KDO CO DĚLÁ? Tajemník nebo Odborný referent

Trh práce se velmi dynamicky vyvíjí a s novými technologiemi a postupy se mění nejen pracovní náplň lidí ve firmě. S novou dobou přichází i zcela nové pozice. Když pak po letech při hledání práce opět otevřete jobs.cz, nestačíte se divit, co na vás vyskakuje za prapodivné názvy pozic.

Proto jsme pro vás vytvořili seriál „KDO CO DĚLÁ“, ve kterém vám budeme postupně představovat vybrané pozice. Dneska se podíváme na to, co dělá tajemník a odborný referent.

Co dělá tajemník

Tajemník je klíčovým pracovníkem ve správě měst s rozšířenou působností, který nese odpovědnost za přenesený výkon státní správy. Jeho role spočívá v plnění úkolů, které jsou mu uložené od zastupitelstva města, městské rady nebo starosty. Tajemník se aktivně účastní zasedání zastupitelstva a schůzí rady s poradním hlasem.

Jeho práce zahrnuje svolávání a řízení pravidelných i operativních porad vedoucích odborů a koordinaci spolupráce odborů městského úřadu. Také má na starosti stanovení a řízení pracovní náplně jednotlivých odborů a oddělení a následnou kontrolu a koordinaci jejich činnosti. Zároveň se věnuje legislativní činnosti a zpracování právních předpisů obce a koordinuje rozvoj a systematizaci personalistiky, odměňování, přípravu a vzdělávání zaměstnanců.

Tajemník pracovní náplň

 • Pro ucházení se o pozici tajemníka ve městě s rozšířenou působností je nezbytné mít minimálně středoškolské vzdělání v oboru právo, veřejná správa, nebo ekonomie.
 • K efektivní práci tajemníka se také potřebujete orientovat v příslušných právních předpisech a správních postupech.
 • Ovládání kancelářského softwaru je samozřejmostí. Kvalitní komunikační dovednosti hrají klíčovou roli, neboť tajemník pracuje s různými úřady, orgány a občany.
 • Schopnost efektivního vedení a koordinace týmu je také žádoucí, jelikož bude mít pod sebou několik oddělení.

Tajemník plat

 • Průměrná mzda tajemníka ve městě s rozšířenou působností se pohybuje kolem 40 000 až 60 000 Kč měsíčně.

Podrobnosti o odměňování státních zaměstnanců včetně průměrných platů a bonusů najdete zde.

Co dělá odborný referent

Odborný referent státní správy je klíčovým pracovníkem ve veřejné sféře. Tato role zabezpečuje a spravuje odborné a administrativní záležitosti ve státních institucích. Pracovní náplň zahrnuje sběr a analýzu informací, vypracovávání zpráv, studií a podkladů pro nadřízené úředníky nebo manažery. Odborný referent zajišťuje dodržování právních předpisů a připravuje dokumenty pro veřejné zakázky nebo projekty. Dále spolupracuje s dalšími odděleními a zúčastňuje se poradních týmů k řešení komplexních úkolů a výzev státní správy.

Odborný referent pracovní náplň

 • Pro ucházení se o pozici odborného referenta státní správy je vyžadováno vysokoškolské vzdělání v relevantním oboru, například právo, ekonomie, politologie nebo veřejná správa.
 • Důležitou kvalifikací je schopnost kritického myšlení, analytického a logického uvažování, stejně jako schopnost pracovat s daty a provádět výzkum.
 • Odborný referent musí být obeznámen s právními předpisy a aktuálními děními ve státní správě.
 • Schopnost komunikace a spolupráce s týmem je nezbytná, stejně jako organizační dovednosti a schopnost pracovat s termíny.

Odborný referent plat

 • Průměrná mzda odborného referenta státní správy se může lišit v závislosti na úrovni vládní instituce, regionu a zkušenostech jednotlivce. Obecně se však pohybuje mezi 30 000 až 45 000 Kč měsíčně. Podrobnější rozpad průměrné mzdy zde.
 • Odborní referenti hrají důležitou roli ve zpracování informací a rozhodovacích procesech, což odráží i odpovídající úroveň odměny za jejich práci.
Produktová manažerka ve společnosti LMC a digitální tvůrce. Pomáhám lidem růst na trhu práce v digitální době. Ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy a inspirativní příběhy. Srozumitelně představím legislativní změny i nejnovější trendy na trhu práce. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu.