Kolik si vyděláte ve státní správě – platové tabulky

Kolik je reálné si ve státní správě vydělat a co znamenají platové tabulky? Platových tabulek je plný internet, než se ale člověk dopátrá, jaká je skutečná odměna na jednotlivých pozicích, raději riskne, že se vše dozví až na pohovoru.

Sama ve státní sféře pracuji spoustu let a moc dobře vím, jak neuchopitelná může pro lidi „z venku“ být. I to byl důvod, proč jsem se rozhodla přispívat svými postřehy na tento blog. V dnešním článku se zaměříme na platové třídy, platové tabulky pro rok 2021, na bonusy, prémie i benefity.

Co znamenají platové tabulky

Ve státní správě můžete pracovat buď v pracovním poměru, nebo ve služebním poměru.

Pracovní poměr vykonávají např. referenti úřadů městských částí, zaměstnanci pošty, ale i zdravotní sestry nebo učitelé. Zatímco služební poměr vykonávají příslušníci bezpečnostních sborů a vojáci. 

Všichni státní zaměstnanci, ať již v pracovním poměru či služebním jsou hodnoceni tzv. tabulkově.

Pracovní X služební poměr: Rozdíl je v tom, že pracovní poměr vzniká uzavřením smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Služební poměr vzniká dnem, který je uveden v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a v den nástupu do služby státní zaměstnanec skládá služební slib.

Platový tarif se skládá z platové třídy a platového stupně

Platové třídy

Platových tříd je 16. Jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce a výše vzdělání.

  • 1. – 6. platová třída: základní vzdělání nebo výuční list (např. pomocná kuchařka, školník nebo vedoucí kuchyně)
  • 7. – 8. platová třída: středoškolské vzdělání s maturitou (zapisovatelka u soudu, referent v podatelně úřadu, zdravotní sestry)
  • 9. platová třída: vyšší odborné školy (např. sociální pracovnice, samostatný odborný referent, evidence obyvatel, územního rozvoje, matrika, specializované zdravotní sestry)
  • 10. – 16. platová třída: vysokoškolské vzdělání (vedoucí oddělení, ředitelé odborů, tajemníci, právníci, ekonomové)

V každém inzerátu je platová třída zveřejněna. Hrubý odhad si tedy můžete udělat již před odesláním životopisu.

Platový stupeň

Platový stupeň je určen podle započitatelné odpracované praxe. Ne vždy ale souhlasí počet odpracovaných let s počtem započitatelných let.

Platový stupeň vám vypočítá mzdová účetní po doložení všech předchozích pracovních smluv. Přesnou výši platu se tedy dozvíte, až když vás přijmou.

Odpracované X započitatelné roky: Pokud např. několik let podnikáte a pak se hlásíte do státní správy, nemusí se vám započítat všechny roky, záleží na odvětví, ve kterém jste pracovali.

Platové tabulky státních zaměstnanců 2022 ke stažení

Platové tabulky se mění pouze, když vláda rozhodně o jejich zvýšení, naposledy se plošně zvyšovalo k 1.1.2020. Letos jsou tedy tabulky stejné jako byly v roce 2020 a stejné mohou zůstat i několik let.

Vypracované otázky z pracovních pohovorů

Bonusy a odměny ve státní správě

Někdy k platu náleží zvláštní příplatky (za vedení, přesčasy, osobní příplatek nebo příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí) nebo také tzv. nenároková složka – kvartální nebo roční odměny, závisející na tom, zda je stát v krizi nebo v růstu.

I státní zaměstnanci ke svému platu dostávají nejrůznější benefity. Nejčastěji stravenky ve výši 40 – 120 Kč. Zaměstnanec si obvykle hradí z celkové částky cca 40 %, na některých pozicích i méně. Mezi zajímavé bonusy patří i multisport karta, příspěvky na vzdělávání apod. 

Kolik si ve státní správě reálně vyděláte?

Ukázky průměrných platů včetně reálných bonusů.

  • Referent na úřadu městské části (obecního úřadu) – 30 000 Kč
  • Policista – 45 000 Kč 
  • Zdravotní sestra v nemocnici zřízené státem – 35 000 Kč 
  • Učitel na ZŠ – 32 000 Kč 
  • Knihovnice v městské knihovně – 24 000 Kč 
  • Soudní zapisovatelka – 25 000 Kč 

V dalších článcích se můžete těšit na to, co práce ve státní správě obnáší, kde hledat volná pracovní místa a co vše vás může potkat na pracovním pohovoru.

Budu velmi ráda za vaše ohlasy, názory i dotazy.

Mějte se krásně, Kristýna

Vypracované otázky z pracovních pohovorů
Jsem úředník tělem i duší, pracuji ve státní sféře už 17 let. Poznala jsem práci na úřadech, na soudu i na ministerstvu. Ve svých článcích vás se státní sférou seznámím a poradím, jak zde získat práci.