Smlouva o spolupráci OSVČ vzor

Nastupuje vám do firmy nový spolupracovník a vy rychle hledáte kvalitní a především aktuální smlouvu o spolupráci pro rok 2024?

Na našem webu najdete vše, co o smlouvách potřebujete vědět, od základních informací až po pokročilé tipy a triky.


Smlouva o spolupráci

X pracovní smlouva

Smlouva o spolupráci – nejčastěji smlouva o rámcové spolupráci neboli rámcová smlouva nemá s pracovním poměrem vůbec nic společného. Její podmínky upravuje občanský zákoník a stanovuje tak spolupráci mezi dvěma právními subjekty např. firmou a OSVČ.

Tento typ spolupráce je často zneužíván kvůli úsporám na odvodech. Zneužívání tohoto systému je nelegální a nazývá se "švarcsystém".

Pokud hledáte smlouvu, která vám pomůže ošetřit vztah odběratele a dodavetele v roli nezávislých subjektů, nemusíte se ničeho bát a tuto smlouvu můžete uzavřít.


Smlouva o spolupráci OSVČ

Smlouva o spolupráci s OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) je právní dokument, který uzavírá OSVČ s jinou fyzickou nebo právnickou osobou nebo firmou s cílem spolupracovat na určitém projektu, zakázce nebo obchodní aktivitě. Tato smlouva slouží k definování podmínek spolupráce a práv a povinností všech stran zapojených do spolupráce.

Náležitosti smlouvy o spolupráci s OSVČ


 • Identifikace stran:
  Uveďte jména a kontaktní údaje OSVČ a druhé strany, se kterou spolupracujete.
 • Popis spolupráce:
  Podrobně popište povahu a rozsah spolupráce, včetně účelu, cílů a očekávání.
 • Doba trvání:
  Specifikujte dobu platnosti smlouvy a termíny, které se vztahují k projektu nebo spolupráci.
 • Finanční podmínky:
  Uveďte informace o odměně pro OSVČ, včetně ceny, platebních termínů a způsobu fakturace.
 • Práva a povinnosti:
  Definujte, jaké práva a povinnosti mají obě strany během spolupráce. To může zahrnovat odpovědnost za dodržení termínů, ochranu duševního vlastnictví a další záležitosti.
 • Zrušení smlouvy:
  Specifikujte podmínky, za kterých může být smlouva ukončena a jakým způsobem se řeší případné konflikty.
 • Dohodnuté podmínky:
  Upřesněte, které předpisy a pravidla budou v rámci spolupráce dodržovány.
 • Ochrana osobních údajů:
  Pokud bude během spolupráce zpracovávána osobní data, zahrňte ustanovení týkající se ochrany osobních údajů.
 • Podpisy:
  Smlouva by měla obsahovat místo a datum a měla by být podepsána všemi relevantními stranami.

Jednoduchá smlouva o spolupráci vzor


Smlouva o spolupráci osvč vzor zdarma

Výhody X nevýhody smlouvy o spolupráci:

Smlouva o spolupráci a pracovní smlouva jsou dvě různé právní dohody, které slouží k regulaci vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (nebo samostatně výdělečnou osobou, jako je OSVČ) v pracovním kontextu.

Každá z těchto smluv má své vlastní výhody a nevýhody a je vhodná pro různé situace. Zde jsou některé výhody smlouvy o spolupráci oproti pracovní smlouvě:

Nezávislost:

OSVČ má větší kontrolu nad svým pracovním prostředím a pracovním procesem. Nemusí se řídit přísnými pravidly zaměstnavatele.

Větší flexibilita:

Strany mají větší volnost při určování podmínek spolupráce, včetně cenových dohod, pracovních hodin a místa práce.

Méně administrativy:

HPP jsou spojeny s administrativními povinnostmi pro zaměstnavatele. Smlouvy o spolupráci mohou být administrativně jednodušší.

Ochrana duševního vlastnictví:

Smlouvy o spolupráci mohou obsahovat ustanovení týkající se ochrany duševního vlastnictví, což může být důležité, pokud je potřeba chránit know-how, patenty nebo autorská práva.

Zkrácená výpovědní lhůta:

V mnoha zemích mají zaměstnavatelé povinnost dodržovat delší výpovědní lhůty pro zaměstnance s pracovními smlouvami. Smlouvy o spolupráci mohou mít kratší výpovědní lhůtu.

Variabilita projektů:

Smlouvy o spolupráci jsou často uzavírány na konkrétní projekty nebo zakázky. To umožňuje OSVČ pracovat na různých projektech s různými klienty a rozvíjet své dovednosti.

Je však důležité si uvědomit, že smlouva o spolupráci může mít také některé nevýhody, jako je menší sociální ochrana, absence zaměstnaneckých výhod a možné nejistoty ohledně konkrétního pracovního zabezpečení.

Výběr mezi smlouvou o spolupráci a pracovní smlouvou závisí na konkrétní situaci a potřebách stran. Je vhodné konzultovat s právním odborníkem nebo daňovým poradcem, aby bylo možné rozhodnout se pro nejlepší možnost.

Jak obejít švarcsystém

 • Žádný nadřízený a podřízený
  Smluvní strany fungují nezávisle, spolupracují, není mezi nimi vztah nadřízenosti a podřízenosti.
 • Notebook a prostředky
  Dodavatel pracuje autonomně, k práci využívá své pomůcky (notebook, tiskárna, vlastní pracovní prostory). Firma nepropůjčuje pracovní pomůcky.
 • Pracovní doba
  Práce je často vykonávána externě, není podmíněna pravidelnou docházkou na pracoviště, která by se podobala pracovní době.
 • Odpovědnost
  Práce nesmí být vykonávána jménem zaměstnavetele, který za ni nese odpovědnost.

Rámcová smlouva o spolupráci vzor

Smlouva o spolupráci OSVČ

vzor zdarma

smlouva o spolupráci s OSVČ vzor
Smlouva o spolupráci s OSVČ

Prohlášení poplatníka daně

2024

Prohlášení poplatníka na dani 2024
Prohlášení poplatníka daně z příjmu

HR vzory

dokumenty ke stažení