Jaké dovednosti napsat

do životopisu

konkrétní příklady nejdůležitějších dovedností dle oboru

Lámete si hlavu, jak se krátce představit v životopisu? Pomohly by vám konkrétní ukázky a příklady? Zpracovali jsme pro vás několik ukázkových vzorů, které zaujmou každého personalistu.

Náboráři už si dnes nevybírají pouze kandidáty s nejvíce zkušenostmi, ale primárně někoho, kdo má předpoklady danou pozici vykonávat, ale zároveň jim dobře zapadne do týmu a firemní kultury. S představením vaší osoby bude váš životopis fungovat daleko líp.

Dovednosti životopis


Dovednosti příklady

Manažerské dovednosti

Za svou kariéru jsem nasbíral zkušenosti v oblasti retailového bankonkovnictví a IT. Zajímám se o nové technologie. Neustále sleduji potřeby zákazníků a přemýšlím, co se dá udělat lépe, aby se zvýšily tržby i klientská spokojenost. Dokázal jsem, že dokážu dotáhnout i složité projekty. Rád pracuji v dynamickém prostředí. Vždy jsem radši, když mám více práce, než se někde nudit.

Schopnost delegovat cíle a poskytovat zpětnou vazbu

Zkušenosti s čerpáním dotací z EU

Schopnost stanovovat cíle

Strategické plánování

Projektové řízení

Reprezentace firmy na mezinárodních veletrzích

Schopnost rychle a přesně organizovat čas a rozdělovat jednotlivé úkoly

Koncepční přístup a analytické myšlení

Schopnosti příklady

 • Leadership (vedení): Schopnost inspirovat a motivovat ostatní, poskytovat směr a vedení, vytyčovat cíle a vést tým k dosažení výsledků.
 • Komunikační dovednosti: Schopnost efektivně komunikovat s lidmi na různých úrovních organizace, naslouchat, vyjádřit se jasně a srozumitelně a přenést informace a instrukce.
 • Řízení času: Schopnost plánovat a spravovat svůj čas a čas svého týmu, efektivně delegovat úkoly a prioritizovat úkoly a projekty.
 • Rozvoj týmu: Schopnost identifikovat silné stránky a slabé stránky členů týmu, poskytovat podporu a coaching, rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti a vytvářet prostředí, které podporuje růst a rozvoj.
 • Konfliktní řešení: Schopnost rozpoznat a řešit konflikty v rámci týmu nebo mezi týmy, efektivně komunikovat a nalézt vyvážené řešení.
 • Plánování a organizace: Schopnost plánovat dlouhodobé a krátkodobé cíle, rozvrhovat úkoly a zdroje, monitorovat pokrok a přizpůsobovat plány potřebám.
 • Analýza a rozhodování: Schopnost sbírat, analyzovat a vyhodnocovat informace, posuzovat situace, identifikovat problémy a přijímat informovaná rozhodnutí.
 • Delegování: Schopnost předat odpovědnost a úkoly členům týmu, vybrat správné lidi pro konkrétní úkoly, poskytovat jasná očekávání a monitorovat pokrok.
 • Inovační myšlení: Schopnost přemýšlet kreativně, přicházet s novými nápady a přístupy, podporovat inovaci a podnikavost.
 • Emoční inteligence: Schopnost rozpoznat a řídit své vlastní emoce a emoce členů týmu, projevovat empatii a efektivně komunikovat v emocionálně náročných situacích.
 • Finanční a rozpočtování: Schopnost správně rozumět finančním zásadám, rozpoznávat a využívat finanční informace, plánovat a spravovat rozpočet.
 • Problémové řešení: Schopnost identifikovat problémy, hledat kreativní a efektivní řešení, implementovat opatření a vyhodnocovat jejich účinnost.

otázky z pracovních pohovorů

Pracovní pohovor otázky a odpovědi

Čeká vás pracovní pohovor a nechcete nic podcenit?

Do 46 stran jsme pro vás sepsali všechny záludné otázky, s kterými se na pohovoru běžně setkáte.

V ebooku najdete vysvětlení, proč se vás na to ptají a jakou očekávají odpověď. Poradíme vám také, jak si říct o požadovanou mzdu.

Životopis dovednosti

HR, personalistika a účetnictví
Jsem týmově zaměřený člověk, mezi mé silné stránky patří především schopnost vytvářet podporující a empatické prostředí, vzájemné porozumění a synergii uvnitř kolektivu. Díky pracovním zkušenostem v zahraničí disponuji výbornou znalostí anglického jazyka. Práce s lidmi je mi velmi blízká, proto bych se nyní ráda ubírala právě směrem řízení lidských zdrojů a personalistiky.

Orientace na výsledky v kombinaci s lidským přístupem

Dokážu řešit krizové situace s chladnou hlavou

Schopnost rychle se adaptovat na nové podmínky

Při své práci kladu důraz na detail a kvalitu

Základní orientace v zákoníku práce

Zajišťováním vzdělávacích a týmových akcí

Řízení a motivace týmu účtárny

Vedení kompletní účetní agendy

Zkušenosti se strategickým řízením HR oddělení a nastavováním HR procesů

Velmi dobré vyjednávací a manažerské schopnosti

Znalost mzdové a účetní problematiky, HR marketingu a employer brandingu

Zkušenosti se zaměstnáváním cizinců a znalost pracovněprávní legislativy

 • Mám vrozenou empatii, která mi pomáhá vcítit se do rolí ostatních a odhadnout toho nejlepšího kandidáta.
 • Umím prohlédnout motivaci druhých a jsem vnímavý k jejich potřebám, což mi pomáhá dělat mou práci na nejvyšší možné úrovni.
 • Mám schopnost rozumět pocitům a motivaci druhých lidí, dokážu si představit sama sebe v jejich situaci, ale zároveň si uvědomuji odlišnost prožívání druhých.
 • Nenechávám se ovlivnit pocity a názory druhých lidí, dávám každému šanci. Nevytvářím si předsudky.

Schopnosti a dovednosti

Administrativa a zákaznický servis
Jsem ráda oporou ostatním a mám silný smysl pro povinnost. Nasbírala jsem zkušenosti v oblasti zákaznického servisu a prodeje po telefonu. Dokážu dobře identifikovat obchodní příležitost. Zákazníkům umím naslouchat a vyřešit i případné nesrovnalosti k vzájemné spokojenosti. Jsem profesionál, na kterého se můžete spolehnout.

Schopnost komunikovat s klienty a zákazníky s respektem a empatií

Schopnost efektivně plánovat, organizovat a řídit časové rozvrhy a úkoly

Schopnost analyzovat situace, identifikovat problémy a hledat efektivní řešení

Schopnost prioritizovat a řešit úkoly s ohledem na jejich důležitost a naléhavost

Efektivní spolupráce s ostatními členy týmu

Schopnost poskytnout podporu a přispívat k úspěchu celého týmu

Schopnost naslouchat, porozumět jejich potřebám a poskytovat vysokou úroveň služeb

Přizpůsobit se měnícím se podmínkám a rychle se učit nové dovednosti

Dovednosti

 • Jsem velmi samostatná a mám silný smysl pro povinnost. Práci si umím najít sama, nepotřebuji podrobné úkoly.
 • Umím vnímat své okolí, jsem velmi všímavá a ochotná. Sliby beru opravdu vážně, když něco slíbím, tak to dodržím.
 • Jsem vytrvalá. Když se do něčeho pustím, překonávám překážky a pokračuji dál i za nepříznivých okolností.
 • Energičnost – mám schopnost přistupovat k novým úkolům aktivně se zápalem.

Schopnosti a dovednosti životopis

Obchodně manažerské dovednosti
Pohybuji se v obchodním prostředí a to i na mezinárodní úrovni. Dokážu dobře identifikovat obchodní příležitost. Mé odborné znalosti mi pomáhají vybrat pro klienta to nejlepší řešení a následně zrealizovat oboustranně výhodný obchod. Práce pro mě představuje příležitost seberozvoje, mé nadšení bývá nakažlivé. Rád pracuji v týmu. Jsem optimista se silnou touhou po změně a novotách.

Vyjednávací schopnosti

Leadership

Obchodní intuice

Podnikatelské myšlení

Optimalizace procesů

Agilní přístup

Kritické myšlení

Business development

Zvyšování kvalifikace

Zvládání zátěže

Dovednosti do životopisu

 • Respektuji fungující postupy, měním nefunkční procesy a umím najít jednoduché řešení i složitého problému.
 • Oceňuji změnu proti zaběhlému pořádku, snadno se umím přizpůsobovat a dokážu změnit priority. Díky tomu umím dobře fungovat i v dynamickém prostředí.
 • Mám schopnost odhalovat problémy, které jiní nevidí. Osvědčuji se při práci na inovativních projektech.
 • Jedním okem vždy vidím vpřed. Rád se seznamuji s novinkami a inovacemi.

Schopnosti a dovednosti příklady

Marketing

Schopnost navazovat vztahy s klienty, médii obchodními partnery

Správa sociálních sítí (Facebook, Instagram)

Moderování komentářů a komunikace s uživateli

Dovednost psát atraktivní a účinný obsah

Schopnost přitáhnout pozornost, zapůsobit na emoce a přesvědčit cílovou skupinu

Znalost online reklamy, sociálních médií, SEO, PPC reklamy, e-mailového marketingu a analýzy webového provozu

Schopnost efektivně plánovat a řídit marketingové projekty

Schopnost generovat inovativní nápady a přicházet s originálními marketingovými kampaněmi

Schopnost provést konkurenční analýzu

Schopnost komunikovat, sdílet nápady a efektivně spolupracovat

Znalost základů grafického designu

Copywriting a tvorba contentu


otázky z pracovních pohovorů

Pracovní pohovor otázky a odpovědi

Čeká vás pracovní pohovor a nechcete nic podcenit?

Do 46 stran jsme pro vás sepsali všechny záludné otázky, s kterými se na pohovoru běžně setkáte.

V ebooku najdete vysvětlení, proč se vás na to ptají a jakou očekávají odpověď. Poradíme vám také, jak si říct o požadovanou mzdu.

Kterou sekci životopisu potřebujete upravit?

Nevíte si rady se psaním životopisu? Vyberte si sekci, kterou potřebujete upravit a mrkněte na naše tipy!

Osobní profil

Jak se představit v životopisu? Co vyplnit do sekce "o mně"?
Více informací →

Schopnosti a dovednosti

S jakými dovednostmi 100% zaujmete náboráře?
Více informací →

Popis pracovní náplně

Jak popsat pracovní náplň? Inspirujte se!
Více informací

Jazykové úrovně

Jak správně popsat, na jaké úrovni ovládáte jazyky?
Více informací →

Zájmy

Originální ukázky, jak popsat zájmy neotřelým způsobem
Více informací →

Vzory ke stažení

Hledáte hotové vzory životopisů ke stažení?
Více informací

Fotka v životopisu?

Jak to vidí náboráři?

výsledky našeho velkého průzkumu

992 hlasů pro fotku v životopisu
Pro fotku v CV byli lidé zejména z oblasti náboru, případně ti, kteří zastupují vedoucí pozice. Argumentovali slovy, že si profil lépe zapamatují. Fotka dokresluje informace v CV a zdůrazňovali, že vzhled kandidáta na fotografii nijak neovlivňuje jejich výběrový proces. 

285 hlasů proti
Proti byli lidé zejména z oblasti IT, dále z technických a analytických pozic. Dle jejich názoru vzhled nehraje významnou roli. Důraz kladli primárně na informace obsažené v životopisu. 

0
životopisů stažených z našeho webu tento rok
0
%
více pozvánek k pracovním pohovorům díky upravenému životopisu

S čím vám můžeme pomoci?