Testy a případové studie na pohovoru

Vyberte si své zaměření a vyzkoušejte si nanečisto,

jak byste na pohovoru obstáli!

Připravujete se na pracovní pohovor a zjistili jste, že se zapotíte víc, než jste si původně mysleli?

Testy a případové studie jsou stále častější součástí pracovních pohovorů, zejména u větších firem a společností. Jejich cílem je poskytnout náboráři cenné informace o dovednostech a schopnostech kandidátů a vybrat tak toho nejlepšího.

Připravili jsme pro vás několik nejvyužívanějších testů a vzor případové studie z pracovního pohovoru.

Proč firmy využívají na pohovoru

testy a případové studie

 • Zjištění schopností a porovnání kandidátů:
  Testy a případové studie umožňují firmám zjistit, jaké schopnosti a dovednosti uchazeči mají. Úkoly mohou být navrženy tak, aby měřily různé dovednosti, jako jsou analytické schopnosti, řešení problémů, komunikace a týmová spolupráce.
 • Hodnocení pracovního stylu:
  Případové studie mohou firmám poskytnout přehled o tom, jak uchazeči pracují v různých situacích a jaké jsou jejich pracovní návyky. Což může být užitečné při rozhodování o tom, zda je uchazeč vhodný pro danou pozici.
 • Zlepšení efektivity pohovoru:
  Testování vybraných kompetencí může zefektivnit proces pohovoru. Místo toho, aby se náboráři spoléhali pouze na rozhovor, mohou získat další informace o uchazečích a mohou se zaměřit na klíčové oblasti, které jsou pro danou pozici důležité.

TOP kategorie

Testy pro přijímací pohovory zdarma

Test všeobecných znalostí

recepční, asistentka, obchodní zástupce, pracovník pobočky, vedoucí pozice
Celý test →

Test produktivního myšlení

kreativní a tvůrčí pozice, marketing, učitelé a vychovatelé na ZŠ
Celý test →

Test nastavení procesu

produktový specialista, HR pozice, specialista procesního řízení, projektový manažer
Celý test →

Test účetnictví

účetní, fakturant, státní správa, absolventi SŠ a VOŠ ekonomických oborů
Celý test →

Testy základy Excelu

administrativní pozice, účetní, referent ve státní správě (ekonomický odbor), školství
Celý test →

Test pozornosti

účetní, kontrolor, datový analytik fakturant, všechny pozice v reportingu
Celý test →

Manažerské testy a případové studie vzor - pracovní pohovor

Manažerské testy a případové studie jsou navrženy tak, aby pomohly firmám zjistit, zda má uchazeč potřebné schopnosti a dovednosti pro manažerskou pozici. Tyto testy a studie prověřují různé oblasti, včetně:

 • Analytické a strategické schopnosti:
  Testy a případové studie mohou zahrnovat otázky a scénáře zaměřené na schopnost uchazeče analyzovat složité informace a vytvářet strategie pro řešení problémů.
 • Komunikační dovednosti:
  Manažerské pozice vyžadují silné komunikační schopnosti. Testy a případové studie mohou zahrnovat situace, kdy se uchazeč musí vypořádat s těžkými rozhovory nebo prezentovat před větší skupinou lidí.
 • Týmová spolupráce:
  Manažerské pozice často zahrnují práci s týmy. Testy a případové studie mohou měřit schopnost uchazeče pracovat v týmu, řídit tým a vytvářet produktivní pracovní prostředí.
 • Etické a morální rozhodování:
  Manažerské pozice vyžadují rozhodování, které ovlivňuje nejen podnik, ale také lidi, kteří v něm pracují. Testy a případové studie mohou měřit schopnost uchazeče přijímat etická a morální rozhodnutí.
 • Přizpůsobivost a inovativnost:
  Manažerské pozice vyžadují schopnost adaptovat se na různé situace a hledat inovativní řešení. Testy a případové studie mohou měřit schopnost uchazeče přizpůsobit se novým situacím a vytvářet nové myšlenky.

Analytické uvažování, práce s informacemi, argumentace, zvládání námitek, přesvědčivost, pohotovost, iniciativa, orientace na cíl, průbojnost, podpora týmového řešení, spolupráce s druhými, komunikační a prezentační dovednosti

Každý manažer má svůj styl vedení, který má vliv na produktivitu, spokojenost a vztahy v týmu. Test je zaměřen na čtyři hlavní manažerské styly. Zjistěte, který styl je ten váš?
Podnik je v obtížné finanční situaci. Vedení sestavilo krizový plán, který s sebou přináší spoustu nepopulárních změn. Vy s ním máte seznámit vaše podřízené na mimořádné poradě.
Firma se potýká s finančními problémy a snižuje stavy. Váš nadřízený vám přinesl deset návrhů lidí k propuštění. Vašim úkolem je vybrat pět lidí, které propustíte a pět lidí, které si ponecháte.
Každoročně probíhá mapování hlavních problémů, se kterými se zaměstnanci setkávají. Stal/a jste se členem projektového týmu, který má navrhnout řešení jednotlivých problematických oblastí.

Co je assessment centrum?

 • Assessment centrum:
  Assessment centrum je speciální typ pohovoru, který se používá při výběru kandidátů na pracovní pozice. Tento proces hodnocení spočívá v tom, že uchazeči jsou vystaveni různým situacím a úkolům, které mají za úkol splnit.
 • Jak probíhá:
  V rámci assessment centra se můžete setkat s různými typy aktivit, jako jsou rozhovory, skupinové diskuse, prezentace, cvičení zaměřená na řešení problémů a další. Během těchto aktivit jsou uchazeči pozorováni a hodnoceni týmem hodnotitelů.
 • Co je jeho cílem:
  Tyto situace jsou navrženy tak, aby zjistily, jaké jsou schopnosti, dovednosti a chování uchazeče, a také jeho schopnost pracovat v týmu.

Assessment centrum v ČR využívá např. Kaufland, Lidl, nadnárodní pojišťovny a bankovní instituce

Assessment centrum

Skupinové testy na pohovoru

Skupinové testy jsou jednou z metod, které mohou být použity při výběrovém řízení na pracovní pozici. Tyto testy jsou navrženy tak, aby umožnily posoudit schopnost uchazečů pracovat v týmu a řešit problémy ve skupině. Následující popis ukazuje, jak by mohly probíhat skupinové testy na pohovoru:

 • Úvodní instrukce:
  Uchazeči jsou přivítáni a dostanou instrukce k testu. Tyto instrukce mohou obsahovat informace o úkolu, cílech testu a pravidlech pro práci ve skupině.
 • Týmová práce:
  Uchazeči jsou rozděleni do skupin a musí spolupracovat na řešení úkolu. Úkoly mohou být různého typu, například řešení konkrétního problému, debata o tématu nebo rozhodování v simulované situaci.
 • Hodnocení:
  Během týmové práce jsou uchazeči sledováni a hodnoceni zkušebním týmem. Hodnocení se může zaměřit na různé faktory, jako je schopnost komunikace, schopnost spolupracovat v týmu, kreativita, schopnost rozhodování a řešení problémů.
 • Zhodnocení výsledků:
  Po skončení testu může následovat krátká diskuse o tom, jak týmy pracovaly a jaký byl výsledek. Zkušební tým může také diskutovat o tom, jaký vliv měly jednotlivé faktory na hodnocení uchazečů.

Ztraceni na moři

komunikace, týmová práce, přesvědčování, řešení konfliktů, naslouchání, organizování, určování priorit, produkce nápadů
Celý test →

Krokodýlí řeka

komunikace, týmová práce, přesvědčování, řešení konfliktů, naslouchání, organizování, určování priorit, produkce nápadů
Celý test →

S čím vám můžeme pomoci?