Silné stránky? Kvůli detailistovi ohňostroj nikdo střílet nebude

Otázka na silné a slabé stránky je na pohovorech navzdory novodobým trendům v náboru nadále oblíbeným evergreenem. Málokterý náborář vám v dnešní době tuto otázku položí v její plné nahotě. Všichni se ji snaží formulovat více či méně kreativně. 

„Jak odpovídají vaše schopnosti a zkušenosti našim požadavkům na kandidáta?“

„Kdybyste byl na našem místě, jaký by byl váš argument pro to, abychom vás zvolili jako vítěze výběrového řízení?

„Na co jste ve své kariéře skutečně hrdý/á?“

„Co si myslíte, že z vás dělá skvělého manažera/kolegu/zaměstnance?“

Silné stránky musí korespondovat s pozicí

Vždy berte v potaz, na co a kam se hlásíte. Chcete-li získat pozici HR analytika, náboráře rozhodně nezaujmete tím, že v Excelu umíte udělat jen krásná různobarevná okénka. Detailista bude vítán například na pozici účetního charakteru.

Na pozici kreativního marketingového manažera už však kvůli detailistovi nikdo ohňostroj střílet nebude.

Jste efektivní v zajetých kolejích a nenudí vás dělat každý den víceméně to samé? Ve velkém korporátu náboráře nejspíš nadchnete. Ve start-upu nad vámi možná ale zlomí hůl, jelikož budou chtít někoho přizpůsobivého a kreativního.

Své nedostatky můžete prezentovat tak, že z nich nakonec vyjde spíše výhoda. Jak na to? Jednou krátkou větou zmiňte, co u sebe vnímáte jako slabou stránku nebo rezervu. A třemi dalšími popište, jak se s ní perete, co děláte pro její odstranění a třeba uveďte případ, kdy jste ji úspěšně porazili.

Vyvarujte se klišé

Procházení desítek pracovních inzerátů často zanechá v kandidátech stopu. Přijdou k pohovoru a mluví úplně jiným jazykem.

× Čeho se vyvarovat

„Jsem důsledná, tvrdě pracuji a mám dobré organizační schopnosti.“

Silné stránky ukázka

„Jsem důsledná, vše si ráda pohlídám až do úplného konce. Když něco slíbím, tak to dodržím. Vždy mám radši víc práce a dynamické prostředí, než abych se nudila. Ráda vymýšlím, jak by mohly věci fungovat lépe a efektivněji. Jakmile se rozkoukám, nepotřebuji podrobné instrukce, práci si umím najít i zorganizovat sama. Naposledy jsem např. zavedla opatření XY, které pomohlo tomu a onomu.“

Vypracované otázky z pracovních pohovorů

Příklady silných stránek k pohovoru

Pokuste se odhadnout už na základě znění inzerce, případně informací z webových stránek společnosti, co je pro ně u zaměstnanců důležité. Podle toho uzpůsobte svou odpověď. 

V inzerci tykají a používají neformální slovník? Jako svou silnou stránku neváhejte použít to, že pro své kolegy jste často i dobrým přítelem. Je celkový dojem z firmy velmi seriózní, na úrovni a vysoce formální? Pak se hodí vaše zkušenosti z akademického prostředí nebo fakt, že v zaměstnání kladete velký důraz na zachování společenského dekora.

Management a vedoucí pozice:
 • Dokážu zapálit tým pro novou výzvu nebo řešení nějakého problému.
 • Problémy řeším bez váhání a za svá rozhodnutí umím nést zodpovědnost.
 • Nenechávám se ovlivnit pocity a názory druhých lidí, každému dávám šanci a nevytvářím si předsudky.
 • Umím být náročný na sebe i na ostatní, když je potřeba dosáhnout nějakého cíle.
 • Respektuji zavedené postupy, pokud ale nevedou k cíli, rád hledám možnosti, jak procesy optimalizovat a zefektivňovat.
Zákaznický servis, obchod, prodej:
 • Mám schopnost prohlédnout motivaci druhých a jsem vnímavý k jejich potřebám, což mi pomáhá dělat mou práci na nejvyšší možné úrovni.
 • Dokážu okamžitě reagovat, i bez předchozích instrukcí si umím poradit.
 • Vnímám své okolí, jsem velmi ochotný a všímavý. Mé vlastnosti často oceňovali kolegové i zákazníci, se kterými se mi dařilo budovat pevné a dlouhodobé vztahy.
 • Umím se snadno přizpůsobovat a dokážu změnit priority, když je to potřeba. Díky tomu dobře funguji i v rychle měnícím se prostředí.
 • V krizových situacích nepodléhám panice.
Asistentské a administrativní pozice:
 • Jsem vytrvalá, když se do něčeho pustím, dokážu pokračovat i za nepříznivých okolností.
 • Zvládnu poskládat třeba i deset úkolů dohromady, nastavit si priority a termíny. Nedělá mi tedy problém pracovat na několika projektech současně.
HR:
 • Umím v lidech rozpoznat jejich potenciál a pracovat s ním.
 • Dokážu porozumět pocitům a motivaci druhých, což mi pomáhá vcítit se do rolí ostatních a vybrat tak nejlepšího kandidáta.
Analytické pozice, finance, nákup:
 • Mám schopnost dobrého úsudku, své názory pevně podepírám fakty a čísly.
 • Jedním okem vždy vidím vpřed, mám schopnost odhalovat problémy, které jiní nevidí.

Jak se připravit na pohovor

 • Mějte v záloze 2 – 3 odpovědi.
 • Pro každou pozici může být slabou/silnou stránkou něco jiného – myslete na to!
 • Volte odpovědi tak, abyste se u nich cítili jistě.
 • Buďte konkrétní a zmiňte přínosy dokládající úspěch/změnu k lepšímu.
 • Zabalte to do příběhu, uvádějte příklady z praxe.
 • Vše si důkladně připravte, ať se do toho nezamotáte.
 • Buďte upřímní, věcní a struční.
Vypracované otázky z pracovních pohovorů

Umění vyzdvihnout své plusy není o žádném vychloubání se. Poukazuje na vaši osobnostní vyzrálost, sebeuvědomění a vnitřní sílu sám se sebou něco dělat.

V naší společnosti reprezentuji skupinu potenciálních zaměstnanců z řad matek na/po rodičovské. Proto zde vypíši, jak vnímám své aktuální silné stránky, které bych mohla s čistým svědomím prezentovat na případném pohovoru. 

Před rodičovstvím jsem s pevným přesvědčením zmiňovala vlastnosti, že jsem dříč, srdcař a práci ráda obětuji i svůj volný čas. To by platilo i nyní, ale dítě zkrátka změní priority. Aktuálně si myslím, že má top trojka silných stránek by byla následující: dříč zůstává, dále multitasking (např. při psaní těchto řádků zvládám současně spravovat rozbité kolíčky z rukou dcery) a time management (jednoduše proto, že co si člověk nenaplánuje, s dítětem zkrátka neudělá).

Držíme vám palce!

Našla jsem se ve světě interního HR a náboru. Alespoň do doby, než se mi narodila před třemi lety dcera. Od té doby exceluji v kategoriích jako je skvělý time management, flexibilita, vysoká míra frustrační tolerance, krizový management, vysoká výkonnost po celou dobu směn v režimu 24/7.