Úkoly z assessment centra: Procesní mapa

Chystáte se na pohovor na pozici: produktový specialista, HR konzultant nebo specialista procesního řízení? Pak myslete na to, že pohovor možná nezůstane jen u klasických otázek.

I když se v dnešní době málokteré firmě podaří zrealizovat skupinové AC, vůbec to neznamená, že s vámi nemohou jednotlivé modelové situace projít i na běžném pohovoru.

Proto jsme pro vás dnes opět připravili jeden ukázkový úkol, který testuje následující kompetence: procesní a analytické myšlení, vnímání souvislostí, komunikační, prezentační a argumentační dovednosti, v neposlední řadě také přesvědčivost a zvládání námitek.

Uvedení do modelové situace:

V rámci hodnocení efektivity plánování a realizace interních školení pro zaměstnance bylo konstatováno, že stávající proces je nevyhovující. Mimo jiné se často stává, že zaměstnancům nevyhovuje nabídnutý termínkurzy zůstávají i přes atraktivitu témat neobsazeny.

Dalším problémem je fakt, že při nedostatečném naplnění 5 dnů před termínem je kurz rušen. Již přihlášení účastníci se v takovém případě cítí poškozeni.

Jste v pozici specialisty procesního řízení a před vámi jsou níže uvedené úkoly. Své řešení budete prezentovat manažerovi HR a svému kolegovi z týmu. Vaším cílem je obhájit své návrhy a získat podporu manažera i kolegy, který má bohaté zkušenosti a kterého chcete zapojit do vlastní realizace.

  1. Vašim úkolem je samostatně analyzovat daný proces, odhalit nejméně dvě neefektivní místa procesu a navrhnout možná zlepšení.
  2. Váš druhý úkol bude popsat další problémy, které mohou ze stávajícího procesu dále vyplývat.

Procesní mapa

Co se bude hodnotit?

V rámci prezentace návrhu řešení se hodnotí, zda účastník:

  • dokáže identifikovat slabá místa procesu
  • je schopen uvažovat o efektivitě procesu
  • sděluje informace přehledně a srozumitelně
  • dokáže zaujmout a přesvědčit
  • pohotově zvládá námitky
  • používá logickou a přesvědčivou argumentaci

Správné řešení

Tak co? Poradili byste si s podobným úkolem? A dokázali byste si obhájit své návrhy?

Čeká vás assessment centrum a potřebujete se pořádně připravit? Rádi vám pomůžeme.

Produktová manažerka ve společnosti LMC a digitální tvůrce. Pomáhám lidem růst na trhu práce v digitální době. Ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy a inspirativní příběhy. Srozumitelně představím legislativní změny i nejnovější trendy na trhu práce. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu.