Behaviorální otázky na pohovoru poznají, zda lžete

Seznam otázek, na které se vás můžou zeptat během pracovního pohovoru, je snad nekonečný. A stejně tak nekonečný existuje na internetu i seznam rad, jak se na pohovor připravit. Proto musí personalisté své otázky neustále zdokonalovat, aby byli schopní během krátkého rozhovoru odhalit, zda by se mohlo jednat o vhodného kandidáta. Řešení se nabízí v pohodě behaviorálních otázek.

Poslední dobou se s nimi naši klienti setkávají víc než často, tak jsem si řekla, proč vám o tom něco nenapsat.

Jak už název napovídá, jedná se o otázky, které zkoumají vaše chování. Vycházejí z názoru, že nejlepším ukazatelem budoucího chování je chování v minulosti. Uchazeči jsou vyzváni k tomu, aby popsali nějaký zážitek z minulosti, na kterém by mohli potvrdit své předpoklady. Očekává se od nich odpověď ve struktuře STAR.

Struktura STAR: Od uchazeče se očekává, že strukturovaně a smysluplně objasní všechny čtyři níže zmíněné body.

S (situation) – o jakou situaci konkrétně šlo?

T (task) – co se od vás očekávalo?

A (action) – jak jste situaci řešili?

R (result) – jaký byl výsledek?

Jak mohou takové behaviorální otázky vypadat?

 • Popište situaci, ve které se vám podařilo někoho úspěšně přesvědčit o vašem stanovisku.
 • Popište stresovou situaci, ve které jste museli ukázat své schopnosti zvládat stres.
 • Uveďte konkrétní příklad situace, kdy jste museli využít dobrého úsudku a logiky při řešení problému.
 • Uveďte situaci, kdy jste použili svých prezentačních schopností k ovlivnění názoru jiného člověka.
 • Popište situaci, kdy jste museli udělat něco, co bylo nad rámec vašich povinností, aby se podařilo dokončit nějakou práci.
 • Jak obvykle řešíte konflikty?

 • Popište těžké rozhodnutí, které jste udělali v posledním roce.
 • Uveďte příklad situace, v níž jste o něco usilovali a nepovedlo se to.
 • Popište příklad, kdy vám uniklo běžné řešení problému.
 • Uveďte příklad, kdy jste očekávali potenciální problém a podnikli jste preventivní opatření.
 • Popište příklad, kdy jste museli propustit přítele.
 • Popište konkrétní příklad situace, v níž jste se museli přizpůsobit postupu, se kterým jste nesouhlasili.

Podle čeho vás budou personalisté hodnotit?

Výpovědi uchazečů se dají shrnout do 5 kategorií. Čím je sdělení konkrétnější (tj. čím nižší má číslo na níže uvedeném seznamu), tím lépe je uchazeč hodnocen.

 1. Příběhy: zachycují nějakou událost z minulosti, jednu akci v konkrétním čase. Vyprávění příběhu splňuje strukturu STAR. Tzn. účastník popisuje konkrétní situaci podrobně a smysluplně. Z popisu jasně vyplývá, jaké byly jeho cíle, co se od něj očekávalo, jak se mu podařilo vše vyřešit, jaké překážky musel zdolat a jaký byl výsledek.
 2. Pseudopříběhy: jsou méně konkrétní a popisují více událostí. ,,Někdy se stane, že materiál nedostaneme včas, a potom musíme lidi poslat domů z práce.“
 3. Doložení příkladem: místo konkrétní zkušenosti popisuje uchazeč spíše nějaký obecný příklad. ,,Konflikt by mohl nastat, pokud zákazník špatně formuluje své zadání a pak odmítá převzít zakázku.“
 4. Prezentační hodnoty: uchazeč popisuje, jak by se situace/problém měla správně řešit.  ,,Zakázka musí být jednoznačně popsána a vzájemně odsouhlasena.“
 5. Sebeprezentace: uchazeč popisuje místo řešení spíš své schopnosti. ,,Já mám schopnost věci zřetelně a pochopitelně vysvětlit.“

A jak tedy takový behaviorální pohovor zvládnout?

 • Odpovídejte konkrétně reálnou situací ze života. Vyhněte se obecným frázím.
 • Zabalte to do příběhu, který by měl trvat cca 2 minuty, mít jasnou strukturu a měl by být vyprávěn s určitým nadšením.
 • Pokud vás nic nenapadá, zkuste chvilku popřemýšlet, zda jste se s takovou situací nesetkali třeba mimo pracoviště, např. s dětmi, v rodině, na dovolené, při sportu apod.
 • Pokud by vás opravdu nic nenapadlo, raději to narovinu přiznejte a personalista už vás nasměruje, nebo položí jinou otázku. Určitě si nic nevymýšlejte, pokud váš příběh nebude znít věrohodně, budou se vás vyptávat na další detaily a tam už vám poteče do bot.
 • Buďte věcní, uvádějte konkrétní názvy, pokud je to možné, kvantifikujte (finanční ukazatele, časové údaje, technické parametry apod.).
 • Uvědomte si, jaké kompetence zřejmě chtějí personalisté testovat a snažte se vybrat příběhy, na kterých můžete odprezentovat vaše silné stránky.
 • Popište, co jste dělali vy (nejen váš tým) a co dělal tým (nejen vy).
 • Nebojte se zmínit případné neúspěchy, nezamlčujte je, spíš se snažte vysvětlit, jaké vám z nich plyne ponaučení a jak se vám následně podařilo vyvarovat se podobným chybám.

Držím vám palce, ať všechny pohovory zvládnete, jak nejlíp to jen jde!

Produktová manažerka ve společnosti LMC a digitální tvůrce. Pomáhám lidem růst na trhu práce v digitální době. Ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy a inspirativní příběhy. Srozumitelně představím legislativní změny i nejnovější trendy na trhu práce. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu.