Předávací protokol

Předávání úkolů, projektů, předmětů nebo služebního automobilu je nezbytným krokem v každé organizaci.

Naše předávací protokoly pomáhají zajistit hladký přenos zodpovědností a minimalizují riziko ztráty věcí i informací.


Předávací protokol zaměstnanec

V souladu s paragrafem 255 Zákoníku práce je zaměstnanec povinen nahradit škodu způsobenou ztrátou svěřených nástrojů, ochranných pracovních prostředků a podobných věcí. Předávací protokol, podepsaný zaměstnancem, poskytuje právně závazný záznam o předání a převzetí těchto cenných věcí.

Předávací protokol obsah

Při svěřování cenných technologických prostředků, jako jsou notebooky a telefony, je klíčové zajistit přesný záznam o stavu a identifikaci zařízení. Předávací protokol obsahuje podrobný popis vybavení, včetně případných vad, a slouží jako důkaz o stavu zařízení v okamžiku předání.

Pozor na hodnotu předávaných věcí

Použití předávacího protokolu je omezeno hodnotou svěřené věci. Zařízení s hodnotou nižší než 50 000 Kč mohou být svěřena na základě tohoto protokolu. V případě vyšší hodnoty je vyžadována dohoda o odpovědnosti za ztrátu.

Předávací protokol auto zaměstnanci

Předávání služebních vozů vyžaduje pečlivou evidenci. Cílem je zajistit, že zaměstnanec chápe veškeré podmínky spojené s využíváním vozidla, včetně možnosti jeho soukromého použití. Předávací protokol obsahuje veškeré detaily týkající se této dohody, a zaměstnanec potvrzuje, že tato pravidla jsou mu známá.

Vzor předávacího protokolu


Předávací protokol vzor Word

Předávací protokol vzor Word

Předávací protokol auto vzor Word

Předávací protokol služební vozidlo

Po kliknutí na tlačítko "stáhnout" dojde k automatickému stažení souboru. Pokud soubor nemůžete najít, zkontrolujte prosím složku "stahování".

Aktuality a novinky z trhu práce na našem blogu
Končíte se studiem nebo v zaměstnání? Strašák v podobě úřadu práce je tady. Spoustě lidem naskáčou osypky…
Celý článek
V první řadě mi dovolte vás přivítat v novém roce a popřát vám mnoho štěstí, ať už…
Celý článek
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce s primárním záměrem zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů. Tato legislativní úprava vstoupila…
Celý článek

S čím vám můžeme pomoci?