Dohody o provedení práce 2024 – stručně a přehledně

Změny v dohodách o provedení práce a pracovní činnosti, přinášejí řadu nových práv a povinností pro dohodáře i zaměstnavatele. V této oblasti nás čekají hned dvě velké změny. Tou první je novela zákoníku práce a tou druhou je připravovaný konsolidační balíček. Co všechno se mění a na co se můžete připravit?

DPP 2024 změny

 • Povinnost všechny DPP hlásit úřadům
 • Rozvrh a evidence pracovní doby
 • Nárok na dovolenou
 • Právo na hlavní pracovní poměr
 • Změna limitu u dohod
 • Změna smluv

Než se vám z výše uvedeného seznamu zamotá hlava, pojďme se na to podívat a jednotlivé změny si podrobně představit. První změna, která nás čeká a nemine, se týká povinnosti hlásit všechny dohodáře ČSSZ.

Evidence dohod o provedení práce

Zaměstnavatelé mají nově ohlašovací povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení. Tato povinnost spočívá ve sdělování osobních údajů a zúčtovaných příjmů svých zaměstnanců, kteří pracují na základě DPP, za každý kalendářní měsíc.

Zaměstnavatelé musí elektronicky oznámit nástup zaměstnance na DPP do 8 dnůskončení zaměstnání do 8 dnů od ukončení.

Kromě toho musí zaměstnavatelé do 20. dne následujícího měsíce ČSSZ na předepsaném tiskopisu doložit následující informace:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo a datum narození
 • výši příjmu dohodáře / info o tom, že žádný příjem nezúčtoval

Povinný rozvrh pracovní doby

Další významnou změnou bude povinnost zaměstnavatelů stanovit rozvrh pracovní doby pro dohodáře a držet se ho. Tato změna má zajistit lepší regulaci pracovních podmínek a zamezit jejich zneužívání. Tím pádem budou mít dohodáři jasnější přehled o svém pracovním čase. Zaměstnavatelům naopak přibude administrativa. Nově musí evidovat pracovní dobu, přestávky na jídlo a na oddech, nebo například nepřetržitou dobu odpočinku mezi dvěma směnami apod.

DPP a nárok na dovolenou

Nově budou mít dohodáři možnost využít dovolenou. Délka dovolené bude závislá na počtu odpracovaných hodin. Jakmile dohodář odpracuje alespoň 80 hodin a jeho pracovní dohoda s zaměstnavatelem bude trvat nepřetržitě 4 týdny (což zahrnuje 28 kalendářních dní), bude mu náležet právo na dovolenou.

DPP a právo na hlavní pracovní poměr

Zaměstnanci pracující na DPP a DPČ mohou také nově požádat o přechod na hlavní pracovní poměr. Tohle právo jim náleží, pokud jejich DPP trvala v posledních 12 měsících alespoň 180 dní. Požádá-li zaměstnanec o tento přechod, zaměstnavatel mu musí poskytnout písemnou odpověď.

Změna limitu pro odvody u DPP

Novela zákoníku práce však není jedinou změnou. Konsolidační balíček, který ve Sněmovně prošel druhým čtením také přináší další úpravy dohod.

Platby sociálního pojištění pro dohodáře budou omezeny novými limity. Dosud mohli dohodáři vydělávat neomezeně, pokud jejich příjem z jedné dohody nepřesáhl 10 000 Kč měsíčně.

Novela zavede dva limity:

 • První limit bude 25 % průměrné mzdy, což činí 10 081 Kč pro rok 2023. Pokud brigádník vydělá více, bude muset odvést sociální pojištění.
 • Druhý limit bude 40 % průměrné mzdy, což znamená, že brigádník, který pracuje pro více zaměstnavatelů současně, nesmí celkově vydělat více než 16 130 Kč.

Každý zaměstnavatel bude odvádět sociální pojištění pouze z příjmu, který dohodář získal u něj. Když dohodář překročí druhý limit, Česká správa sociálního zabezpečení o tom zaměstnavatele informuje.

Dohoda o provedení práce 2024

Pokud jde o obsah písemných dohod mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, neočekávají se výrazné změny. Zaměstnavatelé se však musí připravit na nové povinnosti týkající se rozvrhu pracovní doby, evidence pracovního času a vyplácení příplatků a dovolené v případě, že na ni má zaměstnanec nárok.

Dohodáři mají od nového roku povinnost hlásit uzavření či trvání všech jiných DPP svému zaměstnavateli. O této povinnosti musí dohodáře zaměstnavatel prokazatelně informovat. Toto stanovení můžete uvést přímo do smluv. Dohoda o provedení práce 2024 vzor ke stažení.

Změny zákoníku práce platné od října 2023

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce s primárním záměrem zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů. Tato legislativní úprava vstoupila v účinnost 1. října 2023 s výjimkou několika ustanovení, která budou účinná až od 1. ledna 2024. Které změny začínají platit už v říjnu a co nás čeká v novém roce?

Přečíst celý článek

Držíme palce, ať vám jde implementace změn ve firmě hezky od ruky!

Produktová manažerka ve společnosti LMC a digitální tvůrce. Pomáhám lidem růst na trhu práce v digitální době. Ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy a inspirativní příběhy. Srozumitelně představím legislativní změny i nejnovější trendy na trhu práce. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu.