Jak probíhá výběrové řízení na pražský magistrát

Hledáte novou pracovní příležitost a lákalo by vás pracovat pro největšího zaměstnavatele územní samosprávy v ČR, pro Magistrát hlavního města Prahy? 

Zajímá vás, jaké pracovní příležitosti nabízí, jak probíhá výběrové řízení a na co se připravit? Vyzpovídala jsem pro vás paní Ing. Petru Dederovou, ředitelku personálního odboru

Ing. Petra Dederová, ředitelka personálního odboru Magistrátu hlavního města Prahy

Paní ředitelko, na co se mají uchazeči připravit? Co je během výběrového řízení čeká a nemine?

Naši zaměstnanci se v převážné míře podílí na výkonu veřejné správy, a proto pro nás platí zvláštní zákonné postupy související s obsazováním pracovních míst. Získávání nových zaměstnanců a jejich výběr v samosprávě má svá jasně daná pravidla. Je například stanoven celý postup výběrového řízení a uchazeč musí k přihlášce přikládat také výpis z rejstříku trestů a ověřený doklad o vzdělání. 

Někdy se nám stává, že uchazeči namítají, že na tom a tom ministerstvu po nich chtěli něco jiného. Jsme sice všichni úředníci, ale každý z nás se řídí jiným zákonem. Státní správa má svůj služební zákon. A samospráva (magistrát, krajský úřad, městský úřad apod.) se řídí zákonem o úřednících územních samosprávných celků. 

Je tedy potřeba, si vždy důkladně přečíst oznámení o výběrovém řízení a při podání přihlášky do výběrového řízení postupovat podle instrukcí, které jsou v něm uvedeny. 

Je velký rozdíl mezi poptávkou a nabídkou volných pracovních míst? 

Místa specialistů a některé obory se obsazují obtížněji. Jedná se například o místa právníků, specialistů na IT, stavařů či architektů, nebo specialistů v oblasti účetnictví a daní. 

Naopak, zejména u čistě administrativních pozic je počet zájemců vyšší. Nijak se v tomto ohledu nelišíme od soukromého sektoru.

Najdou u vás uplatnění i absolventi bez dosavadní praxe?

Pokud není třeba, aby uchazeč již nějaké zkušenosti měl (například právě vedoucí pozice), pak jsou u nás i čerství absolventi rovněž vítáni.  

Na co se mají uchazeči připravit před pohovorem? Co vás potěší, když si kandidát zjistí předem?

Komise bude ověřovat, zda má uchazeč požadované znalosti, dovednosti a zkušenosti. Nejdůležitější proto je, aby se uchazeč připravil, že mu budou kladeny otázky, které se těchto požadavků týkají. 

Můžeme však také doporučit, aby se uchazeč seznámil alespoň se základními informacemi o našem úřadu, případně o činnostech odboru, do kterého je pozice obsazována

Jak u vás aktuálně probíhají pohovory?

V současné době je situace komplikovaná jak pro nás jako zaměstnavatele, tak i pro uchazeče. Pohovory nyní probíhají za přísných hygienických podmínek a jejich průběh se uzpůsobuje momentální situaci, využíváme tedy i online pohovory. Pro nás i pro řadu uchazečů je jistě příjemnější osobní kontakt. Bohužel si však zřejmě ještě budeme muset počkat, než se budeme moci vrátit k původním klasickým pohovorům.

Vypracované otázky z pracovních pohovorů

Jak konkrétně probíhá výběrové řízení na pražský magistrát? 

Výběrové řízení je vyhlášeno na úřední desce úřadu oznámením. Uchazeč musí podat do data stanoveného v oznámení přihlášku s dalšími požadovanými dokumenty. V případě, že podá přihlášku neúplnou, musí být podle zákona vyzván k jejímu doplnění, pokud tak neučiní, nemůže být pozván k pohovoru. 

Poté výběrová komise posuzuje, zda uchazeč splňuje zákonné předpoklady pro uzavření pracovního poměru, kvalifikační požadavky a další požadavky výběrového řízení. Na základě všech výše popsaných indicií komise rozhodne o tom, které uchazeče pozve k pohovoru. 

Kolik členů má výběrová komise?

Pro každé jednotlivé výběrové řízení jmenuje ředitel magistrátu ze zákona výběrovou komisi, která musí mít nejméně 3 členy. V komisi je vždy vedoucí oddělení nebo ředitel příslušného odboru magistrátu a personalistka.

Co výběrová komise posuzuje u přihlášek?

Ze všeho nejdříve to, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a zda splňuje zákonné požadavky stanovené pro dané výběrové řízení.

Spousta uchazečů do životopisu sepisuje primárně vzdělání a pracovní zkušenosti. Vřele doporučujeme rozšířit životopis i o odborné znalosti, schopnosti a dovednosti, které v inzerátech požadujeme. Uchazeči mohou připojit i motivační dopis.

V dobře napsaném motivačním dopisu má uchazeč příležitost ve stručnosti vyzdvihnout své znalosti či dovednosti a uvést, proč se právě o tu, kterou pozici zajímá. Může tím doplnit svůj životopis o některé další podstatné informace, které přímo ze životopisu nevyplývají. Motivační dopisy při těchto výběrových řízeních však sami nevyžadujeme. Záleží na uchazeči, zda jej připojí.

Používáte při výběrových řízeních nějaké testy?

Ano, pokud je to pro danou pozici vhodné, výběrová komise může rozhodnout o použití testů k ověření odborných znalostí, případně znalosti jazyka, pokud je jeho znalost pro danou pozici vyžadována. 

Zejména u manažerských pozic může být také požadováno zpracování např. koncepcí a vizí včetně jejich prezentace. 

Testy odborných znalostí lépe a prokazatelně poskytnou informaci o rozsahu a hloubce konkrétních požadovaných znalostí uchazeče. Zpracování určitého úkolu a jeho prezentace pak může vypovídat nejen o schopnosti uchazeče orientovat se v dané problematice, ale také o jeho dalších schopnostech, jako jsou komunikační dovednosti, schopnost formulovat myšlenky, analytické myšlení apod.  

Kde si mohou uchazeči zjistit platové podmínky?

Oblast odměňování ve veřejné správě upravují právní předpisy. Kompletní informace o způsobu odměňování najdete na našich kariérních stránkách kariera.praha.eu.

Našim zaměstnancům poskytujeme také řadu benefitů

Poskytujeme například významný příspěvek na pražskou hromadnou dopravu (Lítačka) a stravování formou elektronické stravenkové karty. Nad rámec dovolené v délce 5 týdnů u nás zaměstnanci mohou čerpat ještě osobní (indispoziční) volno, v délce 3 dní v roce. 

U většiny pracovních pozic nabízíme možnost pružné pracovní doby nebo příležitostné práce z domova, pokud to provozní podmínky dovolují. V rámci profesního i osobního rozvoje poskytujeme našim zaměstnancům další vzdělávání a doplňování kvalifikace v mnoha oborech, stejně jako kulturní či sportovní vyžití. 

Jednou z našich priorit je také podpora slaďování pracovního a soukromého života našich zaměstnanců. Pomáháme také při návratu zaměstnanců – rodičů do zaměstnání, zřídili jsme dvě dětské skupiny s provozem v centru Prahy, o které je mezi našimi zaměstnanci velký zájem. Proto plánujeme otevření dalších dvou dětských skupin. 

Paní ředitelko, děkujeme vám za zajímavý rozhovor.

A pokud máte zájem o bližší informace o pracovních nabídkách Magistrátu hlavního města Prahy najdete je na kariérních stránkách kariera.praha.eu.

Vypracované otázky z pracovních pohovorů
Jsem úředník tělem i duší, pracuji ve státní sféře už 17 let. Poznala jsem práci na úřadech, na soudu i na ministerstvu. Ve svých článcích vás se státní sférou seznámím a poradím, jak zde získat práci.