Lidé podepisují výpověď i když nemusí a dobrovolně se připravují o peníze

Spousta lidí si myslí, že když dostanou výpověď, která ani mnohdy není ze strany zaměstnavatele řádně odůvodněná, musí ji podepsat, sbalit si věci a potupně odejít. Realita je ale jiná, každý zaměstnanec může dát kdykoliv výpověď a to bez udání důvodů. Pokud chce ale pracovní poměr ukončit zaměstnavatel, důvod pro to musí mít krom zkušební lhůty vždy. Tyto důvody podrobně popisuje zákoník práce. Důvody musí být jasně popsány a výpověď musí mít písemnou formu.

Přesto se ale v praxi stává, že lidé podepisují výpověď dohodou jako na běžícím páse a vůbec si neuvědomují, že jim bude krácena podpora v nezaměstnanosti.


Varianty jak lze ukončit pracovní poměr existují čtyři:

  • Vypršením smlouvy, která byla sjednána na dobu určitou.
  • Výpověď může podat sám zaměstnanec a to písemným oznámením, které doručí na personální oddělení a dodrží výpovědní lhůtu, je-li sjednána. Své důvody ukončení nikomu vysvětlovat nemusí.
  • Pokud se zaměstnavatel rozhodne pracovní poměr se zaměstnancem ukončit, poté musí zaměstnanci předat písemnou výpověď, kde budou uvedeny důvody ukončení, musí dodržet výpovědní lhůtu a vyplatit zaměstnanci odstupné, pokud na něj má nárok.
  • Nejjednodušší a bohužel pro zaměstnance i nejpoužívanější výpověď je výpověď dohodou, kdy se obě strany na ukončení dohodly. Ideální je to v případě, kdy si zaměstnanec našel novou práci a zaměstnavatel si obstaral náhradu a není tedy důvod dodržovat výpovědní lhůtu.

Jak je to ale s nárokem na podporu v nezaměstnanosti?


Výši podpory v nezaměstnanosti ovlivňuje forma ukončení a její důvod.

  • Plná výše podpory vám náleží v případě, kdy byla výpověď podána ze strany zaměstnavatele, nebo v případě, že jste měli k ukončení prac. poměru vážné důvody blíže specifikované v § 5 písm. a) zákona o zaměstnanosti. V takových případech máte v prvních dvou měsících podpůrčí doby nárok na 65 %, další dva měsíce 50 %. Po zbývající podpůrčí dobu (tj. 1, 4 nebo 7 měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku uchazeče o zaměstnání, kterého dosáhl v posledním zaměstnání.
  • Pokud zaměstnanec podá výpověď sám, nebo podepíše výpověď dohodou, kdy neexistují vážné důvody dle § 5 písm. a) zákona o zaměstnanosti, má zaměstnanec nárok na podporu jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu (tedy na sníženou výměru podpory v nezaměstnanosti, a to první 2 měsíce o 20 %, další 2 měsíce o 5 %.

Pokud máte nárok na odstupné, podpora vám bude vyplácena až po skončení čerpání odstupného, na úřad práce se ale i přesto musíte jít přihlásit.

Kolik bude činit podpora v nezaměstnanosti si snadno můžete spočítat v kalkulačce.

V případě dotazů jsme vám k dispozici. 🙂

Úspěšný den

Tým Mám pohovor

Produktová manažerka vývoje kariérních stránek ve společnosti LMC a digitální tvůrce. Pomáhám lidem růst na trhu práce v digitální době. Ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy, inspirativní příběhy a nejnovější trendy na trhu práce. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu.