Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti vzor 2024

Nastupuje vám do firmy nový zaměstnanec a vy rychle hledáte kvalitní a především aktuální pracovní smlouvu pro rok 2024?

Na našem webu najdete vše, co potřebujete o pracovních smlouvách vědět, od základních informací až po pokročilé tipy a triky.


Smlouva o pracovní činnosti

X pracovní smlouva

Smlouva o dohodě o pracovní činnosti (DPČ) představuje jednu z forem právního vztahu mezi zaměstnavatelem a pracovníkem, ačkoli se liší od běžné pracovní smlouvy. Tato dohoda je upravena v zákoníku práce a používá se pro situace, kdy není nutné vytvářet plnohodnotný pracovní poměr, například pro příležitostné práce, jako jsou brigády.

Podle DPČ může pracovník pracovat pro zaměstnavatele maximálně polovinu stanovené týdenní pracovní doby, což činí 20 hodin týdně.


Dohoda o pracovní činnosti (DPČ): Co potřebujete vědět

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) představuje jednu z možností pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem a pracovníkem. Zde je přehled klíčových informací:

Náležitosti smlouvy DPČ


 • Rozsah Práce:
  Zaměstnavatel může uzavřít DPČ s fyzickou osobou, i když práce přesáhne 300 hodin v jednom kalendářním roce.
 • Pracovní Doba:
  Na základě DPČ nesmí pracovník v průměru odpracovat více než polovinu stanovené týdenní pracovní doby, což vychází na 20 hodin týdně při běžném 40hodinovém pracovním týdnu.
 • Písemná Dohoda:
  DPČ musí být vždy uzavřena písemně, a to s jedním vyhotovením pro zaměstnance.
 • Ukončení Dohody:
  DPČ lze ukončit dohodou stran nebo jednostranně bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní lhůtou.
 • Práva a povinnosti:
  Definujte, jaké práva a povinnosti mají obě strany během spolupráce. To může zahrnovat odpovědnost za dodržení termínů, ochranu duševního vlastnictví a další záležitosti.

Daně a DPČ

Pokud zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani a jeho příjem nepřesáhne částku určenou pro účast na nemocenském pojištění (např. 4000 Kč pro rok 2024), odvede se srážková daň ve výši 15 %, což platí i pro Dohodu o provedení práce (DPP).

Podepíše-li zaměstnanec prohlášení k dani, platí se záloha na daň z příjmů a uplatňují se daňové slevy.


DPČ sociální a zdravotní pojištění
 • U klasických pracovních smluv se odvádí sociální a zdravotní pojištění.
 • V případě dohod mimo pracovní poměr (včetně DPČ) zaměstnavatel v některých případech nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění. To může být výhodné zejména pro státní pojištěnce, např. studenty, rodiče na rodičovské dovolené nebo důchodce.
 • U DPČ se pojištění neodvádí, pokud příjem nepřesáhne určenou částku (např. 4000 Kč pro rok 2024), ale od této částky se již platí pojistné.

Dohoda o pracovní činnosti PDF


Dohody o provedení práce 2024

Změny v dohodách o provedení práce a pracovní činnosti, které vstoupí v účinnost 1. ledna 2024, přinášejí řadu nových práv a povinností pro dohodáře i zaměstnavatele. 

Co všechno se mění a na co se můžete připravit?

Dohoda o pracovní činnosti vzor ke stažení

Dohoda o pracovní činnosti vzor Word

Dohoda o pracovní činnosti vzor
Dohoda o pracovní činnosti vzor

Informační povinnost zaměstnavatele DPČ

Informační povinnost zaměstnavatele DPČ

Prohlášení poplatníka daně 2024

Prohlášení poplatníka na dani 2024
Prohlášení poplatníka daně z příjmu

Zaměstnavatelé pozor na novelu zákoníku práce!  

Zákoník práce přináší novinky týkající se informační povinnosti zaměstnavatelů při vzniku pracovního poměru. Tuto povinnost máte jako zaměstnavatel již od 1. října 2023.


S čím vám můžeme pomoci?