Jazykové znalosti životopis

Jak serr

Ne vždy se vyplácí uvádět velmi subjektivní označení jako „začátečník“ nebo „pokročilý“

Ať už jde o uvádění angličtiny, němčiny, španělštiny nebo jakéhokoliv jiného jazyka, nejlepším řešením je uvádět oficiální označení, které udává Společný evropský referenční rámec.

SERR rozlišuje 6 kategorií A1 – C2.

Úrovně angličtiny do životopisu

Úroveň A1

Na této jazykové úrovni uživatel ovládá základní výrazy. Rozumí jednoduchým větám a s trochou pomoci na ně dokáže odpovědět. Zná základní slova a fráze. Na dovolené se pomocí pár jednoduchých slov či vět zvládá ubytovat, něco si objednat či se zeptat na směr cesty. Není to sice perfektní, ale „rukama nohama“ si zvládne dopomoci.

Úroveň A2

Na této úrovni uživatel již dokáže vést jednoduchou konverzaci a zvládá jednoduché popisy lidí i místa. Zvládne přečíst jídelní lístek nebo jízdní řád a pochopit smysl jasných a krátkých zpráv či hlášení. Jazyk ještě neovládá na takové úrovni, aby dokázal vést běžnou konverzaci, ale pomocí frází a jednoduchých vět dokáže reagovat na každodenní situace.

Úroveň B1

Na této úrovni je uživatel již označován jako aktivní. Ovládá četbu i komunikaci se slovní zásobou, často užívanou v každodenním životě. Dokáže se bavit o běžných tématech týkajících se práce, školy, rodiny a volného času, se kterými se pravidelně setkává. Zvládá vést konverzaci a z jednoduchých frází skládat příběh nebo o něčem vyprávět. V písemném projevu zvládá dopisy na osobní úrovni či zpracovat témata, o která se zajímá.

Úroveň B2

Na úrovni B2 už uživatel dokáže udržovat plynulou konverzaci i s rodilým mluvčím a dokáže se aktivně zapojit do komunikace. Dokáže bez větších obtíží číst texty či knihy v daném jazyce nebo sledovat filmy a seriály. Rozumí i složitějším rozhovorům a zvládá napsat texty na širokou škálu témat. Užívání jazyka je již velmi komfortní a běžné. Automaticky přepíná a během konverzace často již přemýšlí v daném jazyce.

Úroveň C1

Na této úrovni uživatel komunikuje zcela plynule, bez zaváhání či zjevného hledání vhodných slov. Zvládá složitá, odborně směřovaná témata. Komunikace je velmi podrobná s bohatou slovní zásobou.

Úroveň C2

Uživatel na úrovni C2 jazyk užívá bez jakýchkoliv obtíží. Dokáže vést debaty na odborná témata a složité diskuze. Úroveň znalosti jazyka a jeho používání je na velmi vysoké úrovni a bývá málokdy rozeznatelná od rodilého mluvčího.
otázky z pracovních pohovorů

Pracovní pohovor otázky a odpovědi

Čeká vás pracovní pohovor a nechcete nic podcenit?

Do 46 stran jsme pro vás sepsali všechny záludné otázky, s kterými se na pohovoru běžně setkáte.

V ebooku najdete vysvětlení, proč se vás na to ptají a jakou očekávají odpověď. Poradíme vám také, jak si říct o požadovanou mzdu.

Co přesně znamená "komunikativní angličtina"?

V inzerátech se často můžete setkat s pojmem „komunikativní angličtina“ nebo „angličtina na komunikativní úrovni“. Tím je myšlena minimálně úroveň B1. Pokud jste jazyk dlouho nepoužívali a bude vám chvilku trvat, než znalosti oprášíte, nebojte se na pracovní nabídku reagovat a v průvodním dopisu vše objasněte.

 

Co když se bojíte mluvit?

Dalším a velmi častým problémem bývá, že písemný projev ovládáte bravurně, ale bojíte se mluvit. Jste nervózní, bojíte se výslovnosti a dlouho o významu přemýšlíte. Nebo se naopak cítíte komfortně při hovoru, ale psaní, spelování a gramatika už nejsou vaší silnou stránkou?

V takovém případě se nebojte do životopisu uvést buď úrovně zvlášť pro psanou a ústní formu komunikace, nebo uvést svou úroveň a k té doplněk „pasivní“ či „aktivní“.

 

Úrovně jazyka

Jazykové úrovně

Více informací najdete v našem článku. Jak popsat jazykové úrovně do životopisu.

Kterou sekci životopisu potřebujete upravit?

Nevíte si rady se psaním životopisu? Vyberte si sekci, kterou potřebujete upravit a mrkněte na naše tipy!

Osobní profil

Jak se představit v životopisu? Co vyplnit do sekce "o mně"?
Více informací →

Schopnosti a dovednosti

S jakými dovednostmi 100% zaujmete náboráře?
Více informací →

Popis pracovní náplně

Jak popsat pracovní náplň? Inspirujte se!
Více informací

Jazykové úrovně

Jak správně popsat, na jaké úrovni ovládáte jazyky?
Více informací →

Zájmy

Originální ukázky, jak popsat zájmy neotřelým způsobem
Více informací →

Vzory ke stažení

Hledáte hotové vzory životopisů ke stažení?
Více informací

0
životopisů stažených z našeho webu tento rok
0
%
více pozvánek k pracovním pohovorům díky upravenému životopisu

S čím vám můžeme pomoci?