Jak v životopisu popsat jazykové úrovně

Píšete životopis a zarazili jste se u kolonky jazykové úrovně? Ne vždy se vyplácí uvádět velmi subjektivní označení jako „začátečník“ nebo „pokročilý“. Někdo si pod pojmem pokročilý představí odbornou obchodní angličtinu a někdo třeba to, že si v letadle umí objednat pití.

Abyste se vyhnuli zbytečným trapasům, podíváme se společně, jak jazykové úrovně v životopisu správně popsat, co přesně znamená komunikativní angličtinajak vysvětlit, když se bojíte mluvit.

Společný evropský referenční rámec

Ať už jde o uvádění angličtiny, němčiny, španělštiny nebo jakéhokoliv jiného jazyka, nejlepším řešením je uvádět oficiální označení, které udává Společný evropský referenční rámec.

Společenský referenční rámec nastavuje přesně, co v rámci výuky i certifikace na dané úrovni uživatel zná a jak se znalostmi umí pracovat. SERR rozlišuje 6 kategorií A1 – C2.

Co znamenají jednotlivé jazykové úrovně

Úroveň A0

Jak označení napovídá, jde o označení úplného začátečníka s nulovou znalostí jazyka. Úroveň A0 je výjimka a v oficiálním společném referenčním rámci jej nenajdeme, avšak v českém prostředí se vyskytuje celkem často. 

Úroveň A1

Na této jazykové úrovni uživatel ovládá základní výrazy. Rozumí jednoduchým větám a s trochou pomoci na ně dokáže odpovědět. Zná základní slova a fráze. Na dovolené se pomocí pár jednoduchých slov či vět zvládá ubytovat, něco si objednat či se zeptat na směr cesty. Není to sice perfektní, ale „rukama nohama“ si zvládne dopomoci.

Úroveň A2

Na této úrovni uživatel již dokáže vést jednoduchou konverzaci a zvládá jednoduché popisy lidí i místa. Zvládne přečíst jídelní lístek nebo jízdní řád a pochopit smysl jasných a krátkých zpráv či hlášení. Jazyk ještě neovládá na takové úrovni, aby dokázal vést běžnou konverzaci, ale pomocí frází a jednoduchých vět dokáže reagovat na každodenní situace.


Úroveň B1

Na této úrovni je uživatel již označován jako aktivní. Ovládá četbu i komunikaci se slovní zásobou, často užívanou v každodenním životě. Dokáže se bavit o běžných tématech týkajících se práce, školy, rodiny a volného času, se kterými se pravidelně setkává. Zvládá vést konverzaci a z jednoduchých frází skládat příběh nebo o něčem vyprávět. V písemném projevu zvládá dopisy na osobní úrovni či zpracovat témata, o která se zajímá. 

Úroveň B2

Na úrovni B2 už uživatel dokáže udržovat plynulou konverzaci i s rodilým mluvčím a dokáže se aktivně zapojit do komunikace. Dokáže bez větších obtíží číst texty či knihy v daném jazyce nebo sledovat filmy a seriály. Rozumí i složitějším rozhovorům a zvládá napsat texty na širokou škálu témat. Užívání jazyka je již velmi komfortní a běžné. Automaticky přepíná a během konverzace často již přemýšlí v daném jazyce.


Úroveň C1

Na této úrovni uživatel komunikuje zcela plynule, bez zaváhání či zjevného hledání vhodných slov. Zvládá složitá, odborně směřovaná témata. Komunikace je velmi podrobná s bohatou slovní zásobou.

Úroveň C2

Uživatel na úrovni C2 jazyk užívá bez jakýchkoliv obtíží. Dokáže vést debaty na odborná témata a složité diskuze. Úroveň znalosti jazyka a jeho používání je na velmi vysoké úrovni a bývá málokdy rozeznatelná od rodilého mluvčího. 


TIP: Pokud si lámete hlavu nad tím, do jaké úrovně své znalosti zařadit, zkuste využít online testy, je jich plný internet a pomůže vám to se trochu zorientovat.

V inzerátech požadují komunikativní angličtinu

V inzerátech se často můžete setkat s pojmem „komunikativní angličtina“ nebo „angličtina na komunikativní úrovni“. Tím je myšlena minimálně úroveň B1. Pokud jste jazyk dlouho nepoužívali a bude vám chvilku trvat, než znalosti oprášíte, nebojte se na pracovní nabídku reagovat a v průvodním dopisu vše objasněte.

Jak popsat jazykové úrovně v životopisu

Dalším a velmi častým problémem bývá, že písemný projev ovládáte bravurně, ale bojíte se mluvit. Jste nervózní, bojíte se výslovnosti a dlouho o významu přemýšlíte. Nebo se naopak cítíte komfortně při hovoru, ale psaní, spelování a gramatika už nejsou vaší silnou stránkou?

V takovém případě se nebojte do životopisu uvést buď úrovně zvlášť pro psanou a ústní formu komunikace, nebo uvést svou úroveň a k té doplněk „pasivní“ či „aktivní“.

TIP: Podrobně vše můžete vysvětlit v motivačním dopisu, který spolu se CV posíláte. Nezapomeňte zmínit konkrétní situace, kde si jste jistí v kramflecích – třeba zvládnete napsat mail, vyřídit jisté typy dokumentace nebo telefonát v daném jazyce. 

Český nebo anglický životopis

Pokud reagujete na česky napsaný inzerát, kde není přímo uvedeno, že máte zasílat i např. anglickou verzi CV, vždy doporučujeme poslat českou verzi. I když je angličtina na pozici vyžadována, stále to ještě neznamená, že náborář umí anglicky.

Pokud zasíláte cizojazyčnou verzi životopisu, nezapomeňte přidat předvolbu telefonního operátora (+420) a doplnit češtinu jako rodný jazyk, tedy úroveň C2.

Další informace o jazykových úrovních najdete také zde.

Bývalá profesionální víla a pragramatický snílek. Ve dne projekťák, v noci pisálek, ale hlavně nenapravitelný multitasker s velkou zálibou ve výzvách.