Rozvrh pracovní doby DPP 2024

Novela zákoníku práce s sebou přinesla mimo jiné i povinnost zaměstnavatele všem dohodářům písemně určit rozvrh pracovní doby a informovat je o rozvrhu a změnách alespoň 3 dny před začátkem směny.

Jak rozvrh pracovní doby pro DPP stanovit a na co si dát pozor?


Zákoník práce rozvržení pracovní doby

Písemný rozvrh pracovní doby

Po novelizaci zákoníku práce má každý zaměstnavatel povinnost předem sestavit a písemně předložit pracovní rozvrh jak pro dohodu o pracovní činnosti (DPČ), tak pro dohodu o provedení práce (DPP).

Zaměstnanci musí být s tímto rozvrhem seznámeni nejméně tři dny před začátkem jejich směny nebo období, pro které je pracovní doba plánována.

Existuje také možnost, aby se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodli na kratší lhůtě seznámení, pokud je zajištěna dostatečná předvídatelnost práce.

Typy rozvržení pracovní doby

Rozvržení týdenní pracovní doby je v kompetenci zaměstnavatele, který stanovuje začátek a konec jednotlivých směn. Ideálně by pracovní doba měla být rozložena do pětidenního pracovního týdne.

Délka jedné směny nesmí překročit 12 hodin, s výjimkou specifikovaných v § 83a zákoníku práce, které se vztahují na zaměstnance ve zdravotnictví.

Pružné rozvržení pracovní doby

Pokud je se zaměstnancem uzavřena dohoda o práci na dálku, je možné (podobně jako u běžného pracovního poměru) sjednat tzv. samorozvrhování. V tomto případě si zaměstnanec sám určuje, kdy bude pracovat.

Strany si mohou dohodnout určitá omezení – například, aby zaměstnanec nepracoval v noci, o víkendech nebo ve svátky, s ohledem na zákonné příplatky.

Dohody o provedení práce 2024

Změny v DPP i DPČ přinášejí řadu nových práv a povinností pro dohodáře i zaměstnavatele.

Co všechno se mění a na co se musíte připravit?

Přinášíme kompletní přehled změn.

Dohody o provedení práce 2024 změny

Písemný rozvrh pracovní doby vzor


Rozvrh směn vzor

rozvrh pracovní doby dpp dpč
Rozvrh pracovní doby DPP 2024

Rozvrh směn vzor pro více zaměstnanců

rozvrh pracovní doby dpp
Rozvrh pracovní doby DPP 2024

Rozvrh týdenní

pracovní doby vzor

rozvrh pracovní doby dpp zaměstnance
Rozvrh pracovní doby DPP 2024

Písemný rozvrh týdenní pracovní doby vzor

rozvrh pracovní doby dpp dpč zaměstnance
Rozvrh pracovní doby DPP 2024

Po kliknutí na tlačítko "stáhnout" dojde k automatickému stažení souboru. Pokud soubor nemůžete najít, zkontrolujte prosím složku "stahování".

Zaměstnavatelé pozor na informační povinnost!

Zákoník práce přináší novinky týkající se informační povinnosti zaměstnavatelů při vzniku pracovního poměru. Nově máte jako zaměstnavatel povinnost informovat zaměstnance o následujících skutečnostech.