Test z účetnictví na pohovoru

Čeká vás pracovní pohovor na pozici účetní a dozvěděli jste, že vás budou testovat? Zajímá vás, jak může test z účetnictví na pohovoru vypadat? Jeden ukázkový pro vás máme!

Jaká je aktuální situace na trhu práce

Koronakrize otočila trh práce vzhůru nohama a díky rostoucí nezaměstnanosti si firmy mají z čeho vybírat. Kvalitních uchazečů je (až na výjimky) na trhu práce dostatek. Mezi stovkami životopisů, které do firem dorazí, je ale velmi obtížné najít toho správného kandidáta, který bude nejlépe splňovat požadavky, a zároveň zapadne do týmu a firemní kultury.

Spousta firem pro objektivnější výběr a zefektivnění práce přistoupila k důkladnějšímu testování uchazečů. Pokud se ucházíte o pozice v menší rodinné firmě, připravte se spíš na běžné otázky týkající se vašich pracovních zkušeností. Ucházíte-li se ale o pozice v nadnárodním korportátu nebo v dynamicky rostoucím startupu, výběrové řízení bude pravděpodobně náročnější.

Vypracované otázky z pracovních pohovorů

Pracovní pohovor na pozici účetní

Jaké dovednosti budou na pohovoru ověřovat a na co se vás budou ptát? K důkladné přípravě vám dobře poslouží inzerát. Projděte si požadavky na dané místo a ověřte si, co je pro danou firmu klíčové – na jaké body kladou důraz. Otázky, které vám na pohovoru budou pokládat, ověří právě tyto kompetence. Pokud už firma inzerát stáhla, nebo není popsán zrovna detailně, přikládáme seznam nejčastěji požadovaných kompetencí pro pozici účetní:

 • Odborný rozvoj a sledování legislativních změn v oboru
 • Znalost účetnictví
 • Schopnost vysoké koncentrace a dobrou orientaci v příslušných předpisech
 • Analytické a logické myšlení
 • Důraz na přesnost a správnost informací
 • Důslednost a pečlivost – správnému účetnímu nesmí uniknout ani sebemenší detail
 • Schopnost týmové spolupráce
 • Posuzování operací, cílů a finančních zdrojů

Test z účetnictví na pohovoru

Kromě otázek vás může potkat také test ověřující odborné znalosti. Vypadat může například takto:

 1. Zboží, které dosud nebylo přijato, ale byla na něj přijata faktura s dodací podmínkou EXW (Ex Works):
  • Má být účtováno na účet Zboží na cestě proti účtu Dodavatelé
  • Nemá být zatím zaúčtováno
  • Má být zaúčtováno na účet Zboží na cestě proti účtu Dohadné účty pasivní
 2. Vlastní kapitál společnosti:
  • Nesmí být záporný
  • Může být záporný
  • Nemůže být záporný
 3. Opravy chyb minulých let se provádí:
  • Proti účtu vlastního kapitálu
  • Proti účtům mimořádných nákladů či výnosů dle povahy transakce
  • Otázka není relevantní, takové opravy se neprovádí
 4. K rozvahovému dni je povinnost:
  • Přecenit hodnotu pozemků na reálnou hodnotu
  • Přecenit účet Výdaje příštích období budoucím kurzem
  • Přecenit majetek a závazky v cizí měně dle kurzu ČNB k rozvahovému dni
 5. Poskytnuté zálohy na nákup dlouhodobého majetku se vykazují v rámci:
  • Dlouhodobého hmotného majetku
  • Oběžného majetku
  • Krátkodobému finančního majetku
 6. Bankovní účty mající k rozvahovému dni záporný zůstatek se vykazují jako:
  • Krátkodobé bankovní úvěry
  • Bankovní účty
  • Dlouhodobé bankovní úvěry
 7. Odložený daňový závazek může vzniknout z:
  • Rozdílů mezi daňovými a účetními zůstatkovými cenami dlouhodobého majetku
  • Nezaplaceného pojistného na sociálním a zdravotním pojištění
  • Neuplatněním daňových ztrát
 8. Manko do normy představuje:
  • Manko, jehož procentní výše může být v libovolné výši
  • Manko, které je popsáno ve vnitřní směrnici a představuje daňově účinný náklad
  • Manko, jehož procentní výše je striktně ukotvena zákonem
 9. Účetní opravné položky k pohledávkám se tvoří:
  • K pohledávkám, jejichž tržní hodnota je vyšší než účetní
  • K pohledávkám, jejichž tržní hodnota je nižší než účetní
  • K pohledávkám, jejichž tržní hodnota je rovna účetní hodnotě
 10. Náklady na reprezentaci jsou z pohledu daně z příjmu právnických osob:
  • Vždy nedaňové
  • Vždy daňové
  • Jsou daňové či nedaňové dle povahy
 11. Příloha k účetní uzávěrce:
  • Komentuje a doplňuje výroční zprávu
  • Komentuje a doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty
  • Vysvětluje položky daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
 12. Akciová společnost má povinný audit, pokud:
  • Po tři po sobě jdoucí období má brutto aktiva vyšší než 80 mil. Kč
  • Dosáhne v daném období tržeb ve výši 40 mil. Kč
  • Po dvě po sobě jdoucí období má brutto aktiva vyšší než 40 mil. Kč

Správné výsledky:

1 a, 2 b, 3 a, 4 c, 5 a, 6 a, 7 a, 8 b, 9 b, 10 a, 11 b, 12 c

Pokud se vám test z účetnictví na pohovoru nepodařil na 100 %, nezoufejte. Testy jsou vždy sestaveny z kombinace jednodušších a náročných otázek. Žádnému z uchazečů se nemusí povést zodpovědět všechny otázky správně. Zároveň platí, že uchazeč s nejlepšími výsledky nemusí být jednoznačně nejideálnějším kandidátem. Personalisté vždy zvažují i ostatní faktory jako např. vaši osobnost, míru flexibility, finanční nároky, možný nástup apod.

Držíme vám palce, ať na pohovoru pořádně zaválíte!

Kdybyste potřebovali s čímkoliv poradit, napište nám!

Krásný den a lovu zdar!

Vaše Petra

Vypracované otázky z pracovních pohovorů
Produktová manažerka ve společnosti LMC a digitální tvůrce. Pomáhám lidem růst na trhu práce v digitální době. Ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy a inspirativní příběhy. Srozumitelně představím legislativní změny i nejnovější trendy na trhu práce. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu.