Koho firmy hledají? Požadované dovednosti v životopisu

Spousta lidí stále vnímá životopis jako výčet své dosavadní praxe a vzdělání. Pak se diví, že se jim od náborářů nedostává reakcí, jaké by si představovali. Proč byste měli životopis rozšířit o vlastnosti a dovednosti?

Zrovna vám v emailu přistála „zamítačka“ a vy nechápete proč, máte přece všechny zkušenosti, které v inzerátu požadovali… Na školeních vždycky klientům říkám, že když deset lidí dělá totéž, není to totéž. Když řeknete deseti lidem, ať uvaří nějaké jídlo, výsledek bude vždycky jiný, a to i v případě, že všichni obdrží stejný recept. Jak je to možné?

Každý z nás má jiné předpoklady a každý z nás jinak uvažuje. Potenciál člověka je do jisté míry získán geneticky. V průběhu života je však vystaven působení vnějších vlivů (výchova, škola, prostředí).

Potenciál je možnost, která nemusí být trvalá. Některé rysy se mohou měnit s věkem (reakční schopnost, zrak, pozornost). Vlivem okolností se mohou měnit i nějaké vlastnosti. Vstřícný člověk se souhrou nešťastného osudu stane agresivním. Potenciál je osobní limit – maximální úroveň schopnosti, které je člověk tréninkem nebo praxí schopen dosáhnout.

Koho firmy hledají

Vzdělávací okénko za námi, teď zpátky k pohovorům. V inzerátech vždy najdete soubor požadavků, které jsou na místo kladeny. Vychází nejen z požadavků na výkon dané pozice, ale také z hodnot a vnitřní kultury organizace. Mezi nejčastěji uváděné kompetence patří:

 • Znalosti a teoretické poznatky, které člověk získal vzděláním nebo na pracovišti.
 • Dovednosti získané praktickými zkušenostmi (obchodní komunikace, efektivní organizace práce, plynulá komunikace cizím jazykem).
 • Postoje – vztah k různým skutečnostem a zdroj pracovní motivace (orientace na výkon, inovativnost, aktivní přijímání změn).

Léta praxe často nehrají nejzásadnější roli. Pokud člověku schází pro danou kompetenci potenciál, nikdy nedosáhne takových výsledků.

Kritickou kompetencí bývají pro řadu lidí prezentační dovednosti. Postavit se před dav lidí, plynule a přesvědčivě prezentovat a reagovat na námitky, bývá často strašákem i pro zkušené odborníky. Můžete navštívit kurzy rétoriky nebo koučink, ale pokud pro tuto činnost nemáte vrozený potenciál, nikdy nebudete působit přirozeně.

Proč byste měli životopis rozšířit o vlastnosti a dovednosti

Úkolem zkušeného náboráře tedy není posuzování vaší praxe a vzdělání, ale ověření vašich předpokladů. Větší firmy si proto stanovují systémy kompetencí, ve kterých si seřadí požadavky na ideálního kandidáta od těch nejklíčovějších. Dohledala jsem pro vás pár příkladů, abyste si to uměli lépe představit.

Kompetenční systém společnosti Kofola, obchodní a marketingové pozice + PR:
 1. Obchodní dovednosti
 2. Zaměření na cíle
 3. Přístup ke změnám
 4. Interakce
 5. Systematičnost
 6. Odbornost
 7. Digitální schopnosti
 8. Angličtina
Pražská vodohospodářská společnost, manažerské a specializované pozice:
 1. Odbornost
 2. Pracovní flexibilita
 3. Komplexnost, nadhled
 4. Rozhodovací schopnosti
 5. Organizační schopnosti
 6. Komunikace
 7. Průbojnost
 8. Odolnost
 9. Pečlivost
 10. Pracovní nasazení
 11. Morální vlastnosti, loajalita
 12. Kázeň
Společnost Škoda Auto, dělnické pozice:
 1. Kvalita, spolehlivost, jakost výsledku práce
 2. Spolupráce, chování, předávání vědomostí
 3. Flexibilita, nasazení, iniciativa, samostatnost
 4. Pracovní kázeň, využívání pracovní doby, efektivnost hospodaření

Na příkladech můžeme jasně vidět, jak se mohou požadované kompetence měnit vzhledem k vykonávané pozici i typu firmy. Náboráři jsou školení na to, aby dokázali tyto kompetence na pohovorech ověřit. Abyste se k pohovoru ale dostali, musíte svůj možný přínos pro danou firmu/pozici znázornit už ve svém životopisu.

To, jací jste, je pro firmu mnohdy důležitější než to, jaké máte pracovní zkušenosti.

Jak se popsat v životopisu a jaké dovednosti uvádět

Zamyslete se tedy nad tím, v čem jste opravdu dobří, v jakých činnostech vynikáte, co vám naopak moc nejde a jakým činnostem byste se rádi vyvarovali. Dejte tomu čas, kvalitní popis vaší osoby pravděpodobně nevymyslíte za dvě minuty. V popisech se zaměřte primárně na ty dovednosti, které jsou relevantní k pozici, o kterou se ucházíte.

Ucházíte se o pozice, na kterých se bude očekávat, že minimálně čas od času budete muset něco napsat:

Administrativa, zákaznický servis, marketing, PR, obchod nebo management

Pak doporučuji krátké představení v úvodu životopisu. Bohatě stačí dva krátké odstavce, kde v pěti větách napíšete, co umíte a co hledáte. Tento krátký popis umožní náboráři vás trošku lépe poznat a zároveň ukáže vaše vyjadřovací schopnosti a práci s textem, což se v uvedených oborech může velmi hodit.

Ucházíte se o pozice, na kterých od vás nikdo žádné slohovky nečeká:

IT, analytické pozice, manuální práce

Nelámejte si hlavu s představením a do svého CV vložte pár nejdůležitějších schopností použitím stručných odrážek.

V obou případech se vyvarujte neustále opakujícím se klišé v podobě komunikačních a organizačních schopností. Buďte konkrétní a originální. Komunikační schopnosti uvádí 90 % uchazečů. Náboráři to ignorují, protože je to stejně nevypovídající.

Čím konkrétnější vaše popisy budou, tím osobnější bude vaše CV – tím lépe si vás náborář představí a snadněji posoudí, zda se na danou pozici hodíte nebo ne.

Věřte, že hodinka strávená úpravou vašeho životopisu může přinést pracovní nabídku, o které se vám dosud ani nesnilo.

Držíme vám palce a lovu zdar!

Vaše Petra

Produktová manažerka ve společnosti LMC a digitální tvůrce. Pomáhám lidem růst na trhu práce v digitální době. Ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy a inspirativní příběhy. Srozumitelně představím legislativní změny i nejnovější trendy na trhu práce. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu.