Dohody o provedení práce 2024 – stručně a přehledně

Dohody o provedení práce 2024 změny

Dohody o provedení práce – dříve jednoduchý způsob, jak si najmout brigádníky a nezatěžovat firmu byrokracií a odvody. Dnes, po legislativních změnách a novelizaci zákoníku práce, je i DPP stavěna na úroveň klasického zaměstnaneckého poměru.

Změny v dohodách o provedení práce a pracovní činnosti přinášejí řadu nových práv a povinností pro dohodáře i zaměstnavatele. Co všechno se mění a na co se musíte připravit? Přinášíme kompletní přehled změn a všech dokumentů, které budete jako zaměstnavatel potřebovat.

Změny DPP a DPČ 2024

Než se vám z výše uvedeného seznamu zamotá hlava, pojďme se na to podívat a jednotlivé změny si podrobně představit. Velmi aktuální změna, která nás čeká a nemine, se týká povinnosti hlásit všechny dohodáře ČSSZ.

Novela zákoníku práce 2024 DPP

Registr dohod o provedení práce

Zaměstnavatelé mají nově ohlašovací povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení.

Od 1. 7. 2024 musí zaměstnavatelé registrovat všechny dosud nepojištěné DPP.

Všichni zaměstnavatelé se tedy nyní musí registrovat u České správy sociálního zabezpečení. Mají na to čas do 30. července 2024. Tato povinnost se vztahuje i na ty, kteří dosud zaměstnávali pouze brigádníky s nízkými příjmy, na které se nevztahovalo odvádění pojistného.

Zaměstnavatelé budou muset elektronicky oznámit nástup zaměstnance na DPP do 8 dnůskončení zaměstnání do 8 dnů od ukončení.

Kam se hlásí dohoda o provedení práce 2024

od 1. 8. 2024 musí každý zaměstnavatel pravidelně zasílat hlášení o příjmech všech DPP.

Každý měsíc do 20. musíte podat ČSSZ hlášení o příjmech všech zaměstnanců pracujících na DPP.

 • První hlášení je tedy potřeba podat do 20. srpna 2024 za měsíc červenec 2024.
hlášení o příjmech DPP
Hlášení o příjmech DPP

Změny zákoníku práce od 1. ledna 2024

DPP a nárok na dovolenou

Od 1. ledna 2024 mají všichni zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nárok na placenou dovolenou, pokud splní následující podmínky.

 • U svého zaměstnavatele musí odpracovat minimálně 80 hodin v kalendářním roce.
 • Za každých 80 odpracovaných hodin získávají nárok na dovolenou. Maximálně mohou ročně na dohodu pracovat 300 hodin, což jim umožňuje získat až 24 hodin placené dovolené.
 • Během čerpání dovolené dostane zaměstnanec zaplaceno podle svého průměrného výdělku.

Pokud by pracovní poměr na dohodu skončil dříve, než zaměstnanec vyčerpá svou dovolenou, zaměstnavatel je povinen nevyčerpanou dovolenou proplatit. Zde tedy pozor, aby nedošlo k překročení limitu 10 000 Kč, pokud chcete DPP držet pod limitem pojistných odvodů.


Změny zákoníku práce od října 2023

Povinný rozvrh pracovní doby

Další významnou změnou je povinnost zaměstnavatelů stanovit rozvrh pracovní doby pro dohodáře a držet se ho. Tato změna má zajistit lepší regulaci pracovních podmínek a zamezit jejich zneužívání. Tím pádem budou mít dohodáři jasnější přehled o svém pracovním čase.

Zaměstnavatel musí dohodářům písemně určit rozvrh pracovní doby a informovat je o rozvrhu a změnách alespoň 3 dny před začátkem směny. Nově musí zaměstnavatelé evidovat také přestávky na jídlo a na oddech, nebo například nepřetržitou dobu odpočinku mezi dvěma směnami apod.

Informační povinnost

Zaměstnavatelé musí informovat zaměstnance písemně o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru. Pokud tyto práva a povinnosti pracovní smlouva neobsahuje, musíte uzavřít dodatek smlouvy, který bude tato práva a povinnosti upravovat.

Možnost přechodu na hpp

Zaměstnanci pracující na DPP a DPČ mohou také nově požádat o přechod na hlavní pracovní poměr. Tohle právo jim náleží, pokud jejich DPP trvala v posledních 12 měsících alespoň 180 dní. Požádá-li zaměstnanec o tento přechod, zaměstnavatel mu musí poskytnout písemnou odpověď.

Příplatky a překážky v práci

Dohodáři mají nárok na příplatky za práci o víkendech, svátcích, v noci a ve ztížených podmínkách.

 • Práce ve svátek: nejméně 100 % průměrného hodinového výdělku nebo placené náhradní volno.
 • Práce v noci: příplatek minimálně 10 % průměrného výdělku za odpracovanou směnu v čase 22:00 – 6:00.
 • Práce o víkendech: příplatek minimálně 10 % průměrného výdělku.
 • Práce ve ztíženém pracovním prostředí: příplatek minimálně 10 % průměrného výdělku za každý jeden zatěžující vliv.

Překážky v práci jako např. nemoc, svatba nebo pohřeb, vyžadují poskytnutí volna zaměstnancům pracujících na DPP i DPČNáhrada mzdy není automatická a musíte ji případně ošetřit ve smlouvě. U DPP se doba těchto překážek nezapočítává do maximálního ročního rozsahu 300 pracovních hodin.

Elektronické uzavírání smluv

 • Nově se taky můžeme těšit na možnost uzavírat pracovní smlouvy, dodatky a úpravy elektronicky. A to včetně výpovědi, pokud zaměstnanec souhlasí s digitální komunikací a výpověď mu bude doručena na soukromý email.
 • K elektronickému podpisu dokumentů můžete využít například nástroj Signi.

Změna limitu pro odvody u DPP 2024

Novela zákoníku práce však není jedinou změnou. Konsolidační balíček také přináší další úpravy dohod.

Platby sociálního pojištění pro dohodáře měly být omezeny novými limity.

 • Původně se plánovaly dva limity pro odvody pojistného u dohod o provedení práce (DPP) – jeden pro ty, kdo pracují jen pro jednoho zaměstnavatele, a druhý pro ty, kteří mají více zaměstnavatelů. V roce 2024 se však od tohoto záměru ustoupilo a pro všechny dohody o provedení práce platí jednotný limit 10 000 Kč měsíčně. To znamená, že pokud si dohodář vydělá méně než 10 000 Kč za měsíc, nemusí platit pojistné.
 • Od 1. ledna 2025 se však chystají změny, které budou jiné než původně plánované. Místo dvou limitů se zavedou dva různé režimy – oznámené a neoznámené dohody.

Pokud jde o obsah písemných dohod mezi zaměstnavateli a zaměstnanci zde neproběhly výrazné změny. Ve smlouvě však musí být uveden druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat.

Nezapomeňte však na nové povinnosti týkající se rozvrhu pracovní doby, evidence pracovního času a vyplácení příplatků a dovolené v případě, že na ni má zaměstnanec nárok. Dohoda o provedení práce 2024 vzor ke stažení.

Držíme palce, ať vám jde implementace změn ve firmě hezky od ruky!

Produktová manažerka ve společnosti LMC a digitální tvůrce. Pomáhám lidem růst na trhu práce v digitální době. Ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy a inspirativní příběhy. Srozumitelně představím legislativní změny i nejnovější trendy na trhu práce. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu.