Jaké schopnosti a dovednosti napsat do životopisu

konkrétní příklady nejdůležitějších dovedností dle oboru

Lámete si hlavu, jak se krátce představit v životopisu? Pomohly by vám konkrétní ukázky a příklady? Zpracovali jsme pro vás několik ukázkových vzorů, které zaujmou každého personalistu.

Náboráři už si dnes nevybírají pouze kandidáty s nejvíce zkušenostmi, ale primárně někoho, kdo má předpoklady danou pozici vykonávat, ale zároveň jim dobře zapadne do týmu a firemní kultury. S představením vaší osoby bude váš životopis fungovat daleko líp.


Schopnosti vhodné pro HR pozice:

 • Mám vrozenou empatii, která mi pomáhá vcítit se do rolí ostatních a odhadnout toho nejlepšího kandidáta.
 • Umím prohlédnout motivaci druhých a jsem vnímavý k jejich potřebám, což mi pomáhá dělat mou práci na nejvyšší možné úrovni.
 • Mám schopnost rozumět pocitům a motivaci druhých lidí, dokážu si představit sama sebe v jejich situaci, ale zároveň si uvědomuji odlišnost prožívání druhých.
 • Nenechávám se ovlivnit pocity a názory druhých lidí, dávám každému šanci. Nevytvářím si předsudky.
 • Zkušenosti se strategickým řízením HR oddělení a nastavováním HR procesů
 • Velmi dobré vyjednávací a manažerské schopnosti
 • Znalost mzdové a účetní problematiky, HR marketingu a employer brandingu
 • Zkušenosti se zaměstnáváním cizinců a znalost pracovněprávní legislativy
 • Jsem aktivním mentorem a menteem v oblasti HR
 • Prokazatelné úspěchy v oblastech: nábor a vedení týmů, odměňování a benefity, talent management, onboarding, tvorba adaptačního procesu, školení a vzdělávání lidí

Manažerské schopnosti a dovednosti:

 • Jako manažer se živě zajímám o spolupracovníky a o firmu.
 • Práce pro mě znamená příležitost seberozvoje. Umím být náročný na sebe i na druhé, když je potřeba dosáhnout určeného cíle.
 • Umím se zaměřit na individuální motivací lidí a zapálit je pro novou výzvu nebo řešení problému.
 • Díky svým všestranným zkušenostem mohu nabídnout kompetenční přesah. Jsem schopna uvažovat s nadhledem. Problémy vnímám komplexněji a dokážu rychleji přijít s efektivním řešením.

Řízení projektu v agilní firmě:

 • Respektuji fungující postupy, měním nefunkční procesy a umím najít jednoduché řešení i složitého problému.
 • Oceňuji změnu proti zaběhlému pořádku, snadno se umím přizpůsobovat a dokážu změnit priority. Díky tomu umím dobře fungovat i v dynamickém prostředí.
 • Mám schopnost odhalovat problémy, které jiní nevidí. Osvědčuji se při práci na inovativních projektech.
 • Jedním okem vždy vidím vpřed. Rád se seznamuji s novinkami a inovacemi.

Schopnosti a dovednosti  administrativní pozice:

Za svou kariéru jsem nasbírala zkušenosti z různých oblastí: práce s hotovostí na pokladně, v zákaznickém servisu a v administrativě. Ve volném čase jsem své znalosti prohloubila o účetnictví a personalistiku.

K plnění svěřených úkolů přistupuji odpovědně a systematicky. Hledám stabilní zaměstnání, ve kterém budu moci rozvíjet své dosavadní schopnosti a zkušenosti.

 • Jsem velmi samostatná a mám silný smysl pro povinnost. Práci si umím najít sama, nepotřebuji podrobné úkoly.
 • Umím vnímat své okolí, jsem velmi všímavá a ochotná. Sliby beru opravdu vážně, když něco slíbím, tak to dodržím.
 • Jsem vytrvalá. Když se do něčeho pustím, překonávám překážky a pokračuji dál i za nepříznivých okolností.
 • Energičnost – mám schopnost přistupovat k novým úkolům aktivně se zápalem.

Schopnosti a dovedností

do životopisu příklady

Jak se popsat v odrážkách?

 • Schopnost delegovat cíle a poskytovat zpětnou vazbu
 • Zkušenosti s čerpáním dotací z EU
 • Schopnost stanovovat cíle
 • Manažerské dovednosti
 • Strategické plánování
 • Řízení projektů
 • Reprezentace firmy na mezinárodních veletrzích
 • Leadership
 • Obchodní intuice
 • Podnikatelské myšlení
 • Optimalizace procesů
 • Agilní přístup
 • Kritické myšlení
 • Vyjednávací schopnosti
 • Business development
 • Zvyšování kvalifikace
 • Zvládání zátěže
 • Orientace na výsledky v kombinaci s lidským přístupem a motivačním stylem vedení
 • Analytické schopnosti
 • Schopnost rychle se adaptovat na nové podmínky
 • Dokážu řešit krizové situace s chladnou hlavou
 • Při své práci kladu důraz na detail a kvalitu
 • Základní orientace v zákoníku práce
 • Zajišťováním vzdělávacích a týmových akcí
 • Řízení a motivace týmu účtárny
 • Vedení kompletní účetní agendy
 • Schopnost rychle a přesně organizovat čas a rozdělovat jednotlivé úkoly
 • Koncepční přístup a analytické myšlení
 • Správa sociálních sítí (Facebook, Instagram)
 • Copywriting & tvorba contentu
 • Moderování komentářů a komunikace s uživateli
Kterou sekci životopisu potřebujete upravit?

Osobní profil

Jak se představit v životopisu? Co vyplnit do sekce "o mně"?

Šablony ke stažení

Hledáte hotový vzor životopisu ke stažení?

Schopnosti a dovednosti

S jakými dovednostmi 100% zaujmete náboráře?

Jazykové úrovně

Jak správně popsat, na jaké úrovni ovládáte jazyky?

Zájmy

Originální ukázky, jak popsat zájmy neotřelým způsobem
Fotka v životopisu?

Jak to vidí náboráři?

výsledky našeho velkého průzkumu

992 hlasů pro fotku v životopisu
Pro fotku v CV byli lidé zejména z oblasti náboru, případně ti, kteří zastupují vedoucí pozice. Argumentovali slovy, že si profil lépe zapamatují. Fotka dokresluje informace v CV a zdůrazňovali, že vzhled kandidáta na fotografii nijak neovlivňuje jejich výběrový proces. 

285 hlasů proti
Proti byli lidé zejména z oblasti IT, dále z technických a analytických pozic. Dle jejich názoru vzhled nehraje významnou roli. Důraz kladli primárně na informace obsažené v životopisu. 

0
životopisů stažených z našeho webu tento rok
0
%
více pozvánek k pracovním pohovorům díky upravenému životopisu

S čím vám můžeme pomoci?