Jak napsat kvalitní životopis, který zaujme

Drtivá většina lidí si životopis představí jako strukturovaný výčet obsahující vaše kontaktní údaje, vzdělání a přehled vaší praxe. Možná to takto dřív stačilo, ale trh práce se rychle mění.

V dnešní době už nestačí pouze to, co umíte. Informace se mění takovým tempem, že není reálné si s danou znalostí delší dobu vystačit. Daleko důležitějšími kritérii pro úspěch se tedy stává to, jak rychle jsme schopni se nové věci učit, a hlavně to, jak umíme nabyté znalosti využívat v praxi a vhodně je propojovat.

Cílem firem je produkovat rok od roku vyšší zisk a neustále růst. S tím souvisí zvyšování nároků na jednotlivé zaměstnance. Když se zeptáte například svých rodičů, jestli měli nějakou motivační složku platu, která odrážela jejich výkony, pravděpodobně nebudou vědět, o čem mluvíte. Dnes už se u většiny pozic s bonusovou složky platu, která má zaměstnance motivovat k vyšším výkonům, setkáváme běžně.

Aby zaměstnanci odváděli požadované výkony delší dobu, musí k tomu mít patřičnou motivaci. Firmy pochopily, že nemůžou k výsledkům své zaměstnance příliš tlačit, protože práci pod vysokým tlakem málokdo delší dobu vydrží. Snaží se tedy zaměstnance motivovat pozitivní cestou a najít způsob fungování, při kterém budou obě strany spokojeny. Firmy si budují firemní kulturu, kterou staví na vydefinovaných vizích a hodnotách a hledají k sobě jedince, kteří se budou s danými hodnotami ztotožňovat.

I z tohoto důvodu se to, jací jste, stává daleko důležitější něž to, co umíte.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud zvolíte pro psaní životopisu deset let starou šablonu obsahující sekce: kontaktní údaje, vzdělání, praxe, kurzy, práce s PC, pravděpodobně s tím u náborářů moc nepochodíte.


Co je tedy při psaní funkčního životopisu důležité?

Při psaní životopisu je potřeba si uvědomit, že právě to, jaké informace do životopisu uvedete a jak je seřadíte, ukáže vaši schopnost rozlišit důležité od méně podstatného.

První dojem:

U životopisu je důležitý obsah a uvedené informace, ale také to, jak na první pohled vypadá. Pokud váš životopis tvoří odstavce obsáhlého textu, který je psaný drobným písmem a v nejhorším možném případě ještě zarovnaný do bloku, nikdo to nebude celé číst. Pak se může ale snadno stát, že se právě ty podstatné informace v obsáhlosti textu ztratí a s nimi i vaše šance dostat se k pohovoru.

Je to stejné, jako když čtete článek na internetu. Když se jedná o nekonečný souvislý text, psaný drobným písmem, taky to spíš jen rychle proletíte.

Na vizuální stránce si dejte velmi záležet, protože je to to první, co náborář už podvědomě hodnotí. Nemá smysl psát, že mezi vaše silné stránky patří práce s MS Word a že máte smysl pro detail, když je vaše CV špatně naformátované a obsahuje překlepy.

Zároveň je důležité přizpůsobit vzhled životopisu oboru, kam se chcete hlásit. Životopis určený do státní správy by měl vypadat jinak, než životopis určení pro kreativní pozici na marketingovém oddělení.

Relevantnost informací:

Průzkumy uvádí, že při prvním rychlém náhledu personalisté stráví nad jedním životopisem pouze 5 vteřin. Proto je důležité, aby hned v úvodu našli, co hledají.

Aby se náborář ve vašem CV lépe orientoval a rychle našel, co hledá, je důležité přemýšlet nad hodnotou informací a pracovat s ní. Podívejte se, jaké požadavky mají v inzerátech a jestli se ve vašem CV vyskytují. Především se zaměřte na informace na první stránce, protože pokud ta nezaujme, ke čtení těch dalších se nikdo nedostane.

Konkrétnost informací:

Odrážky jsou super, na dlouhý sloh není nikdo zvědavý, ale pozor, ať se při snaze o maximální stručnost a přehlednost neztratí význam. Uvedené informace by měly být dost konkrétní, aby si kdokoliv, kdo bude váš životopis číst, uměl představit, co vaše práce obnášela a za co jste byli zodpovědní.

Pozor na věty typu: „Účast na náborových akcích.“ Co z toho má náborář přesně pochopit? Jaká byla kandidátova role? Pozorovatel, zapisovatel, připravil podklady, vedl pohovor, školil se? Pozor také na slova jako „podílení se“ „spolupráce s“ apod.

Napište něco o sobě

Jak už jsme si v úvodu řekli, pro nového zaměstnavatele není důležitý jen přehled vašich zkušeností, ale co mu můžete přinést, co umíte, jaké jsou vaše silné stránky, jací jste osobnostně.

Firmy z vás musí cítit opravdový zájem o pozici nebo o daný obor. Nejen, že vám bez toho příliš nebude fungovat životopis, ale budete s tím mít problémy i u pohovoru.

Pamatujte, že ten, kdo rozhoduje o tom, jestli váš životopis zaujme, není náborář, ale vy. Také myslete na to, že otázky, které budou na pohovoru padat se odvíjí od informací, které jim prostřednictvím svého životopisu poskytnete. Takže pokud se o něčem na pohovoru bavit nechcete, pak je dobré na to v životopisu neupozorňovat.

Podtrženo sečteno, kvalitní šablona = polovina práce.

Najděte si na internetu šablonu, která maximálně odpovídá vaší pozici, případně oboru, projděte si požadavky z inzerátů a ty nejdůležitější do životopisu zapracujte. Spoustu krásných šablon najdete přímo na našich stránkách.

Pokud si chcete předem raději ověřit, jak váš životopis u náborářů pochodí, vyzkoušejte naše nezávazné posouzení životopisu.

Krásný prodloužený víkend vám přeje Petra

Konzultantka profesního rozvoje a zakladatelka společnosti Mám pohovor s.r.o. Práce není "jenom" práce. Může vám to změnit život. K lepšímu... k horšímu... volba je jen na vás.
Komentáře