Situační otázky na pohovoru a jak je zvládnout

Situační otázky se zaměřují na chování uchazeče v konkrétní hypotetické situaci. Na rozdíl od behaviorálního pohovoru (zaměřeného na minulost) se jedná o teoretické situace, ve kterých by se uchazeč mohl vyskytnout.

S podobnými otázkami se můžete setkat i před pracovním pohovorem. Firmy je často používají už při vstupních dotaznících nebo při online testování. Pokud se o nějakých otázkách dá říct, že jsou opravdu těžké a neexistuje správná odpověď, tak jsou to právě situační otázky.

Ukázky situačních otázek z pohovorů

 • Co byste dělali, kdyby práce vašeho podřízeného nebo člena týmu neodpovídala vašim očekáváním?
 • Jak budete postupovat, když vám spolupracovník důvěrně sdělí, že se nechá zneschopnit, ale ve skutečnosti si vybere týdenní volno na domácí práci?
 • Popište, co byste dělali v situaci, kdy se setkáte s odporem při zavádění nové myšlenky nebo postupu v pracovní skupině?
 • Jak byste postupovali, kdyby se priority na projektu, na kterém pracujete, náhle změnily?
 • Jak budete jednat v situaci, kdy doporučíte na poradě opatření, o jehož kvalitách jste silně přesvědčeni, avšak většina z vašich kolegů to rázně odmítne?
 • Na semináři zjistíte, že zahraniční lektor sice hovoří vaším jazykem, ale má tak silný cizojazyčný přízvuk, že mu často nerozumíte. Co byste dělali?
 • Pokud byste měli udělat zásadní pracovní rozhodnutí, jaké by byly kroky vašeho postupu?
 • Co uděláte, když těsně před termínem zjistíte, že zpráva, kterou jste vypracovali pro nadřízeného, neodpovídá požadovanému standardu?
 • Jak byste jednali s kolegou na pracovišti, se kterými nejste schopni vybudovat pozitivní pracovní vztahy?
 • Nesouhlasíte se způsobem, jak váš nadřízený chce řešit jistý problém. Jak budete postupovat?

Jak na situační otázky odpovídat

 1. Nechte si danou situaci co nejblíže upřesnit, ať si můžete představit něco konkrétního.
 2. Pokud nedostanete podrobnější pokyny, pokuste se nastínit, jak byste v jednotlivých situacích reagovali a co vše byste zvažovali.
 3. Odpověď se snažte rozvést a co nejvíce konkretizovat.
 4. Nebojte se přiznat, že byste se raději poradili s kolegou nebo nadřízeným.
 5. Ukažte přesah a popište co nejvíce situací, které by podle vás mohly nastat. Náborářům tak ukážete schopnost dobře predikovat a řešit problémy.

Ukázka možné odpovědi

Co byste dělali, kdyby práce vašeho podřízeného nebo člena týmu neodpovídala vašim očekáváním?

TIP: Nechte si upřesnit podrobnosti: Byl/a bych v situaci, že jsem kompetentní daný problém řešit? Jedná se o kolegu nebo podřízeného? Jedná se o první problém s daným člověkem, nebo neplní má očekávání opakovaně?

„Vycházím z přesvědčení, že tak pravděpodobně jedná z neznalosti, protože nikdo nekoná danou práci úmyslně špatně. Mohlo dojít ke špatnému zadání nebo nepochopení. S podřízeným bych si naplánovala krátkou schůzku a v soukromí bych s ním vše probrala. Nejprve bych se snažila analyzovat, jak celou situaci vnímá on, proč daný úkol plní, či neplní daným způsobem. Zjistila bych, zda má veškeré podmínky a informace k tomu, aby úkol vykonával tak, jak má. Pokud ne, zařídila bych, aby je měl. Pokud ano, a přesto úkol neplní, zadala bych mu konkrétní postup, který bude dodržovat, pravidelně bych jej kontrolovala. Vysvětlila bych mu, proč je důležité, aby se daná práce vykonávala právě tímto způsobem. Rozhovor bych se snažila končit pozitivní motivací ve smyslu, že si vážím jeho práce, že je pro mě/ pro firmu důležitý a že ho budu maximálně podporovat v tom, aby byl spokojený a vše probíhalo tak, jak má.“

Příště se můžete těšit na ukázky situačních otázek zakomponovaných do online testů.

Lovu zdar!

Vaše Petra

Vypracované otázky z pracovních pohovorů
Produktová manažerka ve společnosti LMC a digitální tvůrce. Pomáhám lidem růst na trhu práce v digitální době. Ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy a inspirativní příběhy. Srozumitelně představím legislativní změny i nejnovější trendy na trhu práce. Spojte se se mnou na LinkedIn a zůstaňme v kontaktu.