Novela zákoníku práce: Co platí od října 2023?

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce s primárním záměrem zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů. Tato legislativní úprava vstoupila v účinnost 1. října 2023 s výjimkou několika ustanovení, která budou účinná až od 1. ledna 2024. Které změny začínají platit už v říjnu a co nás čeká v novém roce?

Práce na dálku novela

 • Práce na dálku bude možná pouze na základě písemné dohody.
 • Výjimkou jsou případy, kdy je zaměstnanci písemně nařízena práce na dálku.
 • Dohoda musí obsahovat místo, rozsah práce a způsob určování pracovních dnů.
 • Těhotné ženy a rodiče pečující o děti do devíti let mohou požádat o home office, zaměstnavatel musí odmítnutí písemně odůvodnit.
 • Zaměstnanci na home office mají nárok na náhradu nákladů od zaměstnavatele.

Dohoda o práci na dálku vzor 2023

DPP povinnosti zaměstnavatele 2023

Rozvrh pracovní doby

 • Zaměstnavatel musí dohodářům písemně určit rozvrh pracovní dobyinformovat je o rozvrhu a změnách alespoň 3 dny před začátkem směny.

Druh práce v DPP i DPČ

 • V DPP i DPČ nutno sjednat druh práce. Tedy jakou činnost bude přesně zaměstnanec vykonávat.

Příplatky a překážky v práci

 • Dohodáři mají nárok na příplatky za práci o víkendech, svátcích, v noci a ve ztížených podmínkách.
 • Překážky v práci jako např. nemoc, svatba nebo pohřeb, vyžadují poskytnutí volna zaměstnancům pracujících na DPP i DPČ. Náhrada mzdy není automatická a musíte ji případně ošetřit ve smlouvě. U DPP se doba těchto překážek nezapočítává do maximálního ročního rozsahu 300 pracovních hodin.

Právo na pracovní poměr

 • Zaměstnanci DPP i DPČ mají právo na změnu na plnohodnotný pracovní poměr. Podmínkou je trvání DPP/DPČ déle než 180 dní za poslední rok. Zaměstnanec může požádat o hlavní pracovní poměr. Pokud žádosti nevyhovíte, musíte své zamítnutí písemně zdůvodnit.

Informační povinnost zaměstnavatele

 • Zaměstnavatelé musí informovat zaměstnance písemně o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru. Pokud tyto práva a povinnosti pracovní smlouva neobsahuje, musíte uzavřít dodatek smlouvy, který bude tato práva a povinnosti upravovat.
 • Stejná povinnost platí pro dohody mimo pracovní poměr nebo při vysílání na pracovní cestu delší než 4 týdny.

Informační povinnost zaměstnavatele vzor

Více vzorů najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Elektronické uzavírání smluv

 • Nově se taky můžeme těšit na možnost uzavírat pracovní smlouvy, dodatky a úpravy elektronicky. A to včetně výpovědi, pokud zaměstnanec souhlasí s digitální komunikací a výpověď mu bude doručena na soukromý email.
 • K elektronickému podpisu dokumentů můžete využít například nástroj Signi.

Vztahují se změny i na již uzavřené dpp a dpč?

Je nutné měnit smlouvy DPP a DPČ? Pokud máte ve stávajících smlouvách se svými zaměstnanci sjednaný druh práce, tak ne. K těmto smlouvám uzavřete nově navíc informaci dle § 77a zákoníku práce, abyste splnili informační povinnost, kterou vám zákon od 1. října 2023 ukládá.

Změny zákoníku práce 2024

Právo na dovolenou pro dohodáře

 • Zaměstnanci pracující na dohodu mimo pracovní poměr mají od ledna 2024 nárok na placenou dovolenou.
 • Vzniká při odpracování alespoň čtyřnásobku týdenní pracovní doby po dohodě trvající alespoň 28 dnů.

Změny u týdenního odpočinku

 • Zpřísnění podmínek pro řádné čerpání týdenního odpočinku s účinností od ledna 2024.

Novela zákoníku práce klade důraz na flexibilitu pracovních vztahů, podporu home office a zlepšení pracovních podmínek dohodářů. Od ledna 2024 pak přináší další pozitivní změny, jako je právo na dovolenou pro dohodáře a zpřísnění pravidel u týdenního odpočinku.

Produktová manažerka ve společnosti LMC a digitální tvůrce. Pomáhám lidem růst na trhu práce v digitální době. Ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy a inspirativní příběhy. Srozumitelně představím legislativní změny i nejnovější trendy na trhu práce. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu.