Úřad práce: 25 věcí na které jste se báli zeptat

Končíte se studiem nebo v zaměstnání? Strašák v podobě úřadu práce je tady. Spoustě lidem naskáčou osypky při představě, že mají jít něco řešit na úřad. A co teprve, když se jedná o úřad práce… Připravili jsme pro vás přehled všeho, co o ÚP potřebujete vědět, i toho, na co byste se báli zeptat.

Za svou kariéru jsem potkala spoustu klientů i známých, kteří se na úřad práce nepřihlásili, i když mohli a dobrovolně se tak připravili o peníze. Často bohužel i o odstupné, na které měli nárok. Tomu jsme se věnovali v tomto článku. Chápu, že registrovat se na „pracák“ není žádná hitparáda. Proč se ale kvůli nějakému sociálnímu stigmatu připravit o peníze, na které máte nárok?

Spousta lidí se snaží přejít z jednoho zaměstnání do druhého, aby se registraci na ÚP vyhnuli. Někdy to ale nejde jinak. A někdy může být krátká pauza prospěšná nejen pro vaše mentální zdraví, ale také proto, že až s odstupem času a odtržením se od zaběhlé rutiny máme čas přemýšlet o tom, zda kariérní či životní cesta, kterou jsme se vydali, je stále ta správná…

Sečteno podtrženo, přerámujte si fakt, že registrovat se na úřad práce není žádná ostuda, ale naprosto racionální krok, který by měl následovat, pokud se někdy ocitnete bez zaměstnání. No a aby vám šlo vše hezky od ruky, pojďme se podívat, jak to vlastně všechno funguje.


Přihlášení na úřad práce

Do kdy se přihlásit na úřad práce

Ideálně do tří dnů od skončení pracovního poměru zamiřte na nejbližší pobočku úřadu práce. Takto budete v evidenci ÚP od prvního dne nezaměstnanosti, a navíc za vás stát pokryje náklady na zdravotní pojištění.

Kdy se přihlásit na úřad práce, když mám odstupné

I když máte nárok na odstupné z předchozího zaměstnání, neodkládejte návštěvu úřadu práce. Během období, kdy dostáváte odstupné, sice nepobíráte žádnou podporu, ale stát za vás stále hradí zdravotní pojištění. To totiž z odstupného hrazeno není.

Co potřebuji na úřad práce

Podklady nutné pro registraci:

 • Občanku nebo pas
 • Potvrzení, že jste skončili v práci / ve škole (výpověď, dohodu o ukončení zaměstnání, potvrzení o přerušení studia)
 • + Absolventi doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání

Podklady nutné pro posouzení nároku na podporu nezaměstnanosti:

 • Evidenční list důchodového pojištění
 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • Potvrzení zaměstnance o výši průměrného výdělku

Přihlášení na úřad práce mimo trvalé bydliště

Nově můžete vyrazit na kteroukoliv pobočku úřadu práce. Už tedy nemusíte volit tu spádovou dle svého trvalého bydliště, jako to bylo dříve. Podat žádost o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti můžete na jakékoliv pobočce ÚP nebo klidně z pohodní domova online.

Přihlášení na úřad práce online

Na úřad práce se můžete registrovat i online. Stačí vám k tomu vyplnit příslušné formuláře a odeslat je přes datovou schránku nebo mailem, k tomu je ale nutný zaručený elektronický podpis. Případně můžete dokumenty odeslat na ÚP také poštou.

Do kdy se hlásit na úřad práce po skončení studia

Po řádném zakončení střední školy si ještě můžete užít prázdninové volno a nic neřešit. Od prvního září ale šup do zaměstnání nebo na ÚP. Pokud jste maturitu nesložili, musíte se přihlásit na ÚP přihlásit do tří dnů od doby ukončení studia. Totéž platí, pokud přerušíte studium na VŠ.


Jak je to s podporou v nezaměstnanosti

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte, pokud:

 • Jste odpracovali alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech a během této doby jste si platili důchodové pojištění, třeba i při příležitostných brigádách.

Tato doba pojištění však není vázána pouze na zaměstnání, ale může být například dosažena i péčí o dítě do čtyř let, pobíráním invalidního důchodu třetího stupně, výkonem veřejné služby více než 20 hodin týdně, péčí o osoby s různým stupněm závislosti nebo dlouhodobou dobrovolnickou službou.

 • Vyplnili jste „Žádost o zprostředkování zaměstnání“požádali o poskytnutí podpory na krajské pobočce úřadu práce.
 • Jste občanem s trvalým pobytem v ČR.

Pozor: Podporu v nezaměstnanosti nemohou čerpat osoby pobírající starobní důchod.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2024

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na vašich dosavadních příjmech a mění se s délkou jejího čerpání.

K ukončení pracovního poměru došlo ze strany zaměstnavatele:

 • první dva měsíce činí 65 %
 • třetí a čtvrtý měsíc 50 %
 • následující měsíce 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku ve vašem posledním zaměstnání

Pracovní poměr končil výpovědí ze strany zaměstnance nebo dohodou:

 • první dva měsíce činí 65 % 45 %
 • třetí a čtvrtý měsíc 50 % 45 %
 • následující měsíce 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku ve vašem posledním zaměstnání

Pozor! Pokud jste pracovní poměr ukončili sami nebo dohodou se zaměstnavatelem výše podpory bude pro celou pouze 45 %. Zároveň je podpora zastropována. Pro rok 2024 činí maximální výše podpory v nezaměstnanosti 24 608 Kč.

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti

Na podporu v nezaměstnanosti nemáte nárok, pokud:

 • V posledních šesti měsících před zařazením do evidence došlo ke skončení pracovněprávního vztahu kvůli hrubému porušení pracovních povinností. V takovém případě je vhodné se snažit domluvit se zaměstnavatelem na písemném rozvázání pracovního poměru, abyste mohli získat alespoň minimální podporu.
 • Máte nárok na výsluhový příspěvek, který je vyšší než běžná podpora (např. voják z povolání, policista, hasič apod.).
 • V době, kdy by vám měla být podpora přiznána, pracujete na jiném místě. Pamatujte, že žádný další přivýdělek není povolen.

Jak dlouho můžu být bez práce

Bez práce můžete mít jak dlouho budete chtít. Na úřadu práce už ale ne. Nejprve se pojďme podívat na maximální dobu, po kterou můžete pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Maximální doba evidence na úřadu práce

Doba, kdy vám je poskytována podpora v nezaměstnanosti, se nazývá podpůrčí doba. Tato doba závisí na vašem věku při podání žádosti:

 • Do 50 let → 5 měsíců
 • 50—55 let → 8 měsíců
 • Nad 55 let → 11 měsíců

Pro uchazeče ve vyšším věku může být změna zaměstnání náročnější, proto mají nárok na delší dobu podpory. Nárok na podporu zaniká po uplynutí podpůrčí doby, ale můžete zůstat v evidenci uchazečů. To znamená, že za vás stát stále hradí zdravotní pojištění.

Kolik si mohu vydělat na úřadu práce

Můžete si přivydělat skrze takzvané „nekolidující zaměstnání“. To zahrnuje dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní/sluzební poměr, kde měsíční hrubý příjem nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy pro rok 2024 je to 9450 Kč. Pokud vykonáváte více činností, příjmy se sčítají. Jestliže pobíráte podporu v nezaměstnanosti, její vyplácení bude pozastaveno. Po skončení této práce se podpora obnoví.


Co poskytuje úřad práce

Jak často se chodí na úřad práce

Na úřad práce si vás od doby registrace budou zvát zhruba jednou za měsíc. Cílem schůzek je poskytnout uchazečům o zaměstnání podporu, doporučit jim volná místa a možnosti dalšího vzdělávání plus případné rekvalifikace.

Jakou práci mi úřad práce nabídne

Na úřadu práce se vám odborní konzultanti budou snažit doporučit pracovní nabídky odpovídající vaší kvalifikaci a zdravotnímu stavu v místě vašeho bydliště. První rok se vždy snaží najít zaměstnání s minimálně 80 % plného úvazku. Teprve po uplynutí jednoho roku neúspěšného hledání vám mohou nabídnout i práci s polovičním úvazkem. Neměli byste však spoléhat na to, až se něco najde. Do hledání se určitě pusťte sami.

Jak odmítnout práci na úřadu práce

Pokud odmítnete nabízenou práci, hrozí vám sankční vyřazení. Kdybyste se později chtěli znovu na úřad práce přihlásit, do evidence vás zařadí až po 6 měsících (počítáno od domluveného nástupu do práce). Bohužel, sankční vyřazení vás postihne i v případě, že se rozhodnete odejít z práce, kterou vám úřad práce domluvil, ještě během zkušební doby.

Nejlépe tedy uděláte, když se pokusíte s konzultantkou na úřadu nějak lidsky domluvit a vysvětlit jí důvody, proč o dané místo nemáte zájem. Druhou variantou už je pouze to, že budete muset pracovní pohovor zpackat natolik, aby vás firma nechtěla přijmout. Určitě nedoporučujeme na pohovoru říkat, že jste si přišli pouze pro „potvrzení“, že vás nechtějí zaměstnat. I špatný posudek od zaměstnavatele může vést k vašemu vyřazení z ÚP.

Kdy mě můžou vyhodit z úřadu práce

Úřad práce vás může vyřadit z evidence, pokud se nedostavíte na domluvenou schůzku bez vážného důvodu nebo odmítnete nabízenou pracovní pozici.

Kdy se mohu znovu přihlásit na úřad práce

Pokud se chcete znovu přihlásit na úřad práce po předchozím sankčním vyřazení, budete do evidence zařazeni až po 6 měsících (počítáno od domluveného nástupu do práce). V případě, kdy nedošlo k sankčnímu vyřazení se můžete na ÚP vrátit kdykoliv. Nárok na podporu v nezaměstnanosti může pokračovat, pokud nebyla vyčerpána a stále splňujete podmínky.

Odhlášení z úřadu práce

I opuštění úřadu práce má svá pravidla. Pokud chcete požádat o vyřazení z evidence uchazečů například proto, že začnete pracovat na novém místě, je nutné tuto skutečnost sdělit úřadu práce do osmi kalendářních dnů.


Evidence na úřadu práce bez podpory

Pokud se vám během podpůrčí doby nepodaří najít práci, můžete i nadále zůstat v evidenci uchazečů, mít hrazeno zdravotní pojištění a pravděpodobně nárok na některé sociální dávky, jako je příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádná okamžitá pomoc.

Jak dlouho platí úřad práce sociální a zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění máte hrazeno po celou dobu, kdy jste v evidenci jako uchazeč o zaměstnání. Sociální pojištění se nehradí, přesto se vám doba strávená na ÚP započítává do důchodu.

Co si musím platit, když nepracuji

Pokud nepracujete, nepodnikáte ani nejste evidování na ÚP, stáváte se osobou bez zdanitelných příjmů. Vaší povinností je tuto skutečnost své pojišťovně oznámitzačít si platit zdravotní pojištění.

Co musí platit osoba bez zdanitelných příjmů

Osobou bez zdanitelných příjmů je každý, kdo po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, podnikání, není student do 26 let, ani není v evidenci úřadu práce – tedy za něj pojištění nehradí stát. Tuto skutečnost musíte své pojišťovně neprodleně oznámit a hradit si zdravotní pojištění. To je splatné do 8. dne následujícího měsíce. Pro rok 2024 je výše pojistného 2552 Kč. Podrobné informace najdete na stránkách své zdravotní pojišťovny. Pozor na nedoplatky, všechny pojišťovny dluhy exekučně vymáhají.

Kdo je osoba bez zdanitelných příjmů

Nejčastěji patří mezi osoby bez zdanitelných příjmů např. osoby, které pobírají příjmy pouze z pronájmu nebo kapitálového majetku. Patří sem také studenti starší 26 let. Nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce. Lidé, kteří pracují na DPP a nevydělají si více než 10 000 Kč.

Jak si sám platit sociální pojištění

Osoby bez zdanitelných příjmů nemají povinnost platit sociální pojištění. To se ale může velmi negativně promítnou do výše vašeho starobního důchodu. Sociální pojištění si můžete hradit dobrovolně. Stačí podat přihlášku u OSSZ v místě vašeho trvalého bydliště.

Držíme vám palce, ať brzy najdete nové zaměstnání, které vás bude naplňovat!

Pokud hledáte kompletního průvodce změnou zaměstnání, přidejte si náš web do oblíbených. Najdete zde vše, co budete k rychlé a úspěšné změně zaměstnání potřebovat. 🙂

Produktová manažerka ve společnosti LMC a digitální tvůrce. Pomáhám lidem růst na trhu práce v digitální době. Ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy a inspirativní příběhy. Srozumitelně představím legislativní změny i nejnovější trendy na trhu práce. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu.