Jak probíhají pohovory ve státní správě

Čeká vás pohovor ve státní správě? Nevíte, co čekat, jak se připravit a na co si dát pozor? Rádi byste nahlédli „pod pokličku“ a zjistili, jak bude výběrové řízení probíhat a co vás všechno čeká? Vyzpovídala jsem pro vás Petru Nýčovou, vedoucí personálního oddělení Úřadu městské části Praha 3

Pokud vás zajímá, jak probíhají pohovory na městském úřadě, čím personalisty zaujmete a co je naopak odradí, uvařte si kafíčko a přečtěte si k němu dnešní článek.

Co personalisty zaujme v životopisech?

Přihlášky posuzuje jako první personalistka, která zhodnotí, zda obsahují všechny potřebné náležitosti a doklady stanovené v oznámení a vyzve uchazeče k případnému doplnění. 

Výběrová komise následně hodnotí předchozí praxi, ale také styl a formu obdrženého CV. Hodnotí odborné znalosti a verbální i neverbální projev uchazeče.

Každá pozice má svá specifika, na která se výběrová komise soustředí, nelze to tedy úplně zobecňovat. Jelikož jde většinou o pracovní pozice úředníků, zaujme nás předchozí praxe ve veřejné správě, nebo také osvědčení o vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. U pracovních míst vedoucích zaměstnanců se zaměřujeme na manažerskou praxi

Motivační dopis bývá někdy spíše kontraproduktivní. Uchazeči mnohdy prozradí i věci, které jim zrovna neprospějí. 

Několikrát jsme se setkali s tím, že nám uchazeč v motivačním dopise sdělil, že: “si chce ve veřejné správě odpočinout, že nikdy ve veřejné správě nepracoval, ale že nyní hledá jistotu

To nás opravdu nezaujme. Hledáme motivované kandidáty, kteří se chtějí na dané pozici rozvíjet, ne někoho, kdo si chce přijít odpočinout.

Čím vás uchazeč zaujme a co vás odradí na pracovním pohovoru?

Na pohovorech nás odradí přílišné sebevědomí a sebestřednostskákání do řeči členům výběrové komise, nebo naopak nekomunikativnost.

Potřebujeme uchazeče poznat a dozvědět se relevantní informace o jeho praxi.

To ale není dost dobře možné, když uchazeč neodpovídá přímo na otázky a místo toho obsáhle vypráví o všem možném i nemožném.

Někteří lidé vás nepustí ke slovu, aniž by si to uvědomovali. Druhý extrém je, když vám uchazeč na otázku odpoví dvěma slovy. Rozhovor by měl být vyvážený, ani jedna ze stran by neměla výrazně dominovat.

Vypracované otázky z pracovních pohovorů

Využíváte ve státní správě v současné době i online pohovory?

V současné době probíhají výběrová řízení online i s osobní účastíObvykle používáme Microsoft Teams. Personalisté často naráží na nedostatečnou technickou vybavenost uchazečů. Někdy jim vypadává připojení, jindy neumí (nebo nechtějí) zapojit kameru. 

I u online pohovoru by měl být uchazeč pozorný k úpravě svého zevnějškuPozornost by měl věnovat i prostředí, ze kterého se připojuje a měl by si hlídat své neverbální projevy

Kontrolujete sociální sítě uchazečů?

Ano, procházíme i sociální sítě. Do výběrového řízení na pozici referenta se nám přihlásil uchazeč, který dokonale splňoval podmínky dané pracovní pozice. I u pohovoru působil velmi dobře. Až když jsme zhlédli jeho prezentaci na sociálních sítích, zjistili jsme jeho náklonnost k fašismu. 

Co vše může uchazeče na pohovoru ve státní správě potkat?

Výběrová komise je minimálně tříčlenná. Skládá se obvykle z personalisty, vedoucího oddělení a vedoucího odboru.

Součástí některých výběrových řízení je i znalostní test z oblasti zpracovávané agendy. K testům se většinou přistupuje v případě, kdy se přihlásí velké množství uchazečů na jednu pozici, nebo pokud to vedoucí odboru vyžaduje např. pokud si chce být jistý určitou odborností. 

Převážně jde o otázky ze zákona, kterým se daná agenda řídí, někdy je součástí řešení případová studie.

Má smysl ucházet se o více pozic současně?

Ano, má. Pokud personalista vyhodnotí, že splňujete dané požadavky, pozve vás na všechna výběrová řízení. Neznamená to, že když zrovna neuspějete u jednoho pohovoru, neuspějete ani u dalšího. Vyplývá to z konkrétních požadavků u daných pracovních pozic. Na jedné můžete uplatnit svou kreativitu, u druhé sociální cítění, u třetí třeba systematičnost nebo pečlivost. 

Někdy se stává, že personalistka sama uchazeče nasměruje dle jeho kompetencí na určitou pracovní pozici. Proto se pohovorů nebojte. Přistupujte k nim se vší vážností a seriózností, ale není nutné se přehnaně stresovat. Členové komise jsou také jen lidé, na pohovoru vás potřebují poznat, ale rozhodně není jejich cílem vás dostat do úzkých. 

Všem vám držím palce a moc děkuji paní Nýčové za její čas a za rozhovor.

Kristýna 

Vypracované otázky z pracovních pohovorů
Jsem úředník tělem i duší, pracuji ve státní sféře už 17 let. Poznala jsem práci na úřadech, na soudu i na ministerstvu. Ve svých článcích vás se státní sférou seznámím a poradím, jak zde získat práci.