KDO CO DĚLÁ? HR Business Partner, Hapiness Manager nebo HR generalista

Trh práce se velmi dynamicky vyvíjí a s novými technologiemi a postupy se mění nejen pracovní náplň lidí ve firmě. S novou dobou přichází i zcela nové pozice. Když pak po letech při hledání práce opět otevřete jobs.cz, nestačíte se divit, co na vás vyskakuje za prapodivné názvy pozic.

Ano, bavíme se o víceslovných názvech, které jsou často převzaté z angličtiny a čeština pro ně ještě stále hledá ten správný výraz.

Jelikož je naším cílem pomoct vám zorientovat se na trhu práce, vytvořili jsme seriál KDO CO DĚLÁ, ve kterém vám budeme postupně představovat nové pozice z jednotlivých oborů. No a kdo jiný by měl být první, než právě obor HR.

Co pojem HR znamená a co vše vystihuje

Zkratka HR neboli Human Resources znamená lidské zdroje. Jedná se o řízení lidského kapitálu v organizaci za cílem zvýšení růstu a udržení produktivity práce.

Můžeme si pod tím představit získávání a výběr zaměstnanců, jejich vzdělávání a rozvoj, systém odměňování a zaměstnanecké výhody. Zároveň také personální administrativu, reporting, ale také fungující komunikaci mezi jednotlivými odděleními a definici organizační struktury. V poslední době také hodně skloňovaný online marketing a brand management.

Všichni asi budeme znát pozice jako personalista nebo personální ředitel. Kromě toho už dnes ale na portálech běžně narazíme na pozice jako HR generalista, HR Business Partner nebo Hapiness Manager.

A KDO CO TEDA VLASTNĚ DĚLÁ?

Co dělá HR ředitel ?

Pozice ředitele HR oddělení je často spojována pouze s náborem, člověk na této pozici ale zaštiťuje nejrůznější projekty a zodpovídá za personální procesy. Spadá sem nejen náborový proces, ale také proces adaptace a onboardingu, oblast vzdělávání nebo aktivity pro stmelení kolektivu. HR ředitel nese také zodpovědnost za dodržování právních (interní směrnice, předpisy, smlouvy), provozních (BOZP, PO) a administrativních úkonů.

+ Neobejdete se bez:

 • Vzhledem k obsáhlé zodpovědnosti v několika klíčových oblastech není cesta na tuto pozici bez relevantní praxe možná. Zkušenosti z nižších HR pozic se budou hodit. Stejně tak jako orientace v zákoníku práce, zkušenosti s vedením a motivací lidí, znalosti práva, sociologie a psychologie. Zužitkujete také zkušenosti s projektovým či procesním řízením.
 • Neobejdete se bez zkušeností z managementu a znalostí businessu. Ideální kandidát by měl mít vysokou úroveň emoční inteligence, schopnost vytvářet důvěryhodné a transparentní prostředí. Klíčem pro úspěch je také schopnost ztotožnit se s hodnotami a vizí dané firmy.

$ Průměrný plat na pozici:

 • Průměrný plat HR ředitele je v ČR 100 000,- Kč. U Nadnárodních firem se může jednat i o trojnásobek.

Co dělá HR Business Partner ?

HR Business Partner je zodpovědný za vytváření HR strategií a procesů. Úzce spolupracuje s managementem společnosti v řešení personálních otázek. Vytváří například koncepce v oblasti náboru, vzdělávání, hodnocení a odměňování zaměstnanců. Společně s vedením připravuje budget a zodpovídá za jeho dodržení a rozvoj svěření oblasti. Zastupuje společnost při významných jednáních a poskytuje podporu managementu.

+ Neobejdete se bez:

 • Stejně jako u HR ředitele není cesta na tuto pozici bez relevantní praxe možná. Tato pozice je více businessová, takže jde spíš o strategie a macro management. Zkušenosti z managementu a businessu celkově se budou hodit. Stejně tak jako orientace v zákoníku práce, zkušenosti s vedením a vyjednáváním. Zužitkujete také zkušenosti s projektovým či procesním řízením.

$ Průměrný plat na pozici:

 • Plat na této pozici se pohybuje okolo 40 – 80 000,- Kč, s pozicí se často setkáme i v rychle rostoucích startupech, kde je potřeba nastavit procesy a definovat strategii. Plat se odvíjí od velikosti firmy a opět se můžeme dostat na X násobky.

Co dělá HR generalista ?

Zodpovídá za organizační plánování, identifikaci nových náborových potřeb, rozvoj a trénink zaměstnanců. Vyřizuje personální agendu a zpracovává příslušnou administrativu. Může se podílet i na interní komunikaci nebo tvorbě firemního časopisu. Na starost má také reporting a spravuje rozpočet.

+ Neobejdete se bez:

 • Neobjedete se bez komplexního myšlení a koncepčního přístupu. Pokud se zajímáte o svět HR, umíte zpracovat nápad od záměru až do konceptu, máte smysl pro detail a umíte dobře plánovat a organizovat, je to pozice právě pro vás.

$ Průměrný plat na pozici:

 • Plat se na této pozici pohybuje od 35 – 45 000,- Kč.

Co dělá Communication Manager ?

Neboli manažer komunikace zodpovídá za interní a externí komunikaci společnosti. Cílí tedy na dvě publika. Interně na zaměstnance, kterým má sdělit novinky a důležité zprávy. Externě komunikuje a sdílí hodnoty společnosti se zbytkem světa. Úzce spolupracuje s marketingovým týmem, kromě kreativity se však neobejde bez analytických schopností, které jsou na této pozici nezbytné k posouzení dopadů aktivit společnosti. Dále je často zodpovědný za průzkumy a sbírání zpětné vazby. Tyto data následně vyhodnocuje a výstupy využívá ke zkvalitnění komunikace.

+ Neobejdete se bez:

 • K této pozici se můžete vypracovat z oborů jako je žurnalistika, PR, práce v komunikační nebo reklamní agentuře, z médií nebo ze studia komunikace, sociologie nebo marketingu.
 • Bez kreativních, analytických, prezentačních dovedností se neobejdete. Zkušenosti s tvorbou článků, psaním, zpracováním průzkumů a tvorbou komunikačních strategií se budou také hodit.

$ Průměrný plat na pozici:

 • Plat na juniorních pozicích se pohybuje většinou do 40 000,-. Na seniorních pozicích ve větších firmách i okolo 80 000,-.

Co dělá Hapiness Manager ?

Jak už název napovídá, hapiness manager se stará o štěstí lidí v dané organizaci. Zabývá se interními průzkumy a komunikací s jednotlivými členy týmů. Sesbírané postřehy dále zpracovává, analyzuje a snaží se najít řešení, jak lidem zpříjemnit jejich práci nebo pracovní prostředí. Pomáhá také řešit spory na pracovišti a hledá způsoby, jak jim předcházet. Plánuje aktivity pro stmelení kolektivu jako např. teambuildingy apod.

+ Neobejdete se bez:

 • K této pozici budete mít velmi blízko, pokud se aktivně zajímáte o lidi a o jejich motivaci. Předchozí zkušenosti z HR, psychologie, sociologie, zkušenosti s vedením týmu budou velmi vítány.
 • Neobejdete se bez empatických schopností. Lidé vám musí důvěřovat, aby se vám svěřili a musí z vás cítit upřímný zájem a pochopení. Práce hapiness managera nemusí být vždy jednoduchá. Můžete se dozvědět něco zásadního, vedení na vás bude tlačit a vy nesmíte prozradit svůj zdroj, protože byste riskovali ztrátu důvěryhodnosti.
 • I zde využijete kreativního ducha a schopnost motivovat a stmelovat lidi okolo sebe. Vzhledem k tomu, že tyto pozice obsazují spíš větší nadnárodní firmy, u většiny pozic se neobejdete bez komunikativní angličtiny.

$ Průměrný plat na pozici:

 • Plat se pohybuje od 35 000,- po 50 000,- Kč.

Vynechali jsme nějakou pozici, která vás zajímá? Napište nám a rádi ji doplníme. Těšíme se u dalšího dílu!

Produktová manažerka ve společnosti LMC a digitální tvůrce. Pomáhám lidem růst na trhu práce v digitální době. Ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy a inspirativní příběhy. Srozumitelně představím legislativní změny i nejnovější trendy na trhu práce. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu.