjmu ani odvodům .

Příplatky

Nově se i na DPP vztahují příplatky za práci o víkendu, ve svátek, v noci a ve ztíženém prac. prostředí.

Bez odstupného

Ze zákona automaticky nevzniká nárok na odstupné.

Povinný rozvrh pracovní doby

Nově povinnost zaměstnavatelů stanovit rozvrh pracovní doby a dodržovat ho.

Dohody o provedení práce 2024

Změny v DPP i DPČ přinášejí řadu nových práv a povinností pro dohodáře i zaměstnavatele.

Co všechno se mění a na co se musíte připravit?

Přinášíme kompletní přehled změn.

Dohody o provedení práce 2024 změny

DPP a oznamovací povinnost

Od 1. 7. 2024 platí povinnost registrovat všechny dosud nepojištěné DPP.

Všichni zaměstnavatelé, kteří dosud zaměstnávali pouze brigádníky s nízkými příjmy, na které se nevztahovalo odvádění pojistného, se nyní musí registrovat u České správy sociálního zabezpečení. Mají na to čas do 30. července. Po registraci jim bude přidělen variabilní symbol.

Od 1. 8. 2024 musíte pravidelně zasílat hlášení o příjmech všech DPP.

Následně budou každý měsíc do 20. podávat ČSSZ hlášení o příjmech všech zaměstnanců pracujících na DPP.


Dohoda o provedení práce 2024 vzor

DPP 2024 vzor


Dohoda o provedení práce PDF

Dohoda o provedení práce vzor
Dohoda o provedení práce vzor

Informační povinnost zaměstnavatele DPP

Informační povinnost zaměstnavatele
Prohlášení poplatníka daně 2024
Prohlášení poplatníka na dani 2024
Prohlášení poplatníka daně z příjmu

Rozvrh pracovní doby

pro DPP

Pozor na novelu zákoníku práce! Zaměstnavatelé mají nově povinnost dohodářům písemně určit rozvrh pracovní doby a informovat je o rozvrhu a změnách alespoň 3 dny před začátkem směny.