Dohoda o provedení práce vzor

Nastupuje vám do firmy nový zaměstnanec a vy rychle hledáte kvalitní a především aktuální pracovní smlouvu pro rok 2024?

Na našem webu najdete vše, co potřebujete o pracovních smlouvách vědět, od základních informací až po pokročilé tipy a triky.


Dohoda o provedení práce 2024 vzor

Dohoda o provedení práce neboli DPP může díky úlevám na dani a odvodech snížit celkové náklady na práci a v určitých případech tak může být pro obě strany výhodnější.

Limitem je 300 odpracovaných hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele a výdělek do výše 10 000 Kč měsíčně, při překročení částky podléhá odvodům.


DPP smlouva

 • Kolik DPP může zaměstnanec uzavřít:
  Dohodu o provedení práce může uzavřít zaměstnanec s několika zaměstnavateli. Platí zde ale důležité pravidlo - zaměstnanec nesmí odpracovat pro jednoho zaměstnavatele více než 300 hodin ročně.
 • Pozor na minimální mzdu:
  Zaměstnanec musí dostat alespoň minimální mzdu. Pro rok 2023 byla minimální mzda stanovená na 17 300 Kč hrubého měsíčně - tedy 104 Kč za hodinu.
 • Zrušení DPP a výpovědní lhůta:
  Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou smlouvu bez uvedení důvodu kdykoli vypovědět. Pokud dojde k vypovězení, platí výpovědní lhůta 15 dnů a výpověď musí být vždy podána písemně.

Dohoda o provedení práce nad 10000


 • DPP do výše 10 000 Kč měsíčně:
  Jedná-li se o jediný příjem zaměstnance, který v daném měsíci nepřekročí výší 10 000 Kč, nepodléhá tento příjem zdanění v případě, kdy má zaměstnanec u zaměstnavatele podepsané Prohlášením poplatníka daně z příjmu.
 • DPP u více zaměstnavatelů:
  Pokud má zaměstnanec podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmu u jiného zaměstnavatele (ať už DPP či HPP), musí být z každé další uzavřené dohody o provedení práce stržena daň z příjmu ve výši 15 %.
 • DPP nad 10 000 Kč měsíčně:
  Překročí-li výše příjmu z DPP částku 10 000 Kč měsíčně, vzniká povinnost odvést sociální a zdravotní pojištění a příslušné daně.

Výhody a nevýhody dohody o provedení práce

Jednoduché uzavření i rychlá výpověď

zaměstnanec i zaměstnavatel mohou ukončit DPP kdykoliv bez udání důvodu

Výpovědní lhůta

15 denní výpovědní lhůta

Úlevy na daních a odvodech

* za výše uvedených podmínek nepodléhá dani z příjmu ani odvodům

Bez nároku na dovolenou

ze zákona nevziká automatický nárok na dovolenou

Bez příplatků a bez odstupného

ze zákona automaticky nevzniká nárok na příplatky za práci přesčas ani o svátcích

Volnější pracovní doba

možnost upravit pravidla pracovní doby a odpočinku

Dohody o provedení práce 2024

Změny v dohodách o provedení práce a pracovní činnosti, které vstoupí v účinnost 1. ledna 2024, přinášejí řadu nových práv a povinností pro dohodáře i zaměstnavatele. 

Co všechno se mění a na co se můžete připravit?

Dohoda o provedení práce PDF

DPP vzor

Dohoda o provedení práce PDF

Dohoda o provedení práce vzor
Informační povinnost zaměstnavatele DPP
Informační povinnost zaměstnavatele
Prohlášení poplatníka daně 2024
Prohlášení poplatníka daně z příjmu

Zaměstnavatelé pozor na novelu zákoníku práce!  

Zákoník práce přináší novinky týkající se informační povinnosti zaměstnavatelů při vzniku pracovního poměru. Tuto povinnost máte jako zaměstnavatel již od 1. října 2023.


S čím vám můžeme pomoci?