Rodičovský příspěvek 2024 – Dosáhnete na zvýšení?

Rodičovský příspěvek je důležitou podporou pro rodiče v České republice. Od 1. ledna 2024 budou mít rodiče ještě více důvodů k úsměvu. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku o významnou částku, což přinese více finanční stability rodinám s malými dětmi. Pojďme se podrobněji podívat na klíčové změny.

Rodičovský příspěvek 2024

Aktuální výše rodičovského příspěvku v roce 2023 činí 300.000 Kč, pro vícerčata 450.000 Kč. Rodičů, kteří již tento příspěvek čerpají, se plánované změny nedotknou.

Zvýšení rodičovského příspěvku 2024

Od roku 2024 bude rodičovský příspěvek vyšší o 50 tisíc korun na dítě. Každé dítě narozené od 1. ledna 2024 bude mít nárok na rodičovský příspěvek ve výši 350 tisíc korun (u vícerčat bude navýšení dokonce 75 tisíc korun, což činí celkovou částku 525 tisíc korun).

Rodičovská 2024

Rodičovská 2024

Při podání žádosti o rodičovský příspěvek můžete vybrat, kolik peněz chcete měsíčně dostávat. To, kolik můžete dostávat, závisí na výši vašich příjmů, konkrétně na výši denního vyměřovacího základu, který určuje, kolik peněz dostanete za den.

  • Pokud alespoň jeden z rodičů v rodině má výši denního vyměřovacího základu nad určitou částkou (70 % 30násobku denního vyměřovacího základu), která je vyšší než 10 000 Kč, můžete si vybrat měsíční částku rodičovského příspěvku až do této výše.
  • Pokud ani jeden z rodičů nemá stanovený denní vyměřovací základ, nebo jste nepředložili doklady o výši tohoto základu, nebo pokud je 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než 10 000 Kč, můžete si vybrat měsíční částku rodičovského příspěvku až do 10 000 Kč.

Zkrácení doby čerpání: Aktuálně můžete čerpat rodičovský příspěvek až do čtyř let věku dítěte. Nově se maximální doba čerpání zkrátí na tři roky.

Práce při rodičovské dovolené

Jednou z výhod rodičovského příspěvku je, že rodiče mohou pracovat bez zásadních omezení, což se liší od práce během mateřské dovolené. Můžete pracovat na dohodu, na plný úvazek nebo jako OSVČ, přičemž je nezbytné zajistit odpovídající péči o dítě. Rodiče mohou dítě umístit do jeslí nebo mateřské školy.

Pro děti mladší dvou let platí omezení na maximálně 92 hodin měsíčně, ale pro starší děti neexistují časová omezení.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek může být vyplácen tomu rodiči, který se celodenně a pravidelně stará o dítě po celý kalendářní měsíc. Obvykle se začíná čerpat po dočerpání mateřské, což je zpravidla od šestého měsíce věku dítěte. Podnikatelky, studentky a nezaměstnané matky obvykle na mateřskou pomoc nárok nemají, a proto mohou začít čerpat rodičovský příspěvek hned po narození dítěte.

Jak podat žádost o rodičovský příspěvek

Pro získání rodičovského příspěvku kontaktujte příslušný Odbor sociální podpory Úřadu práce. Mateřská doba obvykle končí šest měsíců po narození dítěte, takže o rodičovský příspěvek můžete zažádat tři měsíce před tímto termínem. Žádost můžete podat osobně nebo online.

Prodloužení náhradního výživného

Další významnou změnou je prodloužení doby, po kterou lze čerpat náhradní výživné. Náhradní výživné mohou čerpat samoživitelé, kteří nejsou schopni vymáhat soudem stanovené výživné. Dříve bylo možné čerpat náhradní výživné po dobu dvou let, ale nově se tato doba prodlouží na čtyři roky.

Zjednodušení administrativy a digitalizace

Vláda současně schválila úpravy, které směřují k zjednodušení administrativy související s dávkami státní sociální podpory. Tato novela umožní další digitalizaci a efektivnější spolupráci mezi úřady. Informace o mzdě nebo platu nově Úřad práce získá přímo od zaměstnavatelů, což urychlí vyřizování žádostí.

Produktová manažerka ve společnosti LMC a digitální tvůrce. Pomáhám lidem růst na trhu práce v digitální době. Ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy a inspirativní příběhy. Srozumitelně představím legislativní změny i nejnovější trendy na trhu práce. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu.