Logický test u pohovoru

Připravujete se na pracovní pohovor a obáváte se, že by si váš budoucí zaměstnavatel mohl chtít ověřit vaše logické myšlení?

Logický test na pohovoru se zaměřuje na schopnosti uchazeče aplikovat logiku k řešení problémů. Obvykle se skládá z několika sérií otázek, které testují různé aspekty logického myšlení. V našem článku najdete ukázku testu verbální, numerické a figurální inteligence.

Test logického myšlení

Logický test může být součástí náborového procesu v různých typech pracovních pozicí, například v oblastech finančního plánování, technického řízení projektů, analyzování dat a mnoha dalších. Příprava na logický test může být náročná. Existují ale kroky, které můžete podniknout, abyste se na test lépe připravili:

  • Zeptejte se personalisty, jaký typ logického testu vás čeká.
  • Trénujte online. Existuje mnoho online platforem, které nabízejí logické testy, které se podobají těm, které se mohou objevit v pohovoru.
  • Zlepšujte svou matematickou logiku. Některé typy logických testů zahrnují matematické problémy, protože logické myšlení a matematika jsou úzce spjaty.
  • Rozvíjejte svou schopnost rozpoznávat vztahy. Logické testy se často zaměřují na to, jak rychle rozpoznáváte vztahy mezi objekty, situacemi a daty. Pokuste se trénovat svou schopnost rozpoznávat vztahy a spojitosti mezi různými informacemi.
  • Dbejte na klidnou mysl. Klidná mysl je základním kamenem pro schopnost koncentrace. Pokuste se cvičit meditaci nebo hluboké dýchání, abyste se naučili ovládat stres a zlepšili svou koncentraci.

Logický test u pohovoru

Testy při pohovoru

Verbální inteligence:

Verbální inteligenci nejčastěji personalisté testují úlohami zaměřenými na pojmové myšlení. Tyto otázky často obsahují vazbu mezi několika prvky a vyžadují schopnost identifikovat vzorce a řady.

Ukázka logického testu série vět:

  • Najděte mezi následujícími slovy tři, která mají společný nadřazený pojem.

vlak – pes – pole – autobus – kočka – strom – terasa – letadlo

  • Najděte mezi třetím slovem a jednou z nabídnutých možností obdobný vztah jako je mezi prvním a druhým slovem.

mokrý : suchý = světlý : ?

deštivý – jasný – tmavý – slunečný – noc – déšť – den


Numerická inteligence:

Numerická inteligence naproti tomu pracuje s čísly jako abstraktními symboly, mezi kterými jsou definované vztahy. Právě tyto vztahy má uchazeč odhalit.

Ukázka logického testu série čísel:

  • Následující čísla jsou uspořádána podle určitého pravidla. Odhalte pravidlo a udejte první další číslo, kterým bude řada pokračovat.
23826210?

Figurální inteligence:

Figurální inteligence pracuje s usuzováním o vztazích mezi objekty v prostoru a se schopností otáčet v mysli trojrozměrné objekty. Zahrnuty mohou být jak úkoly se dvěma, tak se třemi dimenzemi.

Ukázka logického testu série obrazců:


Logické otázky u pohovoru

https://mampohovor.cz/zaludne-otazky-na-pohovoru/
Produktová manažerka ve společnosti LMC a digitální tvůrce. Pomáhám lidem růst na trhu práce v digitální době. Ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy a inspirativní příběhy. Srozumitelně představím legislativní změny i nejnovější trendy na trhu práce. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu.