15 důvodů proč „dají přednost jinému kandidátovi“

Odcházíte z pohovoru s rozporuplnými pocity a nejste si jistí, co přesně bylo špatně, ale cítíte, že to asi nedopadne. Vaše obavy se během pár dní naplní poté, co vám dorazí email s frází: „Děkujeme, ale dali jsme přednost jinému kandidátovi, který lépe vyhovoval našem požadavkům.“ Zpětná vazba super, přesně víte, na čem máte pracovat a co pro příště zlepšit.

Některé firmy si dají záležet, a dokonce vám třeba i náborář zavolá a všechno s vámi probere. Ne všichni na to ale mají prostor, proto si takovou zprávu neberte osobně.

Nejčastější důvody neúspěchu a na co si dát na pohovoru pozor

Ne všechny aspekty jste schopni ovlivnit, takže to prosím rozhodně nevnímejte jako seznam toho, co všechno si na pohovorech hlídat. Jde mi spíš o to, vám přiblížit, co všechno náboráři již během prvních pohovorů posuzují a jak komplexní je jejich rozhodování.


Odborné nedostatky

Přesto, že se většina kandidátů obává toho, zda mají pro výkon dané pozice dostatečné zkušenosti a často se zbytečně stresují tím, zda dostatečně ovládají nějaký program, jedná se o nedostatek, který je poměrně snadno zvládnutelný (s výjimkou manažerských a specializovaných pozic).

Pokud máte pro dané místo předpoklady a chuť na sobě pracovat, věřte, že se během pár měsíců zvládnete naučit opravdu téměř cokoliv.

Nezapadnete do týmu

Větší problém nastává, pokud osobnostně nezapadnete do týmu nebo firemní kultury. Jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé končí v práci, jsou právě mezilidské vztahy. Aby firma fungovala, všichni musí táhnout za jeden provaz. Pokud tedy náboráři během pracovního pohovoru zjistí, že se vaše návyky a představy nějak zásadně liší, věřte, že ví, co dělají a že byste v daném prostředí opravdu nebyli spokojení.

Slabá prezentace, pasivita a nízké sebeprosazení

Když vás nepřijmou proto, že něco neumíte, je to asi ok. Horší je, když vás nepřijmou proto, že se neumíte prodat. Když se o vás náborář nic nedozví, nebude schopen posoudit, zda se pro pozici hodíte a vyřadí vás.

Pokud jdete na pohovor pouze s tím, že budete odpovídat na otázky, může se snadno stát, že to náboráře přestane bavit, protože bude mít pocit, že o dané místo nemáte zájem.

Nedostatečné schopnost sebeprosazení vyplývá z nízké sebedůvěry nebo z nedostatku komunikačních schopností. Pokud víte, že je to váš problém, opět věnujte více času přípravě. Přesto, že se nebudete ucházet o pozice, pro které jsou tyto dovednosti stěžejní, na pohovoru se bez nich příliš neobejdete. Pomoct vám mohou i motivační videa, kurzy prezentačních dovedností, nebo seberozvojová četba.

TIP: Když před každým pohovorem věnujete 20 minut přípravě, znovu si přečtete inzerát a připravíte si, jaké zkušenosti, dovednosti a úspěchy budete prezentovat, výrazně tím zvýšíte šanci na svůj úspěch.

Vypracované otázky z pracovních pohovorů

Přílišný individualismus a chybějící naslouchání

Někteří lidé mluví v obecné rovině o všem možném a nesoustředí se na to, co je pro danou pozici relevantní a co chce budoucí zaměstnavatel slyšet.

Pokud se neucházíte o čistě sólovou pozici, nezájem o druhé a přehnaná sebestřednost vám neotevřou dveře téměř nikam. Zkušený manažer může úspěšně zvládnout zapojit do týmu i člověka s těmito rysy, ale v první řadě byste na sobě měli makat vy sami. Individualisté se často neumí kriticky zhodnotit a tento problém si nepřipouští nebo neuvědomují.

Pokud máte často pocit, že všechno umíte nejlíp, máte problém úkoly delegovat, neradi spolupracujete v týmu, převážně mluvíte jen vy, vaše blízké okolí tvoří převážně lidé submisivní povahy, možná je to i váš problém. Pokud jste na většinu bodů odpověděli ano, zkuste se zamyslet, jestli vaše povaha není strůjcem neúspěchu.

TIP: Na otázky byste měli odpovídat věcně, konkrétně a stručně. Vždy klidně můžete uvést krátký příklad, vnímejte ale druhou stranu a nebojte se zeptat, zda jim to stačí takto, nebo to chtějí vysvětlit podrobněji. Mělo by se jednat o rozhovor, kde každá ze stran mluví přibližně stejnou dobu.

Nezodpovědnost a nespolehlivost

Zde asi není příliš co komentovat, pokud přijdete pozdě, nepřipraveni s přístupem „I don’t care“, ve většině firem to klapat nebude. Jedním z důvodů mohou být špatné návyky z předchozího zaměstnání, uchazeč pak může být přesvědčen o tom, že se nic tak hrozného nestalo.

Nedostatky ve vedení a motivování lidí

Pokud se ucházíte o manažerskou pozici, cílem prvního kola pohovoru bude ověření preferovaného stylu řízení. Příliš direktivní přístup nebo velmi přátelský styl řízení se nemusí slučovat s filozofií dané firmy.

TIP: Doporučujeme důkladnou analýzu společnosti, kam jdete na pohovor, a vhodně zvolenou prezentaci vaší osoby.

Nedostatečné delegování

Vyplývá z řady příčin (obava o postavení, nedůvěra k lidem, workoholismus, neschopnost delegovat). Opět něco, na čem byste měli začít pracovat. Oceníte to nejen na pohovorech ale celkově v pracovním i osobním životě. Můžete vyhledat pomoct zkušeného kouče, který vám pomůže nastavit strategii, jak z toho ven.

Špatná organizace práce

Nekoncepčnost, neschopnost stanovit priority, chyba v plánování času a prokrastinace. Vyhledejte si kvalitní kurzy a najděte si metodu plánování času, která vám bude sedět. Dobře poslouží i odborná literatura.

Detailismus

Většina uchazečů prezentuje smysl pro detail jako silnou stránku. Hou hou! Přílišný sklon zabývat se okrajovými podrobnostmi může vést k tomu, že vám budou unikat důležité věci, budete neefektivní a přepracovaní.

Jde v podstatě o jeden z projevů špatné organizace práce. Pro některé pozice (analytici, účetní, kontroloři, kvalitáři, designéři) to může být velké plus, myslete ale na to, že ne vždy jde pouze o kvalitu a výsledky a efektivita práce jsou mnohdy na prvním místě.

Vypracované otázky z pracovních pohovorů

Přílišná specializace

Přílišné zaměření na jedinou oblast snižuje pochopení činnosti ostatních útvarů a vytváří napětí v týmové práci. Pro manažery může být užitečný kurz strategického řízení, kde si osvojí globální pohled. Zaměstnanci na nižších úrovních by měli být zařazování do projektových týmů, aby získali širší perspektivu a nadhled.

TIP: Sami se zkuste více zajímat o všeobecný přehled. Čtěte si i zprávy mimo oblast vašich zájmů, i takové, které odporují vašim názorům. Získáte tak jistý přesah a schopnost vidět věci z různých úhlů pohledu.

Nedostatek kreativity nebo flexibility

Kreativita je schopnost, která se dá posouvat, ale pokud zcela chybí, vytvoříte ji těžko. Flexibilita a inovativnost je ovšem postoj, který znamená přijímání změn a lze s ním velmi dobře pracovat. Pokud jste doposud pracovali v prostředí, kde se „svět netočil tak rychle“, náboráři budou o to důkladnější v ověřování vašich schopností adaptace na změny.

Stres a nezvládání kritických situací

V dnešní hektické době plné nečekaných změn budou náboráři ověřovat i vaši psychickou odolnost. Některé profese vyžadují vyšší úroveň zvládání stresových a kritických situací.

TIP: Připravte si nějaké konkrétní příklady, kde jste byli vystaveni silnému tlaku, popište, jak jste situaci zvládali a co děláte pro udržení dobrého psychického rozpoložení a prevenci vůči dopadům stresu.

Slabá orientace na zákazníka

Pokud je nutné zdůrazňovat význam klienta pro existenci organizace, je něco špatně. Hledáte-li práci v oblasti, kde budete přicházet do styku se zákazníky, může vás na pohovoru klidně potkat nějaký test, který vaše předpoklady ověří.

Unáhlené rozhodování X nerozhodnost

Unáhlené rozhodování bez řádného rozmyšlení je často výsledkem přílišného tlaku. Pokud se ucházíte o pozici, která je hierarchicky níž, než jste doposud působili, dávejte si pozor na to, aby náborář nenabyl dojem, že budete překračovat své kompetence, protože jste byli zvyklí nést větší zodpovědnost.

Opačný extrém – nerozhodnost. Žádná firma nechce nabrat člověka, když neví, co od něj může čekat. Důvod může pramenit z nedostatku znalostí, chybějící sebedůvěry nebo alibismu.

Nedostatek emoční nebo sociální inteligence

Vyplývá z temperamentu jedince a těžko se překonává. Opět může mít za následky konflikty na pracovišti, neshody s nadřízeným nebo neschopnost spolupráce v týmu. Pokud daný tým nevede dostatečně zkušený manažer, pravděpodobně si takového člověka do týmu nevybere.

Sečteno podrženo – připravte se na pohovor

Zjistěte si info o firmě, připravte si otázky a svou prezentaci. Soustřeďte se na své silné stránky, pokud narazíte na nějaké nedostatky, otevřeně s náborářem komunikujte, jak by se to dalo řešit. I neúspěšný pohovor vás může někam posunout, vždy se zkuste zeptat na zpětnou vazbu a zpětně si zanalyzujte, co se dalo udělat lépe a čemu se příště vyhnout.

Držíme palce!

Vypracované otázky z pracovních pohovorů
Roky připravuji naše klienty na přijímací pohovory a právě díky tomu se s vámi můžu podělit o své zkušenosti a naučit vás, jak se k pohovoru dostat, jak uspět a vyjednat si požadované podmínky spolupráce. Každý rok se se mnou můžete potkat na veletrhu práce Profesia days, kde pravidelně přednáším. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu. :)
Komentáře