Jak požádat o home office

Práce z domova neboli home office je v dnešní době stále běžnější a mnoho zaměstnanců si cení flexibility a možnosti kombinovat práci s rodinným životem. Ačkoliv si mnozí z nás za covidové éry vyzkoušeli, že práce z domova nemusí mít žádný negativní vliv na efektivitu práce ani na chod firmy, zaměstnavatelů, kteří by home office umožňovali, je stále jako šafránu.

Pokud i vy uvažujete o práci z domovachcete svého zaměstnavatele o tuto možnost požádat, následující tipy vám přijdou k ruce!

Kolik lidí může v ČR pracovat z domova

Nejprve se pojďme podívat na pár důležitých čísel… Podle průzkumu JobIndex z dubna 2023 může pouze z domova nebo převážně z domova pracovat pouze 18 % zaměstnanců. Následující rozpad zahrnuje pouze zaměstnance, jejichž charakter práce je možné z domova vykonávat.

Novela zákoníku práce home office

Co říká znovelizovaný zákoník práce o home office? Žádost o práci z domova může svému zaměstnavateli předložit každý. Zaměstnavatel však nemusí žádosti vyhovět, dokonce se k ní ani vyjádřit.

Výjimku tvoří pouze následující skupiny zaměstnanců:

  • těhotné ženy
  • rodiče pěčující o dítě mladší devíti let
  • zaměstnanci, kteří dlouhodobě pečují o osobu blízkou závislou na cizí pomoci ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost).

Pokud si tito zaměstnanci požádají o home office, měl by jim zaměstnavatel vyjít vstříc, pokud to charakter práce umožňuje. V opačném případě se musí zaměstnavatel písemně zdůvodnit, proč žádosti nevyhověl.

Žádost o home office

Než se rozhodnete požádat o práci z domova, sestavte si plán, jak budete udržovat svou produktivitu. Specifikujte, jaké úkoly budete plnit, jak budete komunikovat se svými kolegyjak zajistíte nezbytnou dostupnost.

Předem si ověřte, zda má vaše firma stanovenou politiku týkající se práce na dálku. Pokud ano, seznamte se s ní a postavte svou žádost do souladu s firemními směrnicemi.

Představte výhody pro zaměstnavatele

Uveďte výhody, které může práce z domova přinést i vašemu zaměstnavateli. To může zahrnovat zvýšenou produktivitu díky klidnému pracovnímu prostředí, možnost rychlejší reakce na urgentní záležitosti nebo třeba zlepšení work-life balance.

Načasování

Zvolte vhodný okamžik pro diskuzi. Ideálně využijte pravidelných setkání se svým nadřízeným, kde můžete otevřeněji komunikovat o vašich pracovních potřebách a cílech.

Vaši žádost prezentujte jasně a stručně. Vysvětlete důvody, proč si myslíte, že práce z domova by pro vás byla prospěšná. Upozorněte na svou schopnost efektivní komunikace a spolupráce na dálku.

Nabídněte zkušební období

Pokud máte obavy, že zaměstnavatel nebude okamžitě souhlasit, nabídněte mu možnost zkušebního období. Během této doby můžete demonstrovat svou schopnost pracovat z domova a přínos pro firmu.

Dohoda o výkonu práce z domova

Pozor na novelu zákoníku práce! Nově musí zaměstnavatelé se svými zaměstnanci uzavřít písemnou dohodu, pokud chtějí pracovat na dálku, a to nejpozději do 1. listopadu 2023. Tato dohoda je vyžadována i pro nové zaměstnance.

Osobní jednání je pro vyjednávání vždy lepší. Pokud chcete svou žádost poslat písemně, může vypadat například takto:

Žádost o home office vzor


Žádost o práci z domova

Vážený pane/paní XY,

Obracím na vás s žádostí o umožnění výkonu mé práce z domova. Jsem přesvědčen(a), že tato možnost by nejen zlepšila mou pracovní efektivitu, ale také přispěla k celkovému rozvoji mého pracovního prostředí.

Rád(a) bych zdůraznil(a), že jsem tuto žádost pečlivě promyslel(a) a mám připravený plán, jak zajistit, aby mé pracovní povinnosti byly splněny efektivně a bez přerušení. Mám k dispozici veškeré technické prostředky a dovednosti nezbytné pro práci na dálku.

Dovolte mi stručně uvést několik důvodů, proč si myslím, že práce z domova bude prospěšná:

  • Zvýšení produktivity: V klidném domácím prostředí budu moci lépe soustředit na své pracovní úkoly a dosáhnout tak větší produktivity.
  • Flexibilita: Práce z domova mi umožní flexibilnější pracovní dobu a snadnější vyrovnání se s pracovním a osobním životem.
  • Odpovědnost a samostatnost: Mám zkušenost s prací na dálku a věřím, že mohu být odpovědným a samostatným členem týmu i mimo kancelář.
  • Výhody pro firmu: Práce z domova může přinést výhody i pro firmu, včetně možné úspory nákladů a vyšší spokojenosti zaměstnance.

Abychom si pro začátek mohli vyzkoušet, jak by naše spolupráce fungovala, navrhuji zkušební období jednoho měsíce, kdy bych pracoval(a) z domova každý pátek. Pokud bude vše fungovat k oboustranné spokojenosti, rád(a) bych do budoucna pracoval(a) z domova 2-3 dny v týdnu.

Svůj zájem o práci z domova chápu jako krok směrem k dosažení vyšší efektivity a celkového rozvoje naší spolupráce. Jsem připraven(a) se sejít a podrobněji projednat tuto žádost a případné otázky, které by mohly vzniknout.

Děkuji za zvážení mé žádosti. Těším se na vaši odpověď.

S pozdravem


Bez ohledu na odpověď zůstaňte profesionální a respektujte rozhodnutí. Pokud bude vaše žádost zamítnuta, zeptejte se na důvody a zkoumejte možnosti budoucí spolupráce.

Vyjednávání vyžaduje plánování, profesionalitu a otevřenost. Připravte se na diskusi a zdůvodněte svou žádost tak, aby byla vzájemně prospěšná pro vás i pro firmu. S pečlivým plánem a kvalitní komunikací můžete dosáhnout úspěšného dohody a začít si užívat výhod práce z domova.

Držíme vám palce!

Produktová manažerka ve společnosti LMC a digitální tvůrce. Pomáhám lidem růst na trhu práce v digitální době. Ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy a inspirativní příběhy. Srozumitelně představím legislativní změny i nejnovější trendy na trhu práce. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu.